Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Ο Μητρ. Κορινθου κ. Διονυσιος εις το Πατρ. Ιεροσολυμων

Δημοσίευση από angieholi »

01-11-2009 (Γρηγοριανόν) 19-10-2009 (Ιουλιανόν)
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ' ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 15 ΙΕΡΕΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Γρηγοριανόν ( 1-11-2009) / Ἰουλιανόν (19-10-2009).

Τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ' ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον μεθ' ὁμάδος 15 προσκυνητῶν ἱερέων ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς αὐτοὺς διὰ τὸν σημαίνοντα ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ διὰ τὴν μεγάλην σημασίαν τῆς ἰδικῆς του παρουσίας καὶ ἐνισχύσεως εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου ἐξέφρασεν εἰς τὸν Μακαριώτατον τὸ ἔντονον βίωμα, τὸ ὁποῖον εἶχε μετὰ τῶν προσκυνητῶν ἱερέων, τῶν συνοδευόντων αὐτὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀγρυπνίας εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον, διότι οὗτοι ἐπεσκέφθησαν τὰ Πανάγια Προσκυνήματα διὰ πρώτην φοράν καὶ ὑπεσχέθη εἰς τὸν Μακαριώτατον ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου θὰ εὐρίσκεται πλησίον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τὸ προσκύνημα αὐτῶν καὶ ἐπέδωσεν εἰς αὐτοὺς ἀναμνηστικὰ δῶρα.
img_359_2009-11-02_10000.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

02-11-2009 (Γρηγοριανόν) 20-10-2009 (Ιουλιανόν)
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο Γ' ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΕΡΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΦΑΝΗΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 21 ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΥΤΟΥ.

Γρηγοριανόν (2-11-2009) / Ἰουλιανόν ( 20-10-2009).

Τήν Δευτέραν, 20ήν Ὀκτωβρίου / 2αν Νοεμβρίου 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ' ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας κ. Θεοφάνης μετά συνοδείας 21 ἱερέων τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ καί τῶν πρεσβυτερῶν αὐτῶν. Τούτους, ὑπεδέχθη μετά χαρᾶς ὁ Μακαριώτατος, λέγων ὅτι ἡ προσκύνησις αὐτῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ἀποτελεῖ πνευματικήν ἀναζήτησιν καί ἀναβάπτισιν, διότι ἅπτονται τῶν τόπων, ἐπί τῶν ὁποίων ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θωμᾶς ἐψηλάφησε τόν Κύριον καί ἐπίστευσεν. «Οὕτως καί ὑμεῖς ἐγγίζοντες καί ψηλαφῶντες τούς Ἁγίους Τόπους», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἐνισχύεσθε εἰς τήν πίστιν ὑμῶν. Οὕτως ἡ προσκυνηματική θεωρία ἐνισχύει, ἐπαυξάνει καί ἐμπλουτίζει τήν πίστιν τῶν χριστιανῶν».

«Φρουροί τῶν Ἁγίων Τόπων τούτων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Σιών ἡ Ἁγία καί ἡ ἐν αὐτῇ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἀγωνίζεται διά τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν, σεβομένη τήν ἐθνικήν καί πολιστιστικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστης».

«Τοῦτο ποιεῖ ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἐπικρατούσης καταστάσεως ὡρισμένων οἰκογενειακῶν ἡμῶν προβλημάτων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ὁποιαδήποτε φιλονεικία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ προέρχεται ἐκ τοῦ διαβόλου. Ἡ θεραπεία τῶν φιλονεικιῶν τούτων εὑρίσκεται ἐν τῇ ἑνότητι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Εὔχομαι νά μεταφέρετε τήν προσκυνηματικήν ὑμῶν ἐμπειρίαν καί εἰς τήν χώραν ὑμῶν. Ὡς εὖ παρέστητε! Εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς ἄξιον τό προσκύνημα ὑμῶν».

Ὁ Μητροπολιτης Μολδαβίας, προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον, εἶπεν ὅτι εἶναι βέβαιος ὅτι ἕκαστος τῶν 21 ἱερέων θά μεταφέρῃ εἰς τήν ἐνορίαν αὐτοῦ τό μήνυμα Αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν τῷ Μητροπολίτῃ ἐγκόλπιον καί σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ εἰκόνας.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
img_360_2009-11-04_9999.jpg
img_360_2009-11-04_10000.jpg
Πηγη: http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/news.php
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

05-11-2009 (Γρηγοριανόν) 23-10-2009 (Ιουλιανόν)
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΩΣ Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΑΥΤΟΥ.

Γρηγοριανόν (5-11-2009) / Ἰουλιανόν (23-10-2009).

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Κυρίου, ἐξ οὗ καί ὀνομάζεται Ἀδελφόθεος, εἶναι ὁ πρῶτος ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Εἶναι ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον ἐγκατέστησεν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἰς τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα τῆς διαποιμάνσεως τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν. Τό γεγονός τοῦτο πιστοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία εἰς τό κοντάκιον τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: «Ὁ τοῦ Πατρός Μονογενής Θεός Λόγος, ἐπιδημήσας πρός ἡμᾶς ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτόν σέ ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, ποιμένα καί διδάσκαλον καί πιστόν οἰκονόμον τῶν μυστηρίων τῶν πνευματικῶν, ὅθεν σέ πάντες τιμῶμεν, ἀπόστολε».

Διά τόν λόγον τοῦτον τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διατηρεῖ ἀπ' ἀρχαιοτάτων χρόνων ἱερόν ναόν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ναοῦ τούτου ἔχει τήν ἐσωτερικήν πρόσβασιν αὐτῆς ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ναός οὗτος ἔχει παραχωρηθῆ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἀραβόφωνον Ὀρθόδοξον Κοινότητα αὐτοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, ἵνα χρησιμεύῃ ὡς ὁ καθεδρικός ναός αὐτῆς μέ τάς ἀκολουθίας εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν. Διά τόν λόγον τοῦτον, ἅμα τῇ λήξει τῆς ἑορτῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἐπιτροπος του Ἁγίου Ἰακώβου παραδίδει τάς κλεῖδας τοῦ Ναοῦ εἰς τόν Πατριάρχην ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς καί ὑπακοῆς καί ὁ Πατριάρχης πάλιν ἐπιδίδει αὐτῷ ταύτας.

