H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ένας από τους λόγους του διαχωρισμού των δύο μεγάλων Δεσποτικών εορτών, των Χριστουγέννων και των Φώτων
, από του εορτασμού αυτών εις μίαν και την αυτήν ημέραν, ήτο το γεγονός ότι ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων έπρεπε την ημέραν αυτήν του κοινού εορτασμού να προλάβη να μεταβή από την Βηθλεέμ εις τον Ιορδάνην ποταμόν. Η μετάβασις αυτή κατέστη ευκολωτέρα μετά τον διαχωρισμόν και τον καθορισμόν της εορτής των Χριστουγέννων την 25ην Δεκεμβρίου και των Επιφανείων την 6ην Ιανουαρίου.

Ακολουθών την αρχαίαν ταύτην συνήθειαν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, του επί τόπου δηλαδή εορτασμού της κατά σάρκα Γεννήσεως και της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μετέβη εις Βηθλεέμ δια τον εορτασμόν της παρελθούσης εορτής των Χριστουγέννων την παραμονήν και ανήμερα, και εις Ιορδάνην ποταμόν δια την παρούσαν των Θεοφανείων την παραμονήν αυτής.

Προ της εκκινήσεως δια τον Ιορδάνην, την πρωΐαν της Παραμονής των Θεοφανείων, Δευτέραν 5ην/18ην Ιανουαρίου 2010, ετελέσθη ο Όρθρος εις τον Ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά το τέλος τούτου ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Θεοφανείων. Εις την ενάτην Ώραν προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ενδυθείς μανδύαν, προεξήρξε του Εσπερινού και της θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου. Προς το τέλος ταύτης ετέλεσε τον Μικρόν Αγιασμόν και ηγίασε τους μετέχοντας Αρχιερείς και ιερείς, τους μοναχούς, τας μοναχάς, τους προσκυνητάς και τον λοιπόν πιστόν λαόν. Μετά ταύτα, του Πατριάρχου ενδεδυμένου τον μανδύαν και των ιερέων ακολουθούντων και των ψαλτών ψαλλόντων το «εν Ιορδάνη Βαπτιζομένου Σου, Κύριε», εγένετο επίσημος άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα ανεπεμφθη δέησις και ηγιάσθη η αίθουσα του Θρόνου και τα γραφεία υπό του εφημερίου ιερέως του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος ανέμενε εις την αίθουσαν μετά των Αρχιερέων, έως ότου προσήλθεν η Αρχιερατική συνοδεία εκ του παρά τον Ναόν της Αναστάσεως Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Εκεί δια το Αραβόφωνον ημών ποίμνιον της πόλεως των Ιεροσολύμων ετελέσθη η ακολουθία της Παραμονής των Θεοφανείων μετά του Μικρού Αγιασμού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου. Της συνοδείας ελθούσης εις την αίθουσαν, ο εφημέριος του αγίου Ιακώβου π. Αϊσσα Αουάδ, λαβών ευλογίαν παρά του Μακαριωτάτου, ηγίασε την αίθουσαν και τα γραφεία.

Εν τω μεταξύ είχον αρχίσει να επιβιβάζωνται εις τα λεωφορεία προσκυνηταί εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Κύπρου, εξ Ιεροσολύμων και διαφόρων άλλων πόλεων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου με κατεύθυνσιν προς τον Ιορδάνην ποταμόν. Την αθρόαν συνήθη προσέλευσιν ουδόλως επηρέασεν η αναμενομένη παρ' ημών και παρά του Θεού αποσταλείσα ημίν εν τέλει καταρρακτώδης βροχή. Οι προσκυνηταί μεταβαίνοντες προς Ιορδάνην ποταμόν ανήρχοντο, συμφώνως προς αντικειμενικάς εκτιμήσεις, εις χιλιάδας Ορθοδόξων Χριστιανών και ουχί μόνον.
theofaneia 1.jpg
theofaneia 1A.jpg
theofaneia 1B.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Την 9.30 π.μ. ανεχώρησε δια τον Ιορδάνην η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα και του αδελφού της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου π. Διονυσίου.

