Ευαγγέλιο της Κυριακής (Ανανεώνεται κάθε Κυριακή)

Πνευματικά άρθρα και Αναγνώσματα.Αποσπάσματα από διάφορα βιβλία.

Συντονιστές: ntinoula, Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Ευαγγέλιο της Κυριακής (Ανανεώνεται κάθε Κυριακή)

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

Λουκά ιγ' 10-17

Η θεραπεία της συγκύπτουσας


Τω καιρώ εκείνω, ην διδάσκων ο Ιησούς εν μιά των Συναγωγών εν τοις Σαββάσι. Και ιδού, γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ην συγκύπτουσα, και μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς, προσεφώνησε, και είπεν αυτήν, Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου, και επέθηκεν αυτή τας χείρας, και παραχρήμα ανωρθώθη, και εδόξασε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυναγωγός, αγανακτών ότι τω Σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τω όχλω, Εξ ημέραι εισίν, εν αις δει εργάζεσθαι, εν ταύταις ουν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθει ουν αυτώ ο Κύριος, και είπεν, Υποκριτά, έκαστος υμών τω Σαββάτω ου λύει τον βουν αυτού, ή τον όνον από της φάτνης, και απαγαγών ποτίζει; ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ην έδησεν ο Σατανάς, ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου; Και ταύτα λέγοντος αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ, και πας ο όχλος εχαίρειν επί πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ' αυτού.

Απόδοση στην Νεοελληνική

Εκείνον τον καιρόν, εδίδασκε ο Ιησούς εις μίαν από τας συναγωγάς κατά την ημέρα του Σαββάτου. Και ήτο εκεί μία γυναίκα, που είχε πνέυμα ασθενείας επί δεκαοκτώ χρόνια και ήτο σκυμμένη και δεν μπορούσε να σταθεί όλως διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλεσε και της είπε, "Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστεια σου", και έβαλε επάνω της τα χέρια, αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και εδόξαζε τον Θεόν. Έλαβε τότε τον λόγον, ο αρχισυναγωγός, αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το Σάββατον, και είπε εις εκείνους που παρευρίσκοντο εκεί, "Υπάρχουν έξη ημέρες που επιτρέπεται η εργασία, τότε να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι την ημέρα του Σαββάτου". Ο Κύριος του απεκρίθει, "Υποκριτά, δεν λύνει καθένας από εσάς, κατά το Σάββατον, το βόδι του ή τον όνο του από τον σταύλον και τον φέρνει να τον ποτίσει;΄Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί δεκα οκτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά αυτά την ημέρα του Σαββάτου;". Με τα λόγια αυτά, όλοι οι αντίπαλοί του εντροπιλαζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχαιρε δι' όλα τα ένδοξα πράγματα που αυτός έκανε.


Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος g_aggelos την Πέμ Δεκ 15, 2005 4:26 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου


Λουκά ιδ' 16-24, Ματθ. Κβ’ 14

"Πολλοί γαρ εισί κλητού, ολίγοι δε εκλεκτοί"Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος τις εποίησε δείπνον μέγα, και εκάλεσε πολλούς, και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου ειπείν τους κεκλημένους, Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαντο από μιάς παραιτείσθαι πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτώ, Αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκη εξέλθειν και ιδείν αυτόν, ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε, και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά, ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, Γυναίκα έγημα, και δια τούτο ου δύναμαι ελθείν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος, απήγγειλε τω κυρίω αυτού ταύτα. Τότε οργισθείς ο οικοδεσπότης, είπε τω δούλω αυτού, Έξελθε ταχέως εις τας πλατείας και ρύμας της πόλεως, και τους πτωχούς και ανάπηρους και χωλούς και τυφλούς εισάγαγε ώδε. Και είπεν ο δούλος, Κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος έστι. Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον, Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς, και ανάγκασον εισελθείν, ίνα γεμισθεί ο οίκος μου. Λέγων γαρ υμίν, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσεταί μοι του δείπνου. Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