Εἰς τόν ναόν τοῦτον ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί ἐφέτος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου.

Ἀφ' ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός μετ' ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ'.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἁγιοταφιτῶν ἱερομονάχων καί τῶν ἐφημερίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ οἰκονόμου π. Ἤσσα Φουάδ καί πρεσβυτέρου π. Φάραχ Νταμπούρ.

Κατανυκτική, μυσταγωγική καί ἁγιαστική ἦτο ἡ θ. Λειτουργία χάρις εἰς τό λειτουργικόν ἦθος τοῦ Ἀρχιθύτου καί τῶν συλλειτουργῶν Αὐτῷ, χάρις εἰς τό βυζαντινόν μέλος τῆς χορῳδίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἑλληνικήν καί αὐτῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν Ἀραβικήν καί χάρις εἰς τήν εὐσέβειαν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ἑλληνοφώνου, ἀραβοφώνου καί ρωσοφώνου εἰς τήν διάλεκτον, ὁμοφώνου ὅμως εἰς τήν ὀρθόδοξον πίστιν.

Εἰς τό ποίμνιον τοῦτο ἐκήρυξε θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Φωτογραφιες:
img_362_2009-11-07_9994.jpg
img_362_2009-11-07_9995.jpg
img_362_2009-11-07_9996.jpg
Για οσους εχουν προβλημα να διαβασουν το πολυτονικο κειμενο ας πανε κατευθειαν στη σελιδα του Πατριαρχειου Ιεροσολυμων:
http://www.jerusalem-patriarchate.info/ ... age_id=362
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

05-11-2009 (Γρηγοριανόν) 23-10-2009 (Ιουλιανόν)
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.


Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΩΣ Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΑΥΤΟΥ. (β΄μερος)

Ο λογος του Πατριαρχη και η συνεχεια των εκδηλωσεων:

«Χαῖρε Σιών Ἁγία Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν Θεοῦ κατοικητήριον, σύ γαρ ἐδέξω πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διά τῆς Ἀναστάσεως» (Στιχ. Πλ. δ').

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εὐσεβεῖς χριστιανοί, εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Χαίρει σήμερον ἡ Ἁγία Σιών, ἡ Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ δηλονότι ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀνεδείχθη τό κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ καί ἡ μητέρα ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. Χαίρει, ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐπί τῇ σημερινῇ ἑορτῇ μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου Αὐτῆς. Χαίρει ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, διότι τό κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ, τό θεῖον οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον εἶναι θεμελιωμένον ἐπί τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἀλλά καί ἐπί τοῦ συσταυρικοῦ αἵματος τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου παρατείνει ἀδιακόπως τήν φωτιστικήν, ἁγιαστικήν καί σωτηριώδη ἀποστολήν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί διά τόν κόσμον εἰς τούς αἰῶνας. Τό δέ κατοικητήριον καί οἰκοδόμημα τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν μονογενῆ Θεοῦ Λόγον τοῦ Πατρός, τόν ἐπιδημήσαντα ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν πρός ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους, τόν Χριστόν, καί ἀναδείξαντα Ἰάκωβον τόν θεσπέσιον, πρῶτον τῶν Ἱεροσολύμων ποιμένα καί διδάσκαλον καί πιστόν οἰκονόμον τοῦ μυστηρίου τοῦ πνευματικοῦ.

Τοῦτον τόν Ἅγιον ἀπόστολον ἐγκατέστησεν ὁ Χριστός ἐπί τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας καί τῆς δικαιοσύνης Αὐτοῦ κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀκολουθοῦντα τόν ψαλμῳδόν: «Πρός δέ τόν υἱόν λέγει: ὁ θρόνος σου ὁ Θεός εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· ράβδος εὐθύτητος ἡ ράβδος τῆς βασιλείας σου· ἠγάπησας δικαιοσύνην καί ἐμίσησας ἀνομίαν· διά τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρά τούς μετόχους σου» (Ἑβρ. α', 8-9).

Αὐτόν ἀκριβῶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τόν θρόνον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῆς δικαιοσύνης Αὐτοῦ ἐκόσμησε ὁ σήμερον τιμώμενος Ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος ἐγένετο πρῶτος Ἐπίσκοπος τῶν Ἱεροσολύμων, χειροτονηθείς παρ' αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Αὐτός δέ πρῶτος ἔγραψε καί ἐξέθετο τήν θείαν Λειτουργίαν, παρ' Αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ταύτην διδαχθείς, ὡς μᾶς πληροφορεῖ ὁ συναξαριστής αὐτοῦ. Αὐτός ἐπίσης πρῶτος συνεκάλεσε τήν ἐν Ἱεροσολύμοις σύνοδον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, θεμελιώνοντας οὕτως τόν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνοδικόν θεσμόν τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. «Τόν νόμον τῆς ζωῆς τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ τέθεικας, ζωοποιῷ Πνεύματι, συνομοθετῶν καί φθεγγόμενος», λέγει ὁ ὑμνῳδός αὐτοῦ.

Τόν νόμον δέ τοῦτον, τόν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεσφράγισε ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος μέ τόν μαρτυρικόν αὐτοῦ αἷμα, γενόμενος οὕτω κήρυκας καί μιμητής τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Σέ Κύριε», ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός, «φωνῇ ἐλευθέρᾳ ἐκήρυξεν, ὁ δίκαιος ἀδελφός σου, μιμητής τε τοῦ πάθους, ἐγένετο κτεινόμενος».

Τόν νόμον τόν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, τουτέστιν τόν Σωτῆρα καί λυτρωτήν Χριστόν εὐηγγελίσατο καί εὐαγγελίζεται ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ἔργῳ τε καί λόγῳ, τόσον διά τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ὅσον καί διά τῆς καθολικῆς αὐτοῦ ἐπιστολῆς. «Ὅν ἔτεκες ἐν σαρκί Παρθενομῆτορ», ἀναφωνεῖ πάλιν ὁ ὑμνῳδός, «ἐκ Πατρός λάμψαντα, τοῦτον, Ἁγνή, Ἰάκωβος, ὡς Θεόν τῶν ὅλων ἐκήρυττε καί ἐμαρτύρει».

Τοῦτον τόν Ἀπόστολον τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τόν γενόμενον αὐτόπτην καί μάρτυρα τοῦ ἐν τόπῳ καί χρόνῳ φανερωθέντος μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, παρακαλέσωμεν ἡμεῖς οἱ πιστοί, ἑορτάζοντες τήν σεπτήν μνήμην αὐτοῦ, ἵνα ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς ἀπό τῶν παθῶν καί τῶν πταισμάτων ἡμῶν, διά δέ τῶν πρεσβειῶν αὐτοῦ ἀξιώσῃ ἡμᾶς τῆς ἄνω μεθέξεως καί τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, Ἀμήν».

Εἰς τήν Λειτουργίαν μετέσχε καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν, τῶν κωδώνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κρουομένων, ὁ Πατριάρχης καί οἱ συλλειτουργοί ἐνδεδυμένοι καί ψάλλοντες, ἀνῆλθον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἐσωτερικῶς πρός τήν αὐλήν τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐνταῦθα κατά τήν τάξιν ἀνέμενον οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι καί συνηνώθησαν μετά τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, ἥτις κατηυθύνθη πρός τό Πατριαρχεῖον διά τῆς Πύλης τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, κατά τή διάβασιν τῆς ὁποίας καί ἐδόθησαν τά ἀρτίδια εὐλογίας ἑνί ἑκάστῳ τῶν διερχομένων μετόχων τῆς ἑορτῆς.

Εἰς τό Πατριαρχεῖον ἅμα τῇ ἀνόδῳ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἐγένετο δέησις καί ἐψάλη ὁ Πολυχρονισμός. Ἀκολούθως ἐγένετο ἡ Πατριαρχική προσφώνησις ἔχουσα ὡς ἑξῆς:

«Ὑποδύς Παρθενομῆτορ τήν σήν γαστέρα, ὁ πρό αἰώνων Λόγος, γεννηθείς ἀπορρήτως, ἐκ Πατρός Ἰάκωβον Ἀπόστολον δείκνυσιν», λέγει ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας.

Τόν ἀπόστολον Ἰάκωβον, τόν ἐπικληθέντα ἀδελφόθεον δείκνυσιν καί ἡμῖν σήμερον ἡ πανηγυρικῶς καί εὐχαριστιακῶς τελεσθεῖσα αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ ἐπωνύμῳ αὐτοῦ Ναῷ παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

«Τίς βρότειος σός νοῦς, ἐγκωμίων ἐφύμνιον, δυνήσεται προσκομίζειν, ἀρετῆς λαμπρυνθέντι, ταῖς χάρισιν, Ἰάκωβε»; διερωτᾶται διά τῆς φωνῆς τοῦ ὑμνῳδοῦ, ἡ Ἅγία ἡμῶν τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία.

Καί τοῦτο διότι ὁ τιμώμενος σήμερον Ἅγιος ἀπόστολος Ἰάκωβος ἐδωρήσατο ἡμῖν διά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ὡς καί τοῦ θείου ἱεροῦ τῆς Ἐκκλησίας θεσμοῦ τῆς συνοδικότητος.

Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, στοιχοῦσα εἰς τόν πρῶτον Αὐτῆς Ἱεράρχην ποιμένα καί διδάσκαλον, ὅστις μέ τό τίμιον αὐτοῦ αἷμα ἐσφράγισεν τήν ἐν τοῖς ἁγίοις τόποις ἀποστολικήν τοῦ Χριστοῦ μαρτυρίαν καί κοινωνίαν παραμένει πιστή καί ἀσάλευτος εἰς τήν πατρῴαν τοῦ πρώτου Ἱεράρχου Αὐτῆς σωστικήν τῆς Ἐκκλησίας παράδοσιν, ἀδιαλείπτως προσευχόμενοι ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, ὑγιείας καί εὐσταθείας τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, ὑπέρ εἰρήνης καί δικαιοσύνης ἐν τῷ κόσμῳ καί ἰδιαιτέρως τῇ χειμαζομένῃ περιοχῇ ἡμῶν. Ἔτη πολλά εἰς πάντας Ἀμήν».

Ἠκολούθησεν ὁ ἑόρτιος ἁσπασμός, πάντων δοξολογούντων καί εὐχαριστούντων τῷ Θεῷ, ὁ ὁποῖος παρέχει εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν τοιαύτας εὐκαιρίας πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί ἁγιασμοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Φωτογραφιες:
img_362_2009-11-07_9997.jpg
img_362_2009-11-07_9998.jpg
Για οσους εχουν προβλημα να διαβασουν το πολυτονικο κειμενο ας πανε κατευθειαν στη σελιδα του Πατριαρχειου Ιεροσολυμων:
http://www.jerusalem-patriarchate.info/ ... age_id=362
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

12-11-2009 (Γρηγοριανόν) 30-10-2009 (Ιουλιανόν)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΕΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ κ. ΙΓΚΟΡ ΣΕΜΠΙΡΩΦ, ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ Γ' ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΡΩΣΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΥΤῼ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Γρηγοριανόν ( 12-11-2009) / Ἰουλιανόν ( 30-10-2009).

Τῇ Πέμπτῃ, 30ῇ Οκτωβρίου/ 12ῃ Νοεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ' ἐδέχθη δύο ἱερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, μετά τοῦ εὐσεβοῦς Ρώσου προσκυνητοῦ κ. Ἰγκόρ Σεμπιρώφ, ὁ ὁποῖος προσέφερε διά τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως Ἅγιον Ποτήριον καί Δισκοπότηρον μεγάλου μεγέθους, ἐπίχρυσα καί ἐπάργυρα, πεποικιλμένα διά πολυτίμων λίθων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν αὐτούς, τούς ηὐχήθη ἄξιον τό προσκύνημά των καί ἐτίμησε τόν δωρητήν μέ τό παράσημον τοῦ Μικροῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τούς ἱερεῖς προσέφερε ἐπιστηθίους σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Φωτογραφιες:
img_365_2009-11-15_9997.jpg
img_365_2009-11-15_10000.jpg

Για οσους εχουν προβλημα να διαβασουν το πολυτονικο κειμενο ας πανε κατευθειαν στη σελιδα του Πατριαρχειου Ιεροσολυμων:

http://www.jerusalem-patriarchate.info/ ... age_id=365
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

21/11/09
Η εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στον Ιερό Ναό Αυτών στην Ιόππη


Τo Σάββατον 8/21-11-2009 εορτάσθη εις την Ιόππην η εορτή της Συνάξεως των Αγίων επουρανίων αΰλων Δυνάμεων Ασωμάτων. Η παρά το Τελ-Αβίβ παραθαλασσία Ιόππη (Γιάφφα) είναι μία των αρχαίων πόλεων της Παλαιστίνης και μία εκ των πρώτων Μητροπόλεων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Η Ιόππη αναφέρεται εις την Καινήν Διαθήκην ήδη από τους πρώτους χρόνους της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Εις την Ιόππην ήλθεν ο Απόστολος Πέτρος από την Λύδδαν με πρόσκλησιν των Χριστιανών αυτής και ανέστησε την θανούσαν ελεήμονα οσίαν Ταβιθάν (Πραξ. 9,36-43). Εις την Ιόππην εφιλοξενείτο ο Πέτρος εις την οικίαν Σίμωνος του βυρσοδέψου, οπότε και είδε από του δώματος της οικίας την εκ του ουρανού κατερχομένην οθόνην μετ' ακαθάρτων ζώων και ήκουσε φωνήν προτρέπουσαν αυτόν να λάβη και να φάγη. Και εκείνος είπεν, «Ουδαμώς Κύριε, ακάθαρτα γαρ εισι» (Πραξ. 10,13). Ενώ η φωνή είπεν, «α ο Θεός εκαθάρισεν συ μη κοίνου» (Πραξ. 10,15). Με το όραμα τούτο ο Θεός προητοίμαζε την εις την Ιόππην έλευσιν του εκ Καισαρείας Ρωμαίου εκατοντάρχου Κορνηλίου και την εισδοχήν αυτού εις τον Χριστιανισμόν, ως απαρχής της εξ εθνών Εκκλησίας. (Πραξ. 10). Την μνήμην αυτού εορτάζει η Εκκλησία την 13ην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εις τον λιμένα της Ιόππης απεβιβάζοντο δια μέσου των αιώνων έως και το μέσον του 20ου αιώνος χιλιάδες προσκυνητών της Αγίας Γης και εξεφορτούντο τα υλικά οικοδομής των ναών της Αγίας Γης και τα παντός είδους εκκλησιαστικά και λειτουργικά αντικείμενα αυτών.

Ο φλοίσβος των κυμάτων της θαλάσσης της Ιόππης πλήττει και γλείφει την ιεράν μονήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πατριαρχείου με τον ομώνυμον αυτής ναόν, καταστραφέντα εκ πυρκαϊάς το 1957, ανακαινισθέντα δε εκ βάθρων προσφάτως δαπάναις του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, ηγουμένου αυτής. Εις τον ναόν τούτον συχνάκις εκκλησιάζονται τα μέλη της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου, χρησιμοποιούντα κυρίως ως καθεδρικόν ναόν αυτόν, το παρακείμενον ιερόν ναόν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Εις τον ναόν τούτον τελούνται έκαστον Σάββατον λειτουργίαι εις την ρωσικήν και ρουμανικήν γλώσσαν δια τους ρωσοφώνους και ρουμανοφώνους Ορθοδόξους πιστούς της πόλεως και των περιχώρων.

Εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν τούτον του Πατριαρχείου, ήλθεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μετά συνοδείας εξ Ιεροσολύμων, την πρωΐαν του Σαββάτου 8ης / 21ης Νοεμβρίου 2009. Εις αυτόν επεφυλάχθη θερμή υποδοχή υπό του καθηγουμένου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού και του ιερατείου εις την άνωθεν του ναού πλατείαν, εξ ης, τη προπορεύσει του σώματος των Προσκόπων, πάντες έφθασαν εις την ιεράν μονήν και εις τον εντός αυτής ιερόν ναόν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ενδυθείς μανδύαν ο Πατριάρχης, εισώδευσε και ευλογήσας τον λαόν, προεξήρξε του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, των ιερομονάχων των ομόρων της Ιόππης πόλεων, Λύδδης και Ρέμλης, των ιερέων και διακόνων.

Η θ. Λειτουργία, τελεσθείσα εις την ελληνικήν, αραβικήν, ρωσικήν και ρουμανικήν, εμυσταγώγησε πάντας εις το μυστήριον της οικονομίας του Θεού δι' ημάς, δια του ενανθρωπίσαντος μονογενούς Υιού Αυτού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δια της ομιλίας αυτού ο Μακαριώτατος εδίδαξε τον λαόν περί του έργου των Αγγέλων εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, ως βοηθών του Θεού, διακονούντων εις το έργον της σωτηρίας του ανθρώπου.

Την Θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εις το Ηγουμενείον και ακολούθως Τράπεζα παρατεθείσα υπό του καθηγουμένου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού.

