Προφητεία Οσίου Νείλου

Καθημερινά πνευματικά μηνύματα.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Georgios1
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 182
Εγγραφή: Παρ Φεβ 01, 2013 12:07 am

Προφητεία Οσίου Νείλου

Δημοσίευση από Georgios1 » Πέμ Ιουν 05, 2014 11:09 pm

Του Οσίου Νείλου, ο οποίος ήσκησεν ης το Άγιον Όρος προ 350 ετών, περί της ελεύσεως του αντιχρίστου,
και περί των ανθρώπων του τελευταίου αιώνως.


(Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο ¨Ευαγγελικός Κήπος¨ της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου.)

«Κατά το 1900 έτος βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθη σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος μετασχηματίζονται αι μορφαί των ανθρώπων και δέν γνωρίζωνται οι άνδρες από τάς γυναίκας διά της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θά αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου.Δέν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονεις και τους γεροντότερους, η αγάπη θα εκλείψει, οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς (εκτός ολίγων εξαιρέσεων) θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μή γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν.Τότε θα αλλάξουν τά ήθη και αι παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τόν μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.Αί πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θά πολιτεύωνται, εν τω καιρω εκείνω, και διά την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως.
Αί εκκλησίαι του Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλοίμονον τότε εις τούς εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστην, διότι δέν θά βλέπουν απο κανέναν φως επιγνώσεως, τότε θά αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχικήν ανακούφησιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταυτα γενήσονται διά τό ότι ο αντίχριστος θέλη κυριεύση τά πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θά ποιη τέρατα και σημεια κατά φαντασίαν θέλει δέ δώση πονηράν σοφίαν εις τόν ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρη νά ομιλεί ο είς πρός τον άλλον, από την μίαν άκρην της γης, έως την άλλην τότε θά πέτανται στόν αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τόν βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.
Και ταυτα πάντα ποιουντες οί δυστυχεις άνθρωποι, διαβουντες εν ανέσει, μή γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταυτα εστί πλάνη του αντιχρίστου. Και τόσον θά προοδεύση την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανησαι τούς ανθρώπους και μη πιστεύει είς την ύπαρξην του ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώση τάς ημέρας, διά τους ολίγους σωζωμένους, διότι ο διάβολος θέλει πλανείσαι εί δυνατόν και τους εκλεκτούς.
Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τόν πλάνον και τους οπαδούς αυτού.»

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

Εκ της προφητείας ταυτης του Οσίου μας καθώς και άλλων προφητειών του ιδίου και άλλων Αγίων Πατέρων και Προφητών, εμφαίνεται καταφανώς ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
Ο καθένας γράφει με τον τρόπο του, άλλα όλοι καταλήγουν είς το ίδιο σημείον: Ότι θα γίνει μεγάλη σύρραξις, ότι θα έλθει ο αντίχριστος, ότι θα επέμβει ο Κύριος και τέλος θα έχουμε την τελική κρίση.
Είς όλα αυτά, τίποτε δεν μας σώζει, παρά μόνον η μετάνοια και η εξομολόγησις.Η επιστροφή δηλαδή στο δρόμο του Θεού, από τον οποίο έχομεν εντελώς απομακρυνθεί.
Τα σημεία των καιρών μας ομιλούν καθαρά ότι εβρισκόμεθα εντός των ημερών αυτών, των τελευταίων δηλαδή μεγάλων γεγονότων.
Η απιστία, η αθεία, η απομάκρυνσις εκ της εκκλησίας του Χριστού,η ανηθικότης, η βλαστήμια των θείων, η διαστροφή και η αλλαγή της εμφανίσεως του ανθρώπου,(αμφοτέρων των φύλων),η κακία,
η αδιαφορία για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, η παιδοκτονία (εκτρώσεις), η φωτιά του πολέμου που έχει ανάψει είς όλα τα σημεία της γής,η ανησυχία του κόσμου, η ανομβρία, οι σεισμοί, οι πυρκαιές, οι λιμοί και τα τόσα άλλα, είναι χαρακτηριστικά σημεία των καιρών.
Καμμιά ανθρώπινη ασφάλεια -οποιαδήποτε κι αν λάβωμε- δεν είναι ικανή να μας σώσει, ούτε σαν άτομα, ούτε σαν οικογένεια, ούτε σαν Εκκλησία, ούτε σαν Έθνος και φυλή, παρά μόνον η επιστροφή μας
στον Χριστό και την Ορθόδοξη εκκλησία Του.
Όσοι μετανοήσουν και επιστρέψουν στο Χριστό και την ορθόδοξη Εκκλησία Του, θα σωθούν, όλοι οι άλλοι θα απωλεσθούν.
Γι'αυτό, Χριστιανοί μου, ας μετανοήσουμε, ας αλλάξουμε τρόπον ζωής όσο είναι ακόμι καιρός, κι ας προσευχώμεθα νύχτα και ημέρα στην Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους μας, παρακαλούντες Αυτούς να μεσιτεύσουν στον Πολυεύσπλαχνο Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας ελεήσει.ΑΜΗΝ.
Εικόνα «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς»

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πνευματικά Μηνύματα”