Απόδοση στην Νεοελληνική

Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή, "Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνον και εκάλεσε πολλούς. Και έστειλε τον δούλον του κατά την ώρα του δείπνου να πη εις τους καλεσμένους, "Ελάτε, διότι είναι όλα έτοιμα". Αλλ' άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος είπε, "Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ιδώ, σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένον". Άλλος είπε, "Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω, σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον". Άλλος είπε, "Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω". Και ήλθεν ο δούλος και είπε αυτά εις τον κύριό του. Τότε ωργίσθηκε ο οικοδεσπότης και είπεν εις τον δούλον του, "Έβγα γρήγορα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους πτωχούς και ανάπηρους και χωλούς και τυφλούς". Και είπε ο δούλος, "Κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος". Και είπε ο κύριος εις τον δούλον, "Έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν, δια να γεμίσει το σπίτι μου. Διότι σας λέγω, ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους, που είχαν προσκληθεί, δε θα γευτεί το δείπνον μου. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως οι εκλεκτοί".
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Προ της Χριστού Γεννήσεως – Ματθ. α’ 1-25

Η γενεαλογία του Κυρίου Ιησού - Η υπερφυσική γέννησις του Κυρίου


Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ υιού Αβραάμ.
Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,
Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ,
Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών,
Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρούθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,
Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυΐδ τον βασιλέα. Δαυΐδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου,
Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά, δε εγέννησε τον Ασά,
Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν,
Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Αχαζ, Αχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,
Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,
Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεοχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.
Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,
Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ,
Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.
Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυΐδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην. μνηστευθείσης γαρ της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου.
Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν.
Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ εφάνη αυτώ λέγων. Ιωσήφ υιός Δαυΐδ μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου.
Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.
Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος.
Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ημών ο Θεός.
Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ου έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Βιβλίον της ιστορίας του Ιησού Χριστού, του υιού του Δαυίδ, του υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς του, ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ, ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ εγέννησε τον Αράμ, ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών, ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ, ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ από την Ρουθ, ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί, ο Ιεσσαί εγέννησε τον Δαυίδ τον βασιλέα. Ο Δαυίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα από την σύζυγόν του Ουρία, ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά εγέννησε τον Ασά, ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ εγέννησε τον Οζίαν, ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ εγέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ εγέννησε τον Εζεκίαν, ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασσήν, ο Μανασσής εγέννησε τον Αμμών, ο Αμών εγέννησε τον Ιωσίαν, ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς του κατά την εποχή της αιχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα. Μετά δε την αιχμαλωσίαν εις την Βαβυλώνα ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ, ο Ζοροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ εγέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ εγέννησε τον Αζώρ, ο Αζώρ εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ εγέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ εγέννησε τον Ελιούδ, ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ, ο ακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία εγεννήθη ο Ιησούς, οποίος λέγεται Χριστός. Όλαι λοιπόν αι γενεαί από του Αβραάμ μέχρι του Δαυΐδ είναι γενεαί δεκατέσσερις και από του Δαυίδ μέχρι της αιχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα είναι γενεαί δεκατέσσερις και από της αιχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι του Χριστού είναι γενεαί δεκατέσσερις.
Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις έγινε κατά τον εξής τρόπον. Αφού η μητέρα του Μαρία αρραβωνιάσθηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου πριν να συνευρεθούν. Ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήτο δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέση, εσκέφθηκε να την διώξη κρυφά. Και ενώ έτσι εσκέπτετο, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάσθηκε εις το όνειρόν του και του είπε, «Ιωσήφ, υιέ του Δαυίδ, μη φοβηθής να πάρης μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκα σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα Άγιον. Θα γεννήση δε υιόν, το οποίον θα ονομάσης Ιησούν, διότι αυτός θα σώση τον λαόν σου από τας αμαρτίας του». Όλα αυτά έγιναν διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη από τον Κύριον διά του προφήτου, Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, το οποίον μεταφραζόμενο σημαίνει, Μαζί μας είναι ο Θεός. Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου, επήρε δηλαδή την γυναίκα του μαζί του, και δεν είχε καμίαν σχέσιν μαζί της μέχρις ότου εγέννησε τον υιόν της τον πρωτότοκον και τον ονόμασε Ιησούν.
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου

Ματθ. β? 1-12

Η επίσκεψις των μάγων


Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, που εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ? αυτού, και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επυνθάνετο παρ? αυτών που ο Χριστός γεννάται. Οι δε είπον αυτώ, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπται διά του Προφήτου. Και συ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα, εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσε παρ? αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον, ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν, και χρηματισθέντες κατ? όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι? άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν ο Ιησούς εγεννήθηκε εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τας ημέρας του Ηρώδη, του βασιλέως, έφθασαν μάγοι από την ανατολήν εις τα Ιεροσόλυμα και ρωτούσαν, «Που είναι εκείνος που εγεννήθηκε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι είδαμε το άστρον του να ανατέλλη και ήλθαμε να τον προσκυνήσωμεν». Όταν άκουσε αυτά ο βασιλεύς Ηρώδης, εταράχθηκε και μαζί του όλη η πόλις των Ιεροσολύμων και, αφού συγκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, εζητούσε να πληροφορηθή από αυτούς που θα γεννηθή ο Χριστός. Εκείνοι δε του είπαν, «Εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι είναι γραμμένον διά του προφήτου, Και συ Βηθλεέμ, γη του Ιούδα, δεν είσαι με κανέναν τρόπον η μικρότερη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι από σε θα προέλθη ένας αρχηγός, ο οποίος θα κυβερνήση τον λαόν μου τον Ισραήλ». Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούςτον χρόνον που εφάνηκε το άστρον. Κατόπιν του έστειλε εις την Βηθλεέμ και τους είπε, «Πηγαίνετε και εξετάσατε ακριβώς περί του παιδίου. Και όταν το βρήτε, ειδοποιήσατέ με, διά να έλθω και εγώ να το προσκυνήσω». Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλέα, έφυγαν. Και να, το άστρον, το οποίον είχαν ιδή να ανατέλλη, προηγείτο, έως ότου ήλθε και εστάθηκε πάνω εις το μέρος, όπου ευρίσκετο το παιδί. Μόλις είδαν το άστρον, αισθάνθηκαν μεγάλην χαράν. Και όταν εμπήκαν εις το σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με την Μαρίαν την μητέρα του και έπεσαν εις την γην και το προσκύνησαν, κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς των και του προσέφεραν για δώρα χρυσόν και λιβάνι και σμύρναν. Και επειδή καθοδηγήθησαν με όνειρον υπό του Θεού να μη επιστρέψουν εις τον Ηρώδην, ανεχώρησαν εις την πατρίδα τους από άλλον δρόμον.
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 1 Ιανουαρίου

Λουκ. β? 20-21, 40-52

Τά παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού


Καί υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οίς ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη πρός αυτούς.
και ότε επλήσθησαν αι ημέραι οκτώ του περιτεμείν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό του αγγέλου πρό του συλληφθήναι αυτόν εν τη κοιλία.
Τό δέ παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήν επ αυτό.
και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ έτος εις ῾Ιερουσαλήμ τη εορτή του πάσχα. και ότε εγένετο ετών δώδεκα, αναβάντων αυτών εις ῾Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τάς ημέρας, εν τώ υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο παίς εν ῾Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δέ αυτόν εν τη συνοδία είναι ήλθον ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τοίς συγγενέσι και εν τοίς γνωστοίς· και μη ευρόντες αυτόν υπέστρεψαν εις ῾Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. και εγένετο μεθ ημέρας τρείς εύρον αυτόν εν τώ ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς· εξίσταντο δέ πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταίς αποκρίσεσιν αυτού. και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και πρός αυτόν η μήτηρ αυτού είπε· τέκνον, τί εποίησας ημίν ούτως; ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε. και είπε πρός αυτούς· τί ότι εζητείτέ με; ουκ ήδειτε ότι εν τοίς του πατρός μου δεί είναί με; και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ό ελάλησεν αυτοίς. και κατέβη μετ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήν υποτασσόμενος αυτοίς. και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής. και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεώ και ανθρώποις.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και επέστρεψαν οι βοσκοί και δόξαζαν και υμνούσαν τον Θεόν, δι? όλα, όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχε ειπωθή. Και όταν συμπληρώθησαν αι οκτώ ημέραι διά να κάμουν την περιτομήν του παιδιού, του εδόθηκε το όνομά του Ιησούς, όπως ονομάσθηκε από τον άγγελον πριν συλληφθή εις την κοιλιά.
Το δε παιδί εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα επειδή εγέμιζε από σοφίαν και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του. Και οι γονείς του επήγαιναν κάθε χρόνο εις την Ιερουσαλήμ κατά την εορτή του Πάσχα. Όταν ήτο δώδεκα ετών ανέβηκαν εις τα Ιεροσόλυμα, κατά το έθιμον της εορτής, και όταν ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ επέστρεφαν, παρέμεινε το παιδί Ιησούς εις την Ιερουσαλήμ, χωρίς να το καταλάβουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Επειδή δε ενόμισαν ότι ήτο με συντροφιά, εβάδισαν μιας ημέρας δρόμον και τον αναζητούσαν μεταξύ των συγγενών και των γνωστών. Και επειδή δεν τον ευρήκαν, εγύρισαν εις την Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Και ύστερα από τρεις ημέρες τον ευρήκαν να κάθετε εις τον ναόν εις το μέσον των διδασκάλων και να τους ακούη και να τους ερωτά. Όλοι δε όσοι τον άκουσαν, εθαύμαζαν δια την νοημοσύνην και τας απαντήσεις του. Και όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και η μητέρα του του είπε, «Παιδί μου, γιατί μας φέρθηκες έτσι; Ο πατέρας σου και εγώ σ? εζητούσαμε με μεγάλην ανησυχίαν». Και αυτός τους είπε, «Γιατί μ? εζητούσατε; Δεν ηξέρατε ότι πρέπει να είμαι εις το σπίτι του Πατέρα μου;». Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε με αυτό που τους είπε. Και επέστεψε μαζί τους εις την Ναζαρέτ και εξακολουθούσε να υπακούη εις αυτούς. Η μητέρα του εφύλαγε εις την καρδιά της όλα αυτά τα γεγονότα. Και ο Ιησούς προώδευε εις σοφίαν και σωματικήν ανάπτυξιν και εύνοιαν εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων.
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 8 Ιανουαρίου