Εκ της Αρχιγραμματείας

Πηγή:
http://www.romiosini.org.gr/9F2A329B.el.aspx

Φωτογραφίες:
iera moni.jpg
image1.jpg
image.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

21/11/09
Λόγος Μακαριωτάτου στην Ι.Μ. των Αγίων Αρχαγγέλων Ιόππης


«Έθου των κτισμάτων σου αρχήν, ουσίαν την ασώματον, ποιητά των Αγγέλων, τον άχραντόν σου θρόνον, κυκλούσαν κραυγάζειν σοι• Άγιος, Άγιος, Άγιος ει, Θεέ Παντοκράτορ».

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί.

Αι νοεραί ουσίαι, τουτέστιν οι πρωτοστάται των θείων ταγμάτων, Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, σήμερον ημάς προς πανήγυριν συνεκάλεσαν της συνάξεως αυτών μετά των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων δυνάμεων: των Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Εξουσιών, Αρχών, Δυνάμεων, Αρχαγγέλων και Αγγέλων εν τω επωνύμω αυτών Ναώ της παραθαλασσίου και αγιογραφικής (βιβλικής) πόλεως Ιόππης.

Αι νοεραί δυνάμεις η άλλως τα τάγματα των αγγέλων είναι κατά τον Απόστολον Παύλον «Πνεύματα λειτουργικά, αποστελλόμενα εις διακονίαν δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Εβρ. 1,14). Οι άγγελοι, με άλλα λόγια, είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία δεν ενεργούν από ιδικήν των πρωτοβουλίαν, αλλά αποστέλλονται από τον Θεόν εις υπηρεσίαν δι' εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνιον ζωήν. «Αγγέλων λειτουργία, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος το διακονείν τω Θεώ εις σωτηρίαν ημετέραν», δηλαδή ημών των ανθρώπων.

Εξ άλλου Αυτός Ούτος ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός διακηρύσσει την ύπαρξιν των αγγέλων, λέγων: «ος γαρ εάν επαισχυνθή εμέ και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός Αυτού μετά των αγγέλων των αγίων». (Μαρκ. 8,38). Και πάλιν: «Ούτω λέγω υμίν, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι». (Λουκ. 15,10) και αλλαχού, αναφερόμενος εις την παραβολήν του πλουσίου και του Λαζάρου λέγει: «εγένετο δε αποθανείν τον πτωχόν και απενεχθήναι αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». (Λουκ. 16,22).

Κατά δε τα κορυφαία σημεία του βίου του Ιησού Χριστού εμφαίνονται οι άγγελοι ως λειτουργοί, υπηρέται, συμπαραστάται της θεανθρωπίνης και θεανδρικής Του φύσεως, αινούντες Αυτόν, μαρτυρούντες περί Αυτού, διακονούντες Αυτώ, ενισχύοντες την ανθρωπίνην φύσιν Αυτού και παρεμβαίνοντες ως δευτεραγωνισταί. Ούτως ο Γαβριήλ ευαγγελίζεται την έλευσίν Του (Λουκ. 1,26), ο άγγελος Κυρίου εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ και εις τους ποιμένας, στρατιά ολόκληρος δοξολογεί τον Ύψιστον επί τη γεννήσει του Σωτήρος, άλλοι διακονούν Αυτώ εις την έρημον μετά το πέρας των πειρασμών, έτερος ενισχύει Αυτόν εις το Όρος των Ελαιών, προ του πάθους, εν ω λεγεώνες αγγέλων θα παρίσταντο προς υπεράσπισιν Του κατά την σύλληψιν, αν το εζήτει από τον Πατέρα Του, δύο εξ αυτών (των αγγέλων) βεβαιούν την Ανάστασίν Του, του ενός η ετέρου τρίτου αποκυλίσαντος τον λίθον εκ του μνημείου, δύο δε επίσης ομιλούν εις τους μαθητάς περί της δευτέρας Παρουσίας κατά την Ανάληψιν Του (Πραξ. 1, 10-11).

Όσον αφορά εις την φύσιν και το έργον των αγγέλων, ούτοι είναι σαφώς κατώτεροι του Χριστού, διακρίνονται εις τάξεις ή τάγματα, είναι αθάνατοι, δεν διακρίνονται εις φύλα (Ματθ. 22,30) και ο αριθμός των είναι μέγας.

«Πάντες αναμνήσωμεν πιστοί», προτρέπει ο υμνωδός, «την πάσας διευθύνουσαν, τας αΰλους των άνω, χορών ταξιαρχίας, Τριάδα την άκτιστον» (ωδή α').

Το έργον των έγκειται εις το να δοξάζουν τον Θεόν ακαταπαύστως, λατρευτικώς και λειτουργικώς, διατρανούντες ούτω το ακατάληπτον και άρρητον και απρόσιτον της ουσίας του Θεού αφ' ενός, «η παρειστήκεσαν απαύστως», κατά τον υμνωδόν, «λειτουργούσαι μυριάδες των αγγέλων, του προσώπου οράν μη φέρουσαι την θέαν, κραυγάζειν σοι Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός Παντοκράτορ». (ωδή ζ'). Και την άκραν ταπείνωσιν και υπακοήν εις το θέλημα του Θεού αφ' ετέρου «Ισχύϊ», λέγει ο υμνωδός, «κατέστησας αθάνατε, δυνατούς εξανύοντας, το πανάγιον Σου θέλημα, τους Σοι εν τοις υψίστοις αεί παρεστώτας», διαδραματίζοντες ούτω διακονικήν αποστολήν εις την θείαν περί το ανθρώπινον γένος οικονομίαν.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η σημερινή εόρτιος σύναξις των αΰλων δυνάμεων και δη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ δεν αφορά εις την ύπαρξιν και την λειτουργικήν διακονίαν των αοράτων δυνάμεων μόνον, αλλά πρωτίστως και κυρίως αφορά εις το μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου δια την σωτηρίαν ημών. Το σωτηριώδες τούτο μυστήριον δεν είναι άλλο τι από την άρρητον ένωσιν των επουρανίων και των επιγείων, της θείας και ανθρωπίνης φύσεως εν τω προσώπω του Χριστού.