Ο Μακαριώτατος διήλθε πρώτον δια της Ιεριχούς, ένθα εις το ηγουμενείον της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ελισσαίου του Πατριαρχείου εις το κέντρον της πόλεως, υπεδέχθη Αυτόν ο ηγούμενος αυτής Πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος. Εκ του ηγουμενείου ο Μακαριώτατος μετέβη εις την Νομαρχίαν της Ιεριχούς, ένθα έγινε δεκτός μετά τιμών εκ του Νομάρχου της πόλεως της Ιεριχούς κ. Κάμελ Χμουντ.

Εις την Νομαρχίαν της Ιεριχούς ο Νομάρχης εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον ως Πατριάρχην και ως φέροντα την ευλογίαν της βροχής, εκαλωσώρισε την συνοδείαν Αυτού ως και τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριον Αθανασίου και συνεχάρη Αυτόν επί τη επιτελουμένη εορτή των Θεοφανείων, εις την οποίαν ηυχήθη να δυνηθούν πλήρως να μετάσχουν κατά το επόμενον έτος και να δυνηθούν να επισκεφθούν την Ιερουσαλήμ οι κάτοικοι της Ιεριχούς εις το πλαίσιον μιας πλήρους και δικαίας πολιτικής συμφωνίας. «Είθε να δυνηθώμεν να ηγηθώμεν μίας τέτοιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας» είπεν ο Νομάρχης. Αντιφωνών ο Μακαριώτατος είπε τα κάτωθι:(η προσφώνησις ευρίσκεται εις τον ακόλουθον σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/18/948/ )

Μετά ταύτα ωμίλησεν ο Μουφτής σεΐχης της πόλεως κ. Μουχάμαντ Αρούμπ και είπε περί της σχέσεως Χριστιανών και Μουσουλμάνων συμφώνως προς τα λεγόμενα εις το Κοράνιον υπό του Μωάμεθ περί του Χριστού ότι κατήλθεν εις τον κόσμον τούτον ως λυτρωτής, δια να λυτρώση τον κόσμον εκ της αδικίας.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος ανεχώρησε, κατευθυνόμενος προς ανατολάς της πόλεως, ένθα εις την σιδηράν πύλην, την διαχωρίζουσαν την Ιεριχώ ως ανεξάρτητον πόλιν από τα κατεχόμενα υπό του Ισραήλ Ιορδανικά εδάφη, άφησαν αυτόν οι συνοδεύοντες τιμητικώς της Παλαιστινιακής Αρχής και παρέλαβον Αυτόν οι συνοδεύοντες τιμητικώς του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι και έφθασαν μετ' Αυτού, αφού διέβησαν τον φράχτην τον περιφράσσοντα την μη εισέτι αποναρκοθετημένην περιοχήν του Ιορδάνου, προ της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

Ενταύθα ανέμενε τον Μακαριώτατον ενδεδυμένον το ιερατείον και πολύς λαός, ουδόλως επηρεασθείς εκ της βροχής και του λασπώδους εδάφους. Ενδυθείς ο Μακαριώτατος τον μανδύαν, εισήλθε εις τον ημικατεστραμμένον από των ημερών του πολέμου των εξ ημερών του 1967 ιερόν ναόν του Τιμίου Προδρόμου, ένθα προεξήρξε της Θ' Ώρας της Παραμονής των Θεοφανείων.
theofaneia 3.jpg
Μετά ταύτα, η Πατριαρχική συνοδεία, προπορευομένου του Σώματος των Προσκόπων, παρόντος του εκπροσώπου του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ κ. Μπεν Χουρ και του Στρατιωτικού Διοικητού της περιοχής της Ιεριχούς του Ισραήλ κ. Ίτζικ Ντέρη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και του Νομαρχιακού Συμβούλου Πειραιώς και Προέδρου της Ουνέσκο κ. Ιωάννου Μαρωνίτου, εξήλθε της Μονής και κατηυθύνθη πεζή εις την δυτικήν όχθην του Ιορδάνου.