Ματθ. δ’ 12-17

Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας


Ακούσας δέ ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, ίνα πληρωθή το ρηθέν διά Ησαίου του προφήτου λέγοντος· γή Ζαβουλών και γή Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φώς μέγα και τοίς καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φώς ανέτειλεν αυτοίς. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν· μετανοείτε· ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε εις την Γαλιλαίαν. Άφησε την Ναζαρέτ και ήλθε να κατοικήση εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κοντά εις την λίμνην εις τα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, δια να εκπληρωθή εκείνο, που ελέχθη δια του Ησαϊα του Προφήτου, Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείμ, η οποία εκτείνεται κοντά εις την θάλασσαν, η γη πέραν από τον Ιορδάνην, η Γαλιλαία των εθνικών, ο λαός, που κάθεται εις το σκοτάδι, είδε μεγάλο φως και εις εκείνους που κάθονται εις την χώραν και την σκιάν του θανάτου, ανέτειλε γι’ αυτούς φως.
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη, «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών».
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Λουκ. ιζ’ 12-19

Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς


Καί εισερχομένου αυτού είς τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οί έστησαν πόρρωθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες· Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς.
και ιδών είπεν αυτοίς· πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοίς ιερεύσι. και εγένετο εν τώ υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν. Είς δέ εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ· και αυτός ήν Σαμαρείτης. Αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν· ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δέ εννέα πού; ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τώ Θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος; και είπεν αυτώ· αναστάς πορεύου· η πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα άνδρες λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν λίγο μακρυά, και του φώναζαν, «Ιησού Διδάσκαλε, ελέησέ μας». Όταν τους είδε τους είπε, «Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας εις τους ιερείς», και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίσθησαν. Ένας απ’ αυτόυς, όταν είδε ότι εθεραπεύθηκε, επέστρεψε δοξάζον τον Θεόν με δυνατήν φωνήν και έπεσε με το πρόσωπον εις τα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Τότε είπε ο Ιησούς, «Δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι; Κανείς δεν ευρέθηκε να επιστρέψη διά να δοξάση τον Θεόν παρά αυτός ο αλλοεθνής;». Και είπε εις αυτόν, «Σήκω επάνω και πήγαινε, η πίστις σου σε έσωσε».
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 22 Ιανουαρίου

Λουκ. ιη’ 35-43

Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ

35 Εγένετο δέ εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών· ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. απήγγειλαν δέ αυτώ ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. και εβόησε λέγων· Ιησού υιέ Δαυίδ, ελέησόν με· και οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση· αυτός δέ πολλώ μάλλον έκραζεν· υιέ Δαυίδ, ελέησόν με. σταθείς δέ ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι πρός αυτόν. εγγίσαντος δέ αυτού επηρώτησεν αυτόν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ο δέ είπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω. και ο Ιησούς είπεν αυτώ· ανάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε. και παραχρήμα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πάς ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τώ Θεώ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Καθώς επλησίαζε εις την Ιεριχώ, ένας τυφλός εκαθότανε κοντά εις τον δρόμον και ζητιάνευε. Όταν άκουσε να περνά πολύς κόσμος, ερώτησε τι συμβαίνει. Του είπαν, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Τότε εφώναξε, «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Εκείνοι που προηγούντο, τον επέπλητταν διά να σιωπάσει, αλλά αυτός εφώναζε πολύ περισσότερον, «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Ο Ιησούς εσταμάτησε και διέταξε να του τον φέρουν. Όταν αυτός επλησίασε, τον ρώτησε, «Τι θέλεις να σου κάνω;». Εκείνος δε είπε, «Κύριε, θέλω να ξαναϊδώ». Ο Ιησούς του είπε, «Ξανάβλεψε, η πίστις σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε το φως του και τον ακολουθούσε δοξάζων τον Θεόν. Και όλος ο λαός, όταν το είδε, εδόξασε τον Θεόν.
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Λουκ. ιθ’ 1-10