Η δε καθ' υπόστασιν ένωσις της ανθρωπίνης ημών φύσεως μετά της θείας του Χριστού επιτυγχάνεται δια και εντός της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία ως το Σώμα του Χριστού, του Νέου Αδάμ δεν είναι άλλο τι από την είσοδόν μας εις την αιωνιότητα η καλλίτερον ειπείν από την πρόγευσιν μας της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Και τούτο, διότι η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελεί επίγειον και ορατήν πραγματικότητα μόνον, αλλά επουράνιον και αόρατον. Με άλλα λόγια, η φύσις της Εκκλησίας του Χριστού είναι θεανθρωπίνη και θεανδρική κατά την διπλήν φύσιν, τας δύο ενεργείας και την μοναδικήν υπόστασιν του Χριστού. Τούτο σημαίνει ότι αι ουράνιαι και επίγειαι δυνάμεις συναποτελούν την μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, την διακρινομένην εις στρατευομένην και θριαμβεύουσαν κατά τον ιερόν Χρυσόστομον.

Σήμερον, αδελφοί μου, συγχορεύει τα ουράνια με τα επίγεια και συναγάλλονται άγγελοι μεθ' ημών, δια τούτο και ο υμνωδός αναφωνεί: «Σε τον αρρήτως ενώσαντα τοις επουρανίοις Χριστέ τα επιγεια, και μίαν Εκκλησίαν αποτελέσαντα, αγγέλων και ανθρώπων, ακαταπαύστως μεγαλύνομεν» (ωδή θ').

Σήμερον και ημείς, αδελφοί μου, καλούμεθα να υποτάξωμεν το θέλημά μας εις το θέλημα του Θεού Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, λέγοντες μετά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ: «Πρόσχωμεν», βλέποντα τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα εξ αιτίας της οιήσεως αυτού.

Τον Αρχιστράτηγον και Αρχάγγελον Μιχαήλ παρακαλέσωμεν λέγοντες: Υπό την σκέπην των θείων ημάς πτερύγων σου προσπεφευγότας πίστει, Μιχαήλ, θείε νόε, και σκέπε εν βίω παντί εν ώρα ανάγκης, συ πάρεσο ημίν βοηθός, δια πρεσβειών της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ης τα προεόρτια των εισοδίων αυτής εν τω Ναώ εορτάζομεν, Αμήν».


Πηγή:
http://www.romiosini.org.gr/E43F63CC.el.aspx

Φωτογραφίες:
image1.jpg
image.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

23/11/09
Επίσκεψη του Κύπριου Υπουργού κ. Αντωνίου Πασχαλίδη στο Πατριαρχείο

kiprios%20upourgos%20me%20theofilo.jpg
Το απόγευμα της Δευτέρας, 10ης /23ης Νοεμβρίου 2009, την 5ην μ.μ. ώραν, ο Μακαριώτατος εδέχθη τον Υπουργόν Βιομηχανίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Ενεργείας της Κύπρου, κον Αντώνιον Πασχαλίδην, τη συνοδεία του Πρέσβεως της Κύπρου εις Τελ-Αβίβ, κου Αναστασίου Τζώνη και του Διπλωματικού Λειτουργού της Κύπρου εις την Παλαιστινιακήν Αρχήν κ. Δημοσθένους Τάκη.

Ο κ.Πασχαλίδης ήλθε εις το Πατριαρχείον εις το πλαίσιον επισκέψεώς του εις το κράτος του Ισραήλ. Ο Μακαριώτατος είπεν αυτώ μετά χαράς το «ευ παρέστητε», εξηγών αυτώ ότι το Πατριαρχείον είναι ο κληρονόμος όχι μόνον μιας πνευματικής κληρονομιάς, αλλά και φυσικής τοιαύτης, δηλαδή περιουσίας, εις ναούς, προσκυνήματα και μονάς και είναι ο εγγυητής της διατηρήσεως του χριστιανικού χαρακτήρος των Ιεροσολύμων και της Χριστιανικής ταυτότητος των Χριστιανών της Αγίας Γης, εργαζόμενον υπό τέσσαρας διαφορετικάς πολιτικάς κυριαρχίας και διαδραματίζον σπουδαίον σημαντικόν ειρηνευτικόν ρόλον εις την εξελισσομένην ειρηνευτικήν προσπάθειαν της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη επίσης και εις την κατάστασιν της περιουσίας του Πατριαρχείου εις Κύπρον, εις την συντήρησιν και ανακαίνισιν της Εξαρχίας αυτού εκεί.

Ο κ. Υπουργός ανεφέρθη εις την ανάπτυξιν του καλώς εννοουμένου «θρησκευτικού προσκυνηματικού τουρισμού» μεταξύ Κύπρου και Αγίων Τόπων, εις Ισραήλ και Ιορδανίαν, ιδιαιτέρως δε εις την περιοχήν της Μαδηβάς, εν η ο μοναδικός δια την ιστορίαν και αρχαιολογίαν χάρτης της Αγίας Γης και πολλοί ακόμη αρχαιολογικοί χώροι.

Ο Υπουργός επέδωσεν εις Μακαριώτατον Κυπριακήν «μερέχαν, ήτοι μυροδοχείον «κουμ-κουμ». Ο Μακαριώτατος επέδωσεν αυτοίς μετάλλια των δύο χιλιάδων ετών του Πατριαρχείου και εικόνας του Παναγίου Τάφου.

Εκ της Αρχιγραμματείας
image%20%281%29.jpg
Πηγή:
http://www.romiosini.org.gr/36D92EA4.el.aspx
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

09/12/09
Συνάντηση του Α/ΓΕΝ του Ελληνικού Ναυτικού με τον Μακαριώτατο

image1.jpg
Την Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου / 9ην Δεκεμβρίου 2009, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη τον Αρχηγόν/ΓΕΝ του Ελληνικού Ναυτικού κ. Γεώργιον Καραμαλίκην μετά συνοδείας αυτού εξ Ελλάδος, εκ της Πρεσβείας της Ελλάδος εις το Ισραήλ και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου.

