Σελίδα 1 από 1

Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 14, 2006 1:49 am
από crux
Σχεδιάστε την Παναγία στο σχέδιο 2 βλέποντας το σχέδιο 1
ΣΧΕΔΙΟ 1

Εικόνα

ΣΧΕΔΙΟ 2

Εικόνα

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Εκτυπώστε τα δυο σχέδια
2. Θα χρειαστείτε μολύβι, γόμα, ξύστρα και πάνω απ' όλα Πίστη
3. Διαβάστε την ευχή του αγιογράφου προσεκτικά
4. Αριθμήστε το σχέδιο 2 όπως είναι το σχέδιο 1
5. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε προσεκτικά απο αριστερά βλέποντας το σχέδιο 1
( προσοχή στα τετράγωνα...πάντα μετράμε )

Καλή επιτυχία!!!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Σεπ 15, 2006 1:24 pm
από SONIO
Μπορείς σε παρακαλώ να στείλεις και άλλα.σε ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε: Παρ Σεπ 15, 2006 1:38 pm
από crux
Πώς σου φάνηκε σαν άσκηση; αντιμετώπισες δυσκολίες;

Re:

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 11, 2009 8:29 pm
από zefs2008
SONIO έγραψε:Μπορείς σε παρακαλώ να στείλεις και άλλα.σε ευχαριστώ.
το ίδιο θα 'λεγα και εγώ......................

Re: Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Τετ Αύγ 12, 2009 4:42 pm
από smarti
Μπορώ μήπως να σε παρακαλέσω και εγώ να συνεχίσεις αυτό το ωραίο έργο που αρχισες? Πολύ θα θελα να μαθω Αγιογραφία αλλα δυστυχώς δεν έχω την ώρα να πηγαίνω στη πόλη και να αφήνω τα 4 παιδάκια μου στο σπίτι. Σε παρακαλώ θα το συνεχίσεις?

Re: Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Τετ Αύγ 12, 2009 5:10 pm
από babisgr
Η παράκληση και δικιά μου...

Re: Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Δευ Απρ 26, 2010 8:55 pm
από Valsavar
Πω! Πω! Πολύ καλό! Μακάρι να βρω χρόνο να μπορέσω να το δοκιμάσω!

Re: Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Οκτ 09, 2010 3:08 pm
από dimpap04
Με ευλογία Θεού,
υπάρχει [περίπτωση να ακολουθήσουν και άλλα σχέδια;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Re: Άσκηση Αγιογραφίας 1

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Οκτ 09, 2010 5:06 pm
από Captain Yiannis
Προσευχὴ Ἁγιογράφου

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης -
Διονυσίου ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Εὐρυτανίας

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀπερίγραπτος ὑπάρχων τῇ φύσει τῆς Θεότητος καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ τῆς Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας ἀφράστως σαρκωθεὶς καὶ ἀξιώσας περιγράφεσθαι· ὁ τὸν ἅγιον χαρακτῆρα τῆς ἀχράντου ὄψεως ἐν τῷ ἁγίῳ μανδηλίῳ τυπώσας καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὴν νόσον τοῦ τοπάρχου Αὐγάρου ἰασάμενος καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ φωτίσας εἰς τὴν ἐπίγνωσιν σου τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ὁ διὰ τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος συνετίσας τὸν θεῖον Ἀπόστολόν σου καὶ Εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν τὴν μορφὴν τῆς παναμώμου σου Μητρὸς διαγράψαι, φερούσης σε ὡς βρέφος ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς, καὶ τὸ «Ἡ χάρις τοῦ ἐξ ἐμοῦ τεχθέντος δι᾿ ἐμοῦ μετ᾿ αὐτῶν» εἰπούσης, αὐτὸς Δέσποτα Θεὲ τῶν ὅλων, φώτισον, συνέτισον τὴν ψυχὴν τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ δούλου σου (δεῖνος) καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὔθυνον πρὸς τὸ ἀμέμπτως καὶ ἀρίστως διαγράφειν τὸ εἶδος τῆς ἐμφερείας σου καὶ τῆς παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων, εἰς δόξαν σὴν καὶ εἰς φαιδρότητα καὶ ὡραϊσμὸν τῆς ἁγίας σου Ἐκκλησίας καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τῶν σχετικῶς αὐτὰς προσκυνούντων καὶ μετ᾿ εὐλαβείας ἀσπαζομένων καὶ τὴν τιμὴν ἐπὶ τὸ πρωτότυπον ἀναφερόντων. Λύτρωσαι δὲ αὐτὸν ἐκ πάσης διαβολικὴς ἐπηρείας προκόπτοντα ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς σου πρεσβείαις τῆς παναχράντου Μητρός σου, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν.