Θεολογικά - Πατερικά Βιβλία

Διαβάσατε ένα καλό Ορθόδοξο Χριστιανικό βιβλίο; προτείνετε το και σε μας.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
babisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 746
Εγγραφή: Τρί Απρ 21, 2009 9:54 pm
Τοποθεσία: Χαράλαμπος@Θεσσαλονικιός

Θεολογικά - Πατερικά Βιβλία

Δημοσίευση από babisgr » Παρ Ιουν 18, 2010 1:46 pm

Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών : περιέχουσα Λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών. Προς δε, και τας κυριωτέρας Εντολάς της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Νικοδήμου Αγιορείτου
έτος εκδ.1838
έτος εκδ.1803


Βιβλίον ψυχωφελέστατον : Διηρημένον εις τρία μέρη. Νικοδήμου Αγιορείτου
το πρώτον περιέχει Διδασκαλίαν σύντομον και πρακτικήν προς τον Πνευματικόν, πώς να εξομολογή με καρπόν.
Πρώτο μέρος
Το δεύτερον περιέχει τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους, μετά και τινών άλλων αναγκαίων.
Δεύτερο μέρος
Το τρίτον περιέχει Συμβουλήν γλαφυράν προς τον Μετανοούντα, πώς να εξομολογήται καθώς πρέπει.
Τρίτο μέρος


Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού: Τρία μέρη
Βίβλος τωόντι ψυχωφελεστάτη καλουμένη γυμνάσματα πνευματικά. Διαμοιρασμένα εις μελέτας, εξετάσεις, και αναγνώσεις. Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ
Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, περί Φυλακής των πέντε Αισθήσεων, της τε Φαντασίας, και της του Νοός, και Καρδίας. Και περί του, ποίαι εισίν αι πνευματικαί, και οικείαι του Νοός ηδοναί.
εδώ
Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των αγίων και πανευφήμων Αποστόλων Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννου, και Ιούδα.
εδώΕξομολογητάριον: Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν πως πρέπει να εξομολογή με καρπόν. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους. Συμβουλήν γλαφυράν προς τον μετανοούντα πως να εξομολογήται καθώς πρέπει, και λόγον ψυχωφελή περί μετανοίας. Νικοδήμου Αγιορείτου
έτος εκδ.1895
έτος εκδ.1818Εορτοδρόμιον: ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ


Κήπος χαρίτων : ήτοι ερμηνεία γλαφυρά εις τας Θ΄. ωδάς της στιχολογίας Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ


Ομολογία πίστεως : ήτοι απολογία δικαιότατη κατά των όσοι αμαθώς και κακοβούλως ετόλμησαν παρεξηγείν και διαβάλλειν Παραδόσεις τινάς της Αγίας Εκκλησίας και άλλα τινά των περί Πίστεως υγιή και ορθόδοξα φρονήματα Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ


Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας: ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ


Θεοτοκάριον : ωραιότατον και χαρμόσυνον Αγαπίου Μοναχού
εδώ


Στέφανος της Αειπαρθένου : ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ωραιότατον Οκτώηχον. Περιέχον εξηκονταδύω κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον Νικοδήμου Αγιορείτου
εδώ

Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί: ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του Μακαρίου Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Μεταφρασθείσαι δε εις την καθ΄ ημάς κοινοτέραν διάλεκτον, και Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι, παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου αίτινες αντιγραφείσαι δι' αναλωμάτων του αοιδίμου Νεοφύτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
εδώ
Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς...

Άβαταρ μέλους
babisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 746
Εγγραφή: Τρί Απρ 21, 2009 9:54 pm
Τοποθεσία: Χαράλαμπος@Θεσσαλονικιός

Re: Θεολογικά - Πατερικά Βιβλία

Δημοσίευση από babisgr » Κυρ Ιουν 20, 2010 8:56 pm

Στό psaltologion βρήκα τά κάτωθι μέσω μίας δημοσίευσης καί σάς τά παραθέτω:

Ἔργα του Ἀγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα:
Εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς:
Λόγος πρῶτος ὅτι διὰ τῶν θείων συνίσταται μυστηρίων, τοῦ βαπτίσματος, τοῦ μύρου καὶ τῆς θείας κοινωνίας.
Λόγος δεύτερος τίνα συντέλειαν τὸ θεῖον αὐτῇ παρέχεται βάπτισμα.
Λόγος τρίτος καὶ τίνα συντέλειαν αὐτῇ παρέχεται τὸ θεῖον μύρον.
Λόγος τέταρτος τίνα συντέλειαν αὐτῇ δίδωσιν ἡ ἱερὰ κοινωνία.
Λόγος πέμπτος τίνα συντέλειαν αὐτῇ παρέχεται ἡ καθιέρωσις τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου.
Λόγος ἕκτος πῶς αὐτὴν ἀπὸ τῶν μυστηρίων λαβόντες φυλάξομεν.
Λόγος ἕβδομος ὁποῖος γίνεται ὁ μεμυημένος τὴν ἀπὸ τῶν μυστηρίων χάριν φυλάξας τῇ παρ’ ἑαυτοῦ σπουδῇ.
Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς...

Άβαταρ μέλους
babisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 746
Εγγραφή: Τρί Απρ 21, 2009 9:54 pm
Τοποθεσία: Χαράλαμπος@Θεσσαλονικιός

Re: Θεολογικά - Πατερικά Βιβλία

Δημοσίευση από babisgr » Κυρ Ιουν 20, 2010 9:38 pm

Δείτε και εδώ: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/t ... /index.htm τα ίδια που ανέβασα παραπάνω και το «περί τόκου»
Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Λέσχη Αναγνωστών - Βιβλιοπροτάσεις”