Ο κ. Καραμαλίκης εξέφρασε την χαράν αυτού επί τη συναντήσει, λέγων ότι γνωρίζει ότι ο Μακαριώτατος παρέλαβε το Πατριαρχείον εις μίαν κρίσιμον περίοδον και κατάστασιν και ωδήγησεν αυτό επιτυχώς εξ αδιεξόδου εις διέξοδον, αντεπροσώπευσεν αυτό εις διορθόδοξα και διαχριστιανικά συνέδρια και εις διεθνή πολιτικά συνέδρια με μεγάλην συμβολήν εις την εδραίωσιν της ειρήνης.
image.jpg
Ο Μακαριώτατος υπεγράμμισεν ότι το Πατριαρχείον ευρίσκεται εις την ευαίσθητον και δύσκολον χρονικήν συγκυρίαν να έχη ποίμνιον εις τέσσαρας πολιτικάς κυριότητας, Ισραήλ, Ιορδανίαν, Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν ακόμη και εις το μακρινόν Κατάρ. Το Πατριαρχείον, ως εκ της ιστορικής θέσεώς του, της ειρηνευτικής στάσεώς του, της φυσικής και πνευματικής κληρονομίας του και περιουσίας του, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλον δια το πολιτικόν καθεστώς (status) των Ιεροσολύμων. «Το Πατριαρχείον», είπεν ο Μακαριώτατος, «διαφυλάσσει τα Πανάγια Προσκυνήματα, Πανάγιον Τάφον, Γεθσημανήν, Ναζαρέτ, Φρέαρ του Ιακώβ, ένθα και προσφάτως ανεκήρυξε ως ιερομάρτυρα τον εκεί σφαγιασθέντα Αγιοταφίτην Φιλούμενον. Τούτο το προσκύνημα είναι κοινόν εις ιερότητα και δια τας τρεις μεγάλας θρησκείας. Ο ρόλος του Πατριαρχείου δεν είναι μόνον θρησκευτικός, αλλά και κοινωνικός, συμφιλιωτικός, ειρηνευτικός, οικουμενικός».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Καραμαλίκην δια την κατανόησιν του ρόλου του Πατριαρχείου και προσέφερεν εις αυτόν κεραμεικήν εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και το φωτογραφικόν λεύκωμα «Ιερουσαλήμ, ο Ομφαλός της γης». Ο κ. Καραμαλίκης εξέφρασε εις τον Μακαριώτατον την συγκίνησιν αυτού δια την μεγίστην ταύτην τιμήν και προσέφερεν εις Αυτόν τον θυρεόν του Ελληνικού Ναυτικού.

Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/A6263942.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2009/12/09/550/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

12/12/09
Επίσκεψη του νεο-εκλεγέντος Γενικού Γραμματέως του Π.Σ.Ε. κ. Olav Tveit στο Πατριαρχείο

patriarxeio 2.jpg
Την Πέμπτην, 27ην Νοεμβρίου/ 10ην Δεκεμβρίου 2009, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλον τον Γ', ο εκλεγείς κατά την πρόσφατον, 59ην Κεντρικήν Επιτροπήν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), από 26ης Αυγούστου έως 3ης Σεπτεμβρίου 2009, νέος Γενικός Γραμματεύς αυτού, εκ Νορβηγίας καταγόμενος, κ. Olav Tveit. Ούτος αναλαμβάνει πλήρη τα καθήκοντα αυτού από 1ης Ιανουαρίου 2010, άμα τη λήξει της θητείας του άχρι τούδε Γενικού Γραμματέως Rev. Samuel Cobia, την 31ην Δεκεμβρίου 2009.

Η επίσκεψις αυτή έλαβε χώραν εις το πλαίσιον της συνεχίσεως της υπό του Π.Σ.Ε. αναληφθείσης δραστικής πρωτοβουλίας συμβολής εις την ειρηνευτικήν προσπάθειαν εις Μέσην Ανατολήν δια της ιδρύσεως του Τμήματος P.I.E.F. (Palestine - Israel Ecumenical Forum), αρχής γενομένης εις το Αμμάν της Ιορδανίας, τον Ιούνιον του έτους 2007.

Εις την συνάντησιν αυτήν μετέσχε τότε ο οσονούπω αφυπηρετών Γενικός Γραμματεύς του Π.Σ.Ε., Rev. Samuel Cobia, ο οποίος εν συνεχεία επεσκέφθη τα Ιεροσόλυμα και το Πατριαρχείον.

Η ειρηνευτική αύτη πρωτοβουλία συνεχίζεται και νυν δια Γενικής Συναντήσεως των μελών του Σώματος τούτου εις την πόλιν της Βηθλεέμ από 10ης -14ης Δεκεμβρίου 2009.

Προ της ενάρξεως των εργασιών του Τμήματος τούτου έλαβε χώραν η επίσκεψις των εκπροσώπων του Π.Σ.Ε. εις το Πατριαρχείον. Την έναρξιν των εργασιών τούτων προσεκλήθη να κηρύξη ο Μακαριώτατος την επομένην, Παρασκευήν 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2009.

Ο νέος Γενικός Γραμματεύς εξέφρασε την χαράν αυτού και τας ευχαριστίας δια την επίσκεψιν εις το Πατριαρχείον και δια την συνεργασίαν αυτού μετά του Π.Σ.Ε. Ο Μακαριώτατος εκαλωσώρισε τον νέον Γενικόν Γραμματέα, συνεχάρη αυτόν επί τη εκλογή και επανέλαβε την διάθεσιν Αυτού να συνεργασθή το Πατριαρχείον μετά του Π.Σ.Ε., ως η αρχαιοτέρα και μόνη αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αγίας Γης, η διατηρήσασα τον θρησκευτικόν χαρακτήρα των Ιεροσολύμων ως πόλεως ανοικτής δι' όλας τας θρησκείας και όλα τα έθνη.

Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις προβλήματα, τα οποία δημιουργούν χριστιανικαί τινες ομάδες εις την ειρηνευτικήν προσπάθειαν της Μέσης Ανατολής με ακραίας τοποθετήσεις της κατά γράμμα ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Επίσης ανεφέρθη εις την απόπειραν της Ισραηλινής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να επισκευάση εξωτερικήν κλειστήν θύραν του δυτικού τείχους του Ναού της Αναστάσεως. Επί του θέματος του διαθρησκευτικού διαλόγου, ο Μακαριώτατος είπε ότι «είναι ενδεδειγμένος δι' άλλας περιοχάς, δι' ημάς όμως εις Μέσην Ανατολήν υπάρχει τι βαθύτερον, η συμβίωσις απ' αιώνων».

«Το Πατριαρχείον παρακολουθεί τα θέματα και τα προβλήματα των Χριστιανών της Αγίας Γης», είπεν ο Μακαριώτατος, «και επιμελείται τούτων δια παροχής αδειών διακινήσεως μεταξύ των κατεχομένων περιοχών και τής Ιερουσαλήμ, δι' υποτροφιών δια σπουδάς, συμπαραστάσεως εις νησηλευτικά ιδρύματα κ.α.Επί του θέματος της πόλεως των Ιεροσολύμων δεν δεχόμεθα αποκλειστικότητα αυτής δι' ουδένα». Ο Μακαριώτατος έθιξε και το θέμα της ανάγκης επιμελείας και βοηθείας των Χριστιανών εντός του Ισραήλ.

Ο κ. Olav Tveit εξέφρασε τας ευχαριστίας αυτού εις τον Μακαριώτατον δια τον ρόλον του Πατριαρχείου, ρόλον συμπαραστάσεως εις χριστιανούς και ουχί μόνον.

Ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Olav Tveit επί τη εκλογή και επισκέψει αυτού αργυράν ανάγλυφον σφαίραν ομοιώματος μικρογραφίας της Αγίας Πόλεως ως συμβόλου ειρήνης και εις τους λοιπούς εκπροσώπους μετάλλια των 2000 ετών χριστιανοσύνης και φωτογραφικά λευκώματα περιέχοντα τας τελετάς του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Εν συνεχεία της επισκέψεως του Γενικού Γραμματέως του Π.Σ.Ε. κ. Olav Tveit, την επομένην, Παρασκευήν, 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2009, έλαβε χώραν εις Βηθλεέμ και εις το International Center of Bethlehem (ICB), της Λουθηρανικής Εκκλησίας η Γενική Συνάντησις των μελών του τμήματος PIEF (Palestine Israel Ecumenical Forum), ιδρυθέντος υπό του Π.Σ.Ε. δια την προώθησιν της ειρήνης εις την Μέσην Ανατολήν.
patriarxeio 1.jpg
Εις το κέντρον τούτο μετέβη ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού, αποτελουμένη εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, του Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, του εκ του Χωρίου των Ποιμένων ανταποκριτού του Πατριαρχείου εις τα Αραβικά Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως π. Αϊσσα Μούσλεχ, του ιεροδιακόνου π. Αθανασίου, του εκ της Ιορδανίας διακεκριμένου μέλους του ποιμνίου ημών επιχειρηματίου κ. Αϊσσα Ζρεκάτ και της εκ Κάρακ της Ιορδανίας κ. Ουαφά Κσους Διευθυντρίας του Τμήματος του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.) εις Ιορδανίαν.

Άμα τη ενάρξει του προγράμματος, ο Λουθηρανός Επίσκοπος εις τα Ιεροσόλυμα Right Rev. κ. Munib Yunan εκαλωσώρισεν τον Μακαριώτατον και πάντας τους μετέχοντας εις την Συνάντησιν. Ο Γενικός Γραμματεύς Rev Olav Tveit επεσήμανε την σημασίαν της συνεχίσεως της «προσκλήσεως του Αμμάν» (Amman Call) δια την προώθησιν και εδραίωσιν της ειρήνης, την σημασίαν της επί το αυτό συναντήσεως ημών και μάλιστα εις τον χώρον της Βηθλεέμ, εις τον οποίον εγεννήθη κατά σάρκα ο άρχων της ειρήνης, Υιός και Λόγος του Θεού Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

«Οφείλομεν», είπε, «να αξιοποιήσωμεν όλην την δύναμιν του Πνεύματος, το οποίον εξέχεεν εις τας καρδίας ημών ο Θεός, προκειμένου να αποστείλωμεν εντεύθεν μήνυμα ελπίδος και αισιοδοξίας». Με τους λόγους τούτους εκάλεσε τον Μακαριώτατον να ευλογήση τας εργασίας της Συναντήσεως ως Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.).

Το απευθυνθέν υπό του Μακαριωτάτου Μήνυμα έχει ως εξής:
http://www.jerusalem-patriarchate.info/ ... age_id=372
Μηνύματα απέστειλαν επίσης ο απερχόμενος Γενικός Γραμματεύς του Π.Σ.Ε. Rev. Samuel Cobia, ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.) κ. Τζίριες Σάλεχ, Εθνικά Συμβούλια Εκκλησιών και Τοπικοί Οικουμενικοί Οργανισμοί.

Τον Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούτ Αμπάς αντεπροσώπευσεν ο Αρχηγός του Επιτελείου (Chief of Staff), Dr. Rafiq Al- Husseini, ο οποίος ανέλυσε το πλαίσιον των χριστιανικών-μουσουλμανικών σχέσεων εις την Μέσην Ανατολήν και εις την ευρυτέραν περιοχήν βάσει του προτύπου της συμφωνίας του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του χαλίφου Ομάρ-Αλ-Χατάμπ και το πολιτικόν αδιέξοδον των μεταξύ του Ισραήλ και Παλαιστινίων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Αι εργασίαι της Συναντήσεως αυτής εσυνεχίσθησαν έως και το Σάββατον, 12ην Δεκεμβρίου 2009.


Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/F6922550.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2009/12/09/550/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”