Ο Ζακχαίος


Και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ· και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός ήν αρχιτελώνης, και ούτος ήν πλούσιος, και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστι, και ουκ ηδύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός ήν.
Και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκομορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι εκείνης ήμελλε διέρχεσθαι. Και ως ήλθεν επί τον τόπον, αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε πρός αυτόν· Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γάρ εν τώ οίκω σου δεί με μείναι. Και σπεύσας κατέβη, και υπεδέξατο αυτόν χαίρων. Και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι. Σταθείς δέ Ζακχαίος είπε πρός τον Κύριον· ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοίς πτωχοίς, και εί τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι τετραπλούν. Είπε δέ πρός αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τώ οίκω τούτω εγένετο, καθότι και αυτός υιός Αβραάμ εστιν. Ήλθε γάρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν μπήκε εις την Ιεριχώ, επερνούσε διά μέσου της πόλεως. Εκεί ήτο κάποιος, που ωνομάζετο Ζακχαίος. Ήτο αρχιτελώνης και πλούσιος, και ζητούσε να ιδή ποιος είναι ο Ιησούς αλλά δεν μπορούσε από το πλήθος διότι ήτο κοντός το ανάστημα. Έτρεξε λοιπόν εμπρός και ανέβηκε επάνω σε μια μουριά, διά να τον ιδή, διότι από εκεί επρόκειτο να περάση. Όταν έφτασε ο Ιησούς εις το μέρος αυτό, εσήκωσε τα μάτια του και τον είδε και του είπε : «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει να μείνω στο σπίτι σου σήμερα». Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαράν. Όταν είδαν αυτό, όλοι παρεπονούντο και έλεγαν, «Εις το σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου πηγαίνει να μείνη». Ο Ζακχαίος εστάθηκε και είπε εις τον Κύριον, «Το ήμισυ της περιουσίας μου δίνω, Κύριε, εις τους πτωχούς, και εάν με δόλιον τρόπο επήρα από κάποιον τίποτε, θα του το αποδώσω τέσσερις φορές περισσότερον». Ο Ιησούς του είπε, «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι, διότι και ο άνθρωπος αυτός είναι απόγονος του Αβραάμ, και ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και να σώση το απολωλός».
Εικόνα


Εικόνα

Άβαταρ μέλους
g_aggelos
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1468
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 24, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Άγγελος @ Αθήνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από g_aggelos »

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Ματθ. ιε’ 21-28

Θεραπεία μιάς εθνικής κόρης


Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ιδού γυνή Χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγαζεν αυτώ λέγουσα· ελέησόν με, Κύριε, υιέ Δαυίδ· η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δέ ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν λέγοντες· απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δέ αποκριθείς είπεν· ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Η δέ ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ο δέ αποκριθείς είπεν· ουκ έστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοίς κυναρίοις. Η δέ είπε· ναί, Κύριε· και γάρ τα κυνάρια εσθίει από των ψυχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή· ώ γύναι, μεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Και αφού βγήκε απ’ εκεί ο Ιησούς, ανεχώρησε εις τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Και μια γυναίκα Χαναναία από την περιοχήν εκείνην εβγήκε και εφώναζε, «Ελέησέ με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιον». Αυτός όμως δεν απεκρίθη ούτε λέξιν. Και ήλθαν οι μαθηταί του και του έλεγαν, «Διώξε την, διότι φωνάζει από πίσω μας». Αυτός απεκρίθη, «Δεν είμαι σταλμένος παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ». Αυτή δε αφού τον επλησίασε, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος της απεκρίθη, «Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλιά». Αυτή δε είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώγουν από τα ψίχουλα, που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απεκρίθει, «Ω γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστις σου, ας σου γίνει όπως θέλεις». Και εθεραπεύθηκε η θυγατέρα της από την ώρα εκείνη.
Εικόνα


Εικόνα

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πνευματικά Αναγνώσματα”