Σελίδα 1 από 1

Ερμηνεία του <<ΠΙΣΤΕΥΩ>>

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Αύγ 02, 2008 8:14 pm
από xalkidon
ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΕ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ <<ΠΙΣΤΕΥΩ>> .... ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΤΕΛΟΣ.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ?

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Αύγ 02, 2008 10:04 pm
από anyidea
Παραθέτω το σύμβολο της πίστεως με αναφορές στην καινή διαθήκη.
Ίσως σε βοηθήσει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν [ Α΄Κορ η:6 - Εφεσ δ:6 - Α΄Τιμ β:5 ],
Πατέρα Παντοκράτορα [ Γεν ιζ:1,λε:1 - Β΄Κορ ς:18 - Αποκ ις:7 ],
Ποιητήν ουρανού και γής [ Γεν α:1 - Πραξ δ:24 ],
ορατών τε πάντων και αοράτων [ Α΄Κορ η:6 - Κολ α:16 ].
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [ Α΄Κορ η:6 ],
τον Υιό του Θεού, τον μονογενή [ Ματθ ις:16 - Ιωαν α:14,18 - Ιωαν γ:16 ],
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα [ Α' Ιωαν ε:1 ως 5 ]
προ πάντων των αιώνων [ Ιωαν ιζ:5 - Κολ α:17 - Εβρα:1,2 - Εβρ ζ:3 ],
φως εκ φωτός [ Ιωαν α:9,η:12 - Α΄Ιωαν α:5 - Α΄Τιμ ς:16 ],
Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού [ Α΄Ιωαν ε:20 - Ιωαν α:1 ],
γεννηθέντα [ Κολ α:15 ] ού ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί [ Φιλιπ β:5,7 - Εβρ α:3 ],
διού τα πάντα εγένετο [ Κολ α:16 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10 ].
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία [ Ιωαν γ:14,17 - Πραξ δ:12 ]
κατελθόντα εκ των ουρανών [ Ιωαν γ:13 - Εφεσ δ:9 ]
και σαρκωθέντα [ Ιωαν α:14 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10 ]
εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου [ Λουκ α: ως 26,35 - Ματθ α:18 ]
και ενανθρωπήσαντα [ Ιωαν α:14 - Φιλιπ β:7,8 ].
Σταυρωθέντα τε [ Λουκ κγ:33 - Ιωαν ιθ:16,18 ] υπέρ ημών [ Ιωαν ια:49,52 - Β΄Κορ ε:14,15 ]
επί Ποντίου Πιλάτου [ Ματθ κζ:2,24 ]
και παθόντα [ Ματθ κζ:33 - Ιωαν ιθ:16,18 ] και ταφέντα [ Ιωαν ιθ: 38,42 - Α΄Κορ ιε:4 ].
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς [ Α΄Κορ ιε:4 - Πραξ ι:40 ].
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς [ Μαρκ ις:19 - Λουκ κδ:51 - Πραξ α:9 - Α΄Τιμ γ:16 ],
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός [ Ματθ κς:14 - Κολ γ:1 - Εβρ α:3 - Α΄Πετρ ξ:22].
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης [ Ματθ κδ:30,ις:27 - Μαρκ ιγ:16 ]
κρίναι ζώντας και νεκρούς [ Πραξ ι:42 - Β΄Τιμ δ:1 ],
ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος [ Λουκ α:33 - Αποκ κβ:5 ].
Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν [ Ρωμ η:11 - Ιωαν ς:63 ],
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον [ Ιωαν ιε:26 ],
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον [ Ματθ κη:19 - Β΄Κορ ιγ:13 ],
το λαλήσαν δια των προφητών [ Β΄Πετρ α:21 ].
Είς Μίαν, Αγίαν [ Α΄Κορ α:2 - Β΄Κορ α:1 ], Καθολικήν [ Εφ β:17,18 - Ιωαν ι:16 ],
και Αποστολικήν Εκκλησίαν [ Πραξ β:42,47 ].
Ομολογώ εν βάπτισμα [ Εφεσ δ:5 ] εις άφεσιν αμαρτιών [ Πραξ β:38 - Κολ β:12,14 ].
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών [ Ιωαν ε:25,29 ς:39,40,44,54 ια:24 - Α΄Κορ ιε:50,53 - Β΄Κορ δ,14 Α΄Θεσ δ:13,17 ].
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος [ Ματθ κε:46 - Ιωαν ε:29 - Ιωαν ε:29 - Ρωμ β:7 - Αποκ κα & κβ ]
Αμήν.

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Αύγ 02, 2008 10:09 pm
από anyidea
Παραθέτω και ένα απόσπασμα από το βιβλίο "Εξήγηση του Ιερού Συμβόλου της Πίστεως" από τις εκδόσεις της αποστολικής διακονίας.

