Η εορτή των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Η εορτή των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

Δημοσίευση από angieholi »

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.
07/01/2010


Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἑώρτασε μέ ὅλην τήν μεγαλοπρέπειαν τήν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τήν 25ην Δεκεμβρίου 2009/ 7ην Ἰανουαρίου 2010.

Ἀρχαία τυπική τάξις τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ὁρίζει νά ἑορτάζηται ἡ ἑορτή αὐτή ἀπό ὅλην τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων εἰς τήν Βηθλεέμ, τήν πόλιν ὅπου ἔλαβε χώραν ἡ κατά σάρκα ἐκ τῆς Θεοτόκου Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἅγιος Σωφρόνιος εἰς ὁμιλίαν του θρηνεῖ, διότι λόγῳ τῆς πολιορκίας τῶν Ἱεροσολύμων (638 μ. Χ.), ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἀδυνατεῖ νά μεταβῇ εἰς Βηθλεέμ, διά νά ἑορτάσῃ τήν μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν.

Ὄρθρος, Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων καί θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀκολουθοῦν τήν τάξιν αὐτήν καί ἐφέτος, ἑώρτασε τήν ἑορτήν αὐτήν, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς παραμονῆς αὐτῆς. Οὕτω τήν παραμονήν, 24ην Δεκεμβρίου 2009 /6ην Ἰανουαρίου 2010, περί τήν 9.00ην π.μ. ὥραν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τήν καθιερωμένην ἐπίσκεψιν τῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας Ἱεροσολύμων κ. Ἀαρών Φράνκο, τόν Διευθυντήν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ τῶν Ἱεροσολύμων κ. Ἄβι Ρόϊφ καί τόν κ. Σαλίμπα Σαλίμπα καί συνοδείαν αὐτῶν μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε.
xristougenna sti Bithleem.jpg
Οὗτοι καί συνώδευσαν τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἁγιοταφιτικήν ἐξ Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων συνοδείαν Αὐτοῦ ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἕως καί τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ. Ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ ὁ Μακαριώτατος και ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ἐπιβιβασθέντες ὀχημάτων, προπορευομένης τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, ἔφθασαν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ ἱστορικήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιού.
xristougenna sti Bithleem2.jpg
Πρό τῆς Μονης ταύτης ὑπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον ὁ ἡγούμενος αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας, ὁ Ἰσραηλινός Στρατιωτικός Διοικητής τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ κ. Ἰγιάντ Σιρχάν, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως τοῦ χωρίου τῶν Ποιμένων κ. Χάνι Ἀλ -Χάϊκ, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Μπετζάλλας κ. Ράτζι Ζεντάν καί προύχοντες τῶν πόλεων τούτων ὡς καί προύχοντες τῆς πόλεως Βηθλεέμ.

Μετά την ὑποδοχήν καί τήν προσκύνησιν εἰς τόν ἐντός τῆς Μονῆς ἱερόν ναόν τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἠκολούθησεν εἰς τήν αἴθουσαν ὑποδοχῆς τῆς Μονῆς σύντομος δεξίωσις με προσφοράν ἐλαφροῦ προσφαγίου ἀπό τόν ἡγούμενον.

Ἐν συνεχείᾳ, πέντε Ἰσραηλινῶν ἱππέων προπορευομένων, ἡ Πατριαρχική πομπή ἐξεκίνησε μέ ἀργόν ρυθμόν τῶν ὀχημάτων καί ἔφθασεν ἕως καί εἰς τόν συνοριακόν ἔλεγχον τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ. Μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ ὑπάρχει ὁ συνοριακός ἔλεγχος εἰς τό σημεῖον τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ, λόγῳ τῆς τεταμένης ἐπικρατούσης εἰσέτι πολιτικῆς καταστάσεως. Διά τοῦτο κατά τήν διάρκειαν τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων οἱ Ἰσραηλινοί Στρατιωτικοί τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ ἐλαφρύνουν τά μέτρα ἀσφαλείας διά τήν διευκόλυνσιν διακινήσεως πρός τήν Βηθλεέμ διά τούς ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν, τούς συνοδούς των, τούς πιστούς προσκυνητάς καί ἄλλους. Εἰς τόν τάφον τῆς Ραχήλ, τῶν Ἰσραηλινῶν ἱππέων ἀναχωρησάντων, προεπορέυθησαν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, πέντε Παλαιστίνιοι ἱππεῖς, οἵτινες καί ἔφθασαν εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως.

