Σελίδα 2 από 6

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 23, 2011 5:02 pm
από Dimitris39
πρωτα απ'ολα να με συνχωρεση για ολα ο Κυριος εκεινος γνωριζει :8 :8 :8 :8 :8
αυριο μεγαλη μερα για μενα

Συνχωρεστε με αδελφια,
Καλα Χριστουγεννα

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 23, 2011 5:22 pm
από Captain Yiannis
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες και όλους. :8

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 23, 2011 5:36 pm
από agiooros
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες και όλους.

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 23, 2011 6:59 pm
από SOCRATIS
Kαλά και φωτισμένα Χριστούγεννα στον καθένα ξεχωριστά.
Με την ευκαιρία καμμιά προσευχή ανάλογη της ήμερας των Χριστουγέννων για το γιορτινό τραπέζι;

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 23, 2011 11:35 pm
από fotis
Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. :8 :8 :8

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 24, 2011 8:06 am
από stathis73
Dimitris39 έγραψε:πρωτα απ'ολα να με συνχωρεση για ολα ο Κυριος εκεινος γνωριζει :8 :8 :8 :8 :8
αυριο μεγαλη μερα για μενα

Συνχωρεστε με αδελφια,
Καλα Χριστουγεννα
Και εγώ εδώ, συγγνώμη σε όλους.

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 24, 2011 8:59 am
από christmas08
Kαλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους!

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 24, 2011 9:56 am
από ULYSSES
Εύχομαι σε όλες και σε όλους Καλά Χριστούγεννα με Αγάπη, Υγεία, Χαρά και Ευτυχία.

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 24, 2011 10:26 am
από Αχιλλέας Παλαμάς
Καλά Χριστούγεννα σε όλα τα μέλη και τους φίλους του φόρουμ!

"Ἡ παρθένος σήµερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει
ἄγγελοι µετὰ ποιµένων δοξολογοῦσι,
µάγοι δὲ µετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι
δι᾿ ἡµᾶς γὰρ ἐγεννήθη
παιδίον νέον, Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Τὴν Ἐδὲµ Βηθλεὲµ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωµεν
τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ ηὕραµεν, δεῦτε λαβωµεν
τὰ τοῦ παραδείσου ἐντὸς τοῦ σπηλαίου
ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος βλαστάνουσα ἄφεσιν,
ἐκεῖ ηὑρέθη φρέαρ ἀνόρυκτον,
οὗ πιεῖν Δαβὶδ πρὶν ἐπεθυµησεν
ἐκεῖ παρθένος τεκούσα βρέφος
τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθὺς τὴν τοῦ Ἀδὰµ καὶ τοῦ Δαβίδ
διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶµεν, ποὺ ἐτέχθη
παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Ὁ πατὴρ τῆς µητρὸς γνώµῃ υἱὸς ἐγένετο
Ὁ σωτὴρ τῶν βρεφῶν βρέφος ἐν φάτνῃ ἔκειτο
ὃν κατανοούσα φησὶν ἡ τεκούσα
«Εἰπέ µοι, τέκνον, πῶς ἐνεσπάρης μοι, ἢ πῶς ἐνεφύης μοι;
ὁρῶ σέ, σπλάγχνον, καὶ καταπλήττοµαι,
ὅτι γαλουχῶ καὶ οὐ νενυµφευµαι
καὶ σὲ μὲν βλέπω μετὰ σπαργάνων,
τὴν παρθενίαν δὲ ἀκµὴν ἐσφραγισµένην θεωρῶ
σὺ γὰρ ταύτην φυλάξας ἐγεννήθης εὐδοκήσας
παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Ὑψηλὲ βασιλεῦ, τὶ σοὶ καὶ τοῖς πτωχεύσασι;
ποιητὰ οὐρανοῦ, τὶ πρὸς γηίνους ἤλυθας;
σπηλαίου ἠράσθης, ἢ φάτνη ἐτέρφθης;
Ἰδοὺ οὔκ ἐστι τόπος τῇ δούλῃ σου ἐν τῷ καταλύµατι
οὐ λέγω τόπον, ἀλλ΄οὐδὲ σπήλαιον,
ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦτο ἀλλότριον
καὶ τῇ μὲν Σάῤῥᾳ τεκούσῃ βρέφος
ἐδόθη κλῆρος γῆς πολύς, ἐµοὶ δὲ οὐδὲ φωλεός
ἐχρησάµην τὸ ἄντρον, ὃ κατῴκησας βουλήσει
παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός."

Re: Καλά Χριστούγεννα!

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 24, 2011 10:45 am
από stathisekp
Καλά Χριστούγεννα αδέλφια μου, ο Νεογέννητος Χριστός μας να είναι οδηγός στη ζωή μας