Αναφέρει τα παρακάτω για το "ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος"

Ο Χριστός είναι βασιλεύς αιώνιος. Η βασιλεία του (όπως και η αρχιερωσύνη του) 
είναι αδιάκοπη και αδιάδοχη. Δεν υπάρχει όνομα άλλο που να τον αντικαταστήσει 
και να τον διαδεχτεί. Διότι όλα είναι δούλα στη βασιλική κυριαρχία του. Ο Πατήρ 
πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Είναι ο Κύριος τού παντός, ο Δεσπότης 
ουρανού και γης. Ο Χριστός είναι ο άρχων της πνευματικής βασιλείας του, την 
οποίαν ίδρυσε με το μαρτυρικό αίμα του και την οποίαν κυβερνά αοράτως από τον 
ουρανό, ασκώντας το βασιλικό του αξίωμα, με τη χάρη τού αγίου Πνεύματος. 
Επικράτειά του είναι οι καρδιές των ανθρώπων στις οποίες κυριαρχεί το θέλημα τού 
Θεού, όπως τούτο κυριαρχεί και στις άυλες φύσεις των αγγέλων στον ουρανό. Η 
βασιλεία τού Χριστού δεν μοιάζει με τις εφήμερες βασιλείες της γης που είναι 
παροδικές και διαδέχονται συνεχώς η μία την άλλην. Είναι βασιλεία σταθερή και 
αμετάπτωτη. Η βασιλεία τού σκότους θα υπάρχει μεν στην κόλαση, καμία όμως 
σχέση δεν θαʼ χει με τη βασιλεία τού Θεού στους ουρανούς. Ο Χριστός είναι 
βασιλεύς τού παντός αιώνιος και ακατάλυτος, βασιλεύς αγάπης και αιώνιας χαράς, 
όπου τα καθαρμένα πνεύματα (άγγελοι και άνθρωποι) θʼ απολαμβάνουν τις χάρες 
της θείας βασιλείας χωρίς καμία ανάπαυλα, καμία πλησμονή και κανένα κορεσμό. 
Η βασιλεία του θα είναι βασιλεία πνεύματος και αληθείας, αγέραστη και 
αδιάφθαρτη. 

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Αύγ 03, 2008 12:52 am
από konstantinoupolitis
Τα τμήματα του Πιστεύω

«προ πάντων των αιώνων»,

«καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός»

και «ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος»:

Δηλώνουν την διαφορά του Χριστού από τους λεγόμενους «αιώνες», γιατί ως τέτοιο κατέτασσαν οι Γνωστικοί τον Χριστό και παράλληλα αποδίδουν, σαφώς, το άχρονο, καθώς έγχρονο Τον θεωρούσαν οι Σαβέλλιος(αν και δε ζούσε, πολλοί κατηγορούσαν ως οπαδούς του τους Ορθοδόξους), Ευνόμιος, Μάρκελλος Αγκύρας και Φωτεινός Σιρμίου(κατά ιδιότυπο τρόπο).

Ειδικά το "ου της Βασιλείας ούκ έσται τέλος" αναφέρεται στους Μάρκελλο Αγκύρας και Φωτεινό Σιρμίου.

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Αύγ 03, 2008 8:24 pm
από xalkidon
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΑ ΕΙΜΑΙ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ (ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ), ΕΙΜΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ INTERNET!

Δημοσιεύτηκε: Δευ Αύγ 04, 2008 2:06 am
από Evi_J
xalkidon έγραψε:ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ (ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ),
Πες μας που κατοικείς... ίσως να μπορέσουμε να σου προτείνουμε κάποιον.

ΥΓ:Σε παρακαλώ μην γράφεις με κεφαλαία. Είναι ενοχλητικό για τα μάτια και επίσης δηλώνουν ότι ΦΩΝΑΖΕΙΣ!!!

Δημοσιεύτηκε: Δευ Αύγ 04, 2008 10:35 am
από xalkidon
Πες μας που κατοικείς... ίσως να μπορέσουμε να σου προτείνουμε κάποιον.

ΥΓ:Σε παρακαλώ μην γράφεις με κεφαλαία. Είναι ενοχλητικό για τα μάτια και επίσης δηλώνουν ότι ΦΩΝΑΖΕΙΣ!!![/quote]

Συγγνωμη για τα κεφαλαια!Μενω στην Περιοχη Πλατείας Λαμπρινής, μεταξυ Γαλατσίου και Άνω Πατησίων.

απάντησαν με επιτυχία!

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Αύγ 10, 2008 12:34 pm
από pAntonios
Ευχαριστώ κι εγώ πολύ όλους όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα και απάντησαν με επιτυχία!

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Αύγ 10, 2008 12:42 pm
από strumfi
xalkidon έγραψε:Μενω στην Περιοχη Πλατείας Λαμπρινής, μεταξυ Γαλατσίου και Άνω Πατησίων.
Ο πατέρας Απόστολος στην Αγία Βαρβάρα Άνω Πατησίων (στο σταθμό του ηλεκτρικού) είναι πολύ γλυκός, απλός (και σοβαρός) ιερέας. Εμένα με στήριξε (και με στηρίζει) στα δύσκολα και τον ευγνωμονώ.

Υ.Γ. Ενδεχομένως ν' ακούσεις για έναν ιερέα-πνευματικό στην περιοχή που αναφέρεις ο οποίος διαβάζει τη σκέψη, έχει χαρίσματα κ.λπ. Μην πλησιάσεις... !!!