Εἰς την πλατεῖαν ταύτην ὡς καί δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ, πλῆθος λαοῦ, Ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ καί μή χριστιανικοῦ, ἐπεφύλαξαν θερμήν ὑποδοχήν εἰς τον Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ. Ἐνταῦθα ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὡς ἐρχόμενον εἰς τήν Βηθλεέμ καί καθοδηγούμενον νοερῶς ὑπό τοῦ ἀστέρος ὡς οἱ Μάγοι, ἵνα ἐν τῷ Σπηλαίῳ προσκυνήσῃ τά ἴχνη τοῦ τεχθέντος Ἄρχοντος τῆς εἰρήνης καί προεξάρξῃ τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἀπό τῆς πλατείας τῆς Βηθλεέμ ὁ Πατριάρχης ἐνδεδυμένος μανδύαν κατηυθύνθη πρός τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς, εὐλογῶν τον λαόν, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Ζιγιάντ Ἰλ Μπάντακ, τοῦ Δημάρχου τῆς Βηθλεέμ κ. Βίκτωρος Χάννα, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας κ. Χάλεντ Ταμίμη καί προυχόντων τῆς Βηθλεέμ, προπορευομένων τῶν ἱερέων καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων «Ἡ γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».
xristougenna sti Bithleem3.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Η εορτή των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

Δημοσίευση από angieholi »

Εἰσελθών ὁ Μακαριώτατος διά τῆς ἀπερίττου καί χαμηλῆς πύλης τῆς Βασιλικῆς, διελθών τόν πρόναον, ἐστάθη πρό τῆς εἰσόδου τῆς Βασιλικῆς, ἔνθα συμφώνως πρός τό ἰσχῦον καθεστώς ἀνέμενε καί ἐχαιρέτισεν Αὐτόν ὁ Ἕλλην Γενικός Πρόξενος, ἀκολούθως δέ ἐπορεύθη, διασχίζων την Βασιλικήν, πρό τοῦ εἰκονοστασίου.
xristougenna sti Bithleem6a.jpg
Τό δικαίωμα τῆς ἀποκλειστικῆς προσευχῆς εἰς τήν Βασιλικήν ἔχουν μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἀπό τόν χῶρον τοῦ εἰκονοστασίου ὁ Μακαριώτατος διά τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς νοτίου πύλης τοῦ Σπηλαίου κατῆλθε καί προσεκύνησε μετά τῶν Ἀρχιερέων εἰς τόν ἀστέρα καί τήν φάτνην τοῦ θεοδέγμονος Σπηλαίου.
xristougenna sti Bithleem4.jpg
Προσκυνήσας ὁ Μακαριώτατος, ἐξῆλθε τοῦ Ἁγίου Σπηλαίου διά τῆς βορείου αὐτοῦ πύλης, ἀνελθών τάς βαθμίδας καί σταθείς πρό τοῦ παρεκκλησίου, τοῦ ἐν χρήσει ὑπό τῶν Ἀρμενίων, ἔνθεν ἦλθε πρό τοῦ εἰκονοστασίου, ηὐλόγησε τόν λαόν, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα» καί ἀνελθών εἰς τόν θρόνον, προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τῆς πρώτης Ὥρας, μεθ’ ὅ ἐθυμίασε τό Ἁγιον Σπήλαιον καί τήν Βασιλικήν. Ὁμοίως ἐποίησαν ἐν συνεχείᾳ κατά τά πρεσβεῖα οἱ Ἀρχιερεῖς διά την τρίτην, ἕκτην καί ἐνάτην Ὥραν, τοῦ Μακαριωτάτου προεξάρχοντος.

Μετά τάς Ὥρας ἤρξατο διά τῆς «Εὐλογημένης» ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μετά τοῦ Προοιμιακοῦ, Ἑσπερινοῦ μετ’ ἀρτοκλασίας καί εἰσόδου μετ’ Εὐαγγελίου.
xristougenna sti Bithleem7.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Η εορτή των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