Ενταύθα επί της εξέδρας του Πατριαρχείου, της ανακαινισθείσης και στερεωθείσης προσφάτως υπό του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ, ετελέσθη ο Εσπερινός της εορτής των Θεοφανείων και η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού εις ύδωρ εντός μεγάλης κολυμβήθρας, εν ω συνεχώς εψάλλετο το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...».
theofaneia 5.jpg
Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος κατήλθε από της εξέδρας μετά πολύ μεγάλης δυσκολίας, λόγω του συνωστισμού του πλήθους, προσήλθε εις την όχθην και ευλογήσας, ηγίασε τα Ιορδάνεια νάματα δια της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εις το ποτάμιον ύδωρ.
theofaneia 6.jpg
Τούτου τελεσθέντος, ο Μακαριώτατος, η ιερατική συνοδεία και ο λαός ήρχισαν να ανέρχωνται προς την Ιεράν Μονήν του Τιμίου Προδρόμου και να επιβιβάζωνται εις τα ίδια αυτών οχήματα η τα λεωφορεία δια την αναχώρησιν έκαστος προς τον προορισμόν αυτού.

Ο Μακαριώτατος μετά της Συνοδείας αυτού και πολλών προσκυνητών διήλθον δια της Ιεράς Μονής του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, ένθα ο ηγούμενος αυτής και συνάμα επιμελούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, παρέθεσε πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν.

Εν ω ταύτα ελάμβανον χώραν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, ετελείτο η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και εν συνεχεία του Μικρού Αγιασμού των υδάτων εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, το Καθολικόν, τον Πανάγιον Τάφον, και πέριξ ανά τα προσκυνήματα, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, βοηθούντων αυτώ του Παρασκευοφύλακος Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου και των άλλων Ναϊτών Πατέρων.

Εκ της Αρχιγραμματείας
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Περισσότερες φωτογραφίες
theofaneia 2.jpg
theofaneia 4.jpg
theofaneia 7.jpg
Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/BDA8CF63.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/18/952/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

19/01/10
Ανήμερα των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο


Η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων ως μνήμη της εν Ιορδάνη Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια την αναίρεσιν του Προπατορικού αμαρτήματος και την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους, εωρτάσθη με όλην την μεγαλοπρέπειαν και λαμπρότητά της υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις τον Ιορδάνην ποταμόν την Παραμονήν, 5ην /18ην Ιανουαρίου 2010, και εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως ανήμερα, την 6ην / 19ην Ιανουαρίου 2010.

Την πρωΐαν της εορτής των Θεοφανείων, ώραν 7.00 π.μ., ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό πάντων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, ιερομονάχων και μοναχών και των εξ Ελλάδος παρεπιδημούντων Αρχιερέων, Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα, κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως δια των βαθμίδων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου από το Πατριαρχείον.

Φθάσας εις τον Ναόν ο Μακαριώτατος, προσεκύνησεν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και εισήλθεν εις το Καθολικόν. Ενταύθα ενεδύθη την Πατριαρχικήν αυτού στολήν ως και οι συλλειτουργοί Αυτού Αρχιερείς την Αρχιερατικήν, εν ω οι ψάλται έψαλλον το «Επεφάνης σήμερον...» και άλλους ύμνους των Θεοφανείων. Ενδυθείς ο Μακαριώτατος, ετέλεσε την Ακολουθίαν του Μεγάλου Αγιασμού εις το Καθολικόν, ψάλλων το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...» και αγιάζων το εκκλησίασμα δια σταυρού περιέχοντος το Τίμιον Ξύλον.
theofaneia 1.jpg
theofaneia 4.jpg
Ηκολούθησεν η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυστοστόμου εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτού των Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των παρεπιδημούντων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού κ. Δανιήλ, Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου, Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ιερομονάχων και διακόνων και πολλού λαού εν κατανύξει παρακολουθούντος τους θεολογικωτάτους ύμνους των εκκλησιαστικών υμνωδών αγίων Κοσμά του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού και Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο λαός ούτος δια των ύμνων, του αγιασμού και της θ. Λειτουργίας έζησε το μυστήριον της θείας Επιφανείας της Αγίας Τριάδος, κατά την εν τω Ιορδάνη ποταμώ Βάπτισιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Των κωδώνων του Ναού της Αναστάσεως ρυθμικώς και πανηγυρικώς κρουομένων, μετά την απόλυσιν, η Πατριαρχική συνοδεία εξεκίνησε δια την αίθουσαν του Πατριαρχείου. Οι ακολουθούντες προσκυνηταί, δια να λάβουν την Πατριαρχικήν ευλογίαν, επλήρωσαν την αίθουσαν του Θρόνου ασφυκτικώς.
theofaneia 6.jpg
Τούτους προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος εόρτιον προσφώνησιν, έχουσαν ούτως:
«Το αληθινόν φως επεφάνη, και πάσι τον φωτισμόν δωρείται. Βαπτίζεται Χριστός μεθ' ημών, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος, ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι, και ψυχών τούτο καθάρσιον γίνεται, επίγειον το φαινόμενον και υπέρ τους ουρανούς το νοούμενον, δια λουτρού σωτηρία, δι' ύδατος το Πνεύμα, δια καταδύσεως, η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται. Θαυμάσια τα έργα Σου, Κύριε, δόξα Σοι», αναφωνεί ο ψαλμωδός της Εκκλησίας μας.