Δημοσίευση από angieholi »

xristougenna sti Bithleem5.jpg
Συνωστιζόμενον τό Ὀρθόδοξον ἐκκλησίασμα παρηκολούθει μέ κατάνυξιν τήν ἑσπερινήν θ. Λειτουργίαν πρό τοῦ εἰκονοστασίου, ἐν ᾧ πολλοί ξένοι προσκυνηταί ἀνέμενον εἰς τήν σειράν εἰς τήν Βασιλικήν, διά νά προσκυνήσουν εἰς τό Ἅγιον Σπήλαιον.
xristougenna sti Bithleem6.jpg
Ἡ Ἑσπερινή θ. Λειτουργία συμφώνως πρός τό ἰσχῦον προσκυνηματικόν καθεστώς ἔληξε τήν 3.30 μ.μ. Μετά τοῦτο ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐξῆλθε τῆς Βασιλικῆς ἀπό τῆς νοτίου μικρᾶς πύλης τοῦ βαπτιστηρίου καί κατηυθύνθη πρός τό μοναστήριον. Ἐνταῦθα εἰς τήν ἀνακαινισμένην προσφάτως ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου αἴθουσαν παρετέθη ὑπ’ αὐτοῦ πλουσία νηστήσιμος τράπεζα εἰς τόν Μακαριώτατον, τούς πατέρας καί πολλούς προσκυνητάς.
xristougenna sti Bithleem8.jpg
Δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Μετά μικράν ἀνάπαυσιν, τήν 7.00 μ.μ. ὥραν ἔλαβε χώραν εἰς τήν αὐτήν ἀνακαινισμένην αἴθουσαν καί τό προαύλιον αὐτῆς δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, Πρωθυπουργοῦ κ. Σαλάμ Φαγιάντε καί πολλῶν ἄλλων μελῶν τῆς Παλαιστινιακῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου. Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρωθυπουργόν κ. Σαλάμ Φαγιάντε ὡς ἕπεται:

«Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργέ κ. Σαλάμ Φαγιάντ,

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἑορτή τῆς ἀπείρου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον. Ἡ δέ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐξεδηλώθη ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐμπράκτως, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ εἰς τόν ἱερόν τόπον τῆς Παλαιστινιακῆς γῆς ἐν τῇ πόλει Βηθλεέμ, διά τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλονότι τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου.

Ἡ σημασία τοῦ παγκοσμίου τούτου γεγονότος ἀφορᾷ εἰς τό μήνυμα τό ἀπευθυνόμενον, ἐξαγγελλόμενον πρός πάντα ἄνθρωπον. Τό μήνυμα τοῦτο εἶναι μήνυμα τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης. Τοῦ μηνύματος τούτου ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής κατέστη ἄνωθεν, ἐκ τῆς θείας προνοίας ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, ἡ γνωστή ὡς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον διά μέσου τῶν αἰώνων συνεχίζει ἐν μέσῳ ποικίλων ἀντιξοοτήτων, θυσιῶν αἵματος καί ἀγώνων πρός τάς ὁρατάς καί ἀοράτους δυνάμεις καί ἐξουσίας τοῦ κόσμου τούτου, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, τήν διαφύλαξιν καί διακονίαν τῶν ἱερῶν καί παγκοσμίων τούτων Προσκυνημάτων.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ παρουσία σας μετά τῶν συνεργατῶν σας ἀποτελεῖ ὄχι μόνον τιμήν καί σεβασμόν τῆς σεβαστῆς Ὑμῶν Κυβερνήσεως πρός τούς ἱερούς καί προσκυνηματικούς τόπους τῆς Ἁγίας Γῆς, ἀλλά καί τρανήν ἀπόδειξιν τῆς πλήρους ἀνεξιθρησκείας καί ἐλευθέρας ἐξασκήσεως τῆς λατρείας, τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνουν ὅλαι ἀνεξαιρέτως αἱ θρησκευτικαί Κοινότητες καί Χριστιανικαί ὁμολογίαι. Τόσον ἡ Ἱερουσαλήμ ὅσον καί ἡ Βηθλεέμ ἀποτελοῦν παράδειγμα ἀγαστῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων πιστῶν.

Κύριε Πρωθυπουργέ, συμμεριζόμενοι καί ἡμεῖς τόν πολιτικόν ἀγῶνά σας διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐθνικῶν προσδοκιῶν τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαο, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης χαρίζῃ ὑγιείαν κατ’ ἄμφω, μακροημέρευσιν καί κυβερνητικήν δύναμιν καί σοφίαν εἰς τόν ἀξιότιμον Πρόεδρον Κύριον Μαχμούντ Ἀμπᾶς Ἀμποῦ Μάζεν καί εἰς ὑμᾶς προσωπικῶς. Ἔτη πολλά.».

Ἀντιφωνῶν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Σαλάμ Φαγιάντε, εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι: «Ἐξ ὀνόματος του Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Μαχμούντ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν εὔχομαι εἰς τήν Κοινότητα τῶν Ἑλληνορθοδόξων καί εἰς ὅλον τόν Παλαιστινιακόν λαόν τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην καί τήν εὐημερίαν. Διερχόμεθα δυσκολίας, ἀτενίζομεν ὅμως τό μέλλον μέ ἐλπίδα, λόγῳ τῆς πίστεώς μας εἰς τόν Θεόν νά ὑπερβῶμεν ταύτας καί νά ζήσωμεν μέ ἐλευθερίαν καί ἀνεξαρτησίαν καί ἀξιοπρέπειαν ὡς Παλαιστινιακός λαός μέ τόν σεβασμόν τῶν δικαιωμάτων ἑκάστης Κοινότητος. Διά μίαν εἰσέτι φοράν εὔχομαι τήν ἑορτήν ὑμῶν μέ εἰρήνην καί ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Η εορτή των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

Δημοσίευση από angieholi »

Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ.

Μετά μικράν καί πάλιν ἀνάπαυσιν, τήν 10.30 μ.μ. ὥραν, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία του Ὄρθρου δι’ εἰσόδου ἀπό τῆς Πύλης τοῦ βαπτιστηρίου τῆς Βασιλικῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους. Τελουμένου τοῦ Ὄρθρου, προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τό ἱερόν βῆμα, ἔνθα προσῆλθον οἱ ἱερεῖς καί ἔλαβον εὐλογίαν διά τήν Λειτουργίαν καί ἤρξαντο νά ἐνδύωνται. Οἱ ἱεροδιάκονοι ἐν τῷ μεταξύ ἐνέδυσαν τόν Μακαριώτατον τήν Πατριαρχικήν καί τούς Ἀρχιερεῖς τάς ἀρχιερατικάς αὐτῶν στολάς. Μετά ταῦτα, ἐνδεδυμένος ὁ Μακαριώτατος ἐστάθη πρό τῆς Ὡραίας Πύλης, προπορευομένων τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν ἱερέων καί δεξιά καί ἀριστερά τούτου, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Σαλάμ Φαγιάντε, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, προσωπικότητες τῆς Παλαιστινιακῆς Κυβερνήσεως καί ἐκπρόσωποι τοῦ διπλωματικοῦ κόσμου καί πλῆθος λαοῦ πέριξ πυκνῶς καταλαμβάνοντος ὅλον τόν χῶρον τῆς Βασιλικῆς.

Τήν στιγμήν ταύτην καί ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἤρξαντο νά ψάλλουν τό κάθισμα: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Ἀρχιερατικῆς, Ἱερατικῆς πολιτικῆς καί διπλωματικῆς συνοδείας ἤρξατο τῆς καθόδου πρός τό θεοδέγμον Σπήλαιον, διά νά ἴδουν, ποῦ ἀκριβῶς ἐγεννήθη ὁ Χριστός.

Ἐνταῦθα, μετά τούς ἀναβαθμούς ἀνεγνώσθη ἑλληνιστί καί ἀραβιστί ἐκ τοῦ κατά Λουκάν Εὐαγγελίου ἡ περικοπή περί τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου…» (Λουκ. κεφ. β’) καί τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, μεθ’ ὅ ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις εἰς τόν ἀστέρα καί τήν φάτνην.

Ἅμα τῷ τέλει τούτων, ἐγένετο ἡ ἔξοδος διά τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἡ ἔναρξις τῆς σεμνοπρεποῦς ἀλλά καί μεγαλοπρεποῦς λιτανείας τρίς πέριξ ἀναμέσον τῶν κιόνων τῆς πεντακλίτου Κωνσταντινείου Βασιλικῆς, ἡ ὁποία διεσώθη ἀπό ἐπιδρομάς καί πυρκαϊάς παλαιάς καί συγχρόνους, ἐν ᾧ οἱ χοροί ἔψαλλον τάς Καταβασίας των Χριστουγέννων καί τούς ἐπί τούτου ὕμνους τῆς λιτανείας.

Μετά τόν τρίτον κύκλον, ὁ Μακαριώτατος ἐστάθη εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς καί ἐν ᾧ οἱ Κυβερνητικοί καί διπλωματικοί, χαιρετίσαντες, ἀπεχώρησαν, ἡ ἀκολουθία ἐσυνεχίσθη εἰς τό κέντρον τῆς Βασιλικῆς πρό τοῦ εἰκονοστασίου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνελθών εἰς τόν θρόνον, ἔψαλε τήν ἑνάτην ᾠδήν καί προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, Γέροντος Δραγουμάνου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἐπισκόπου Σλαβονίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας κ. Σάββα, πολλῶν ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν καί ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί ἱεροδιακόνων, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς θ. Λειτουργίας ἀναγιγνωσκομένου ἀραβιστί, ἑλληνιστί καί ρωσιστί καί τοῦ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, πολυεθνικοῦ μέν Ὀρθοδόξου δέ, ἐν βαθείᾳ κατανύξει παρακολουθοῦντος καί μετέχοντος ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τῆς προσλήψεως δηλαδή τοῦ ἀνθρωπίνου φυράματος ἡμῶν διά τόν ἁγιασμόν, τήν ὁλοκλήρωσιν καί σωτηρίαν ἡμῶν.

Σημεῖον ἁπτόν τῆς συμμετοχῆς ταύτης ὑπῆρξεν ἡ προσέλευσις πλήθους πιστῶν εἰς τήν θ. Κοινωνίαν. Ἐπί ὥραν πολλήν ἀνέμενον οἱ πιστοί εἰς μακράς σειράς, ἵνα μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης λάβωσι τήν θείαν Κοινωνίαν.

Ἡ θεία Λειτουργία ἔληξε συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς τήν 3.30 π.μ. ὀρθρινήν ὥραν ἄνευ οἱασδήποτε διαταράξεως τῆς προσκυνηματικῆς τάξεως, ὡς δυστυχῶς συνέβη μέ τό σάρωμα τῆς Βασιλικῆς τήν 29ην Δεκεμβρίου 2009 ὑπό τῶν Ἀρμενίων.

Ἡ ἀκριβής τήρησις τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος συντελεῖ εἰς τήν εἰρηνικήν τέλεσιν τῶν ἀκολουθιῶν. Ἡ ἀπόπειρα παραβιάσεως αὐτοῦ ἐπιφέρει σύγχυσιν, θόρυβον, φιλονεικίαν καί χάος. Οἱ Ἀρμένιοι καί αἱ ἄλλαι Προχαλκηδόνιοι Κοινότητες ἐτέλεσαν τά τῆς ἑορτῆς αὐτῶν εἰς τό παρά τήν βόρειον πύλην τοῦ Σπηλαίου παρεκκλήσιον εἰς τάς ἰδίας αὐτῶν διαλέκτους καί ἰδίους μουσικούς αὐτῶν τόνους.

Εὐθύς ἀμέσως, ἅμα τῇ λήξει τῆς θ. Λειτουργίας, διά μέσου τῆς Βασιλικῆς καί ἀπό τῆς θύρας τοῦ βαπτιστηρίου ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τό μοναστήριον εἰς τήν ἀνακαινισμένην αἴθουσαν τοῦ ὁποίου ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε πλουσίαν ἑόρτιον τράπεζαν.

Ἡ θ. Λειτουργία ἐτελέσθη ὡσαύτως καί εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου ἐν κατανυκτικῇ συμμετοχῇ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Βηθλεέμ ἔγινεν ἑορτή καί τῶν ἄλλων χριστιανῶν, ἔγινεν ἑορτή κοινωνική ὅλων τῶν κατοίκων, ἔδωσεν εὐκαιρίαν ἐπικοινωνίας καί ἀνακουφίσεως ἐκ τῶν δυσκολιῶν, τάς ὁποίας διέρχεται ἡ πόλις, ἔδωσεν εὐκαιρίαν ἐργασίας εἰς τά καταστήματα τῶν προσκυνηματικῶν ἐνθυμίων τῆς πόλεως καί εἰς τά ξενοδοχεία διαμονῆς τῶν προσκυνητῶν δι’ ἀνακούφισιν τῶν κατοίκων ἀπό τάς δυσκόλους συνθήκας διαβιώσεως αὐτῶν. Ἡ ἑορτή τῶν Ὀρθοδόξων ἔδωσεν εἰς ὅσους ἐζήτουν τόν ἄρτον τῆς ζωῆς καί εἰς ἄλλους τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από:
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/07/765/
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”