Η σωτήριος Χάρις του Θεού, η οποία επεφάνη πάσιν ανθρώποις εν τω Ιορδάνη ποταμώ κατά το υπό του Ιωάννου του Προδρόμου βάπτισμα του Σωτήρος ημών Χριστού αποτελεί, ως λέγει ο υμνωδός, φαινόμενον επίγειον και υπέρ τους ουρανούς νοούμενον.

Του σωτηριώδους τούτου μυστηρίου ηξιώθημεν να γίνωμεν κοινωνοί και μέτοχοι και ημείς, αγαπητοί μου αδελφοί και ευλαβείς προσκυνηταί, τόσον δια της προσκυνηματικής μας θεωρίας εν τοις ρείθροις του Ιορδάνου ποταμού κατά την χθεσινήν τελετήν του αγιασμού των υδάτων, όσον και δια της σημερινής ευχαριστιακής συνάξεώς μας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού.

Μετά του υμνωδού και ημείς κράζομεν: «Θαυμαστά και μεγάλα τα έργα Σου, Κύριε». Και τούτο διότι «δια καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται». Τούτο δε σημαίνει ότι το βάπτισμα του Χριστού είναι το πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης.

Με άλλα λόγια, δια του βαπτίσματος ο Χριστός ανακαινίσας και αναπλάσας τον εκ της αμαρτίας παλαιωθέντα άνθρωπον εχάρισε εις αυτόν την βασιλείαν των ουρανών.

Αυτήν ακριβώς την βασιλείαν των ουρανών αναγγέλλει και ευαγγελίζεται και η Αγία Ορθόδοξος ημών Εκκλησία δια της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων.

Την βασιλείαν του Θεού, δηλαδή την ένωσίν μας με τον Θεόν, καλούμεθα να ζητώμεν και ημείς: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού». (Ματθ. 6,33).

Δεηθώμεν του Πατρός των φώτων, όπως η σωτήριος και αγιαστική και φωτιστική Χάρις του εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθέντος Θεού Λόγου, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, δια πρεσβειών της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας καταστήση πάντας ημάς αξίους της ουρανίου Αυτού Βασιλείας. Αμήν.

Έτη πολλά».


Εις την εκδήλωσιν αυτήν εις το Πατριαρχείον οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής βορείου και νοτίου Αμερικής προσέφερον εις τον Μακαριώτατον μικράν ολκάδα εκ πολυτίμου κρυστάλλου (Σβαρόφσκυ), συμβολίζουσαν το σκάφος της Εκκλησίας, ευχαριστούντες δι' όσα έζησαν εις τους Αγίους Τόπους κατά τας ημέρας αυτάς των εορτών. Επίσης ο Εκπρόσωπος της UNESCO και Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιώς κ. Ιωάννης Μαρωνίτης προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον λεύκωμα, περιέχον τα διατηρητέα μνημεία της παγκοσμίου κληρονομίας της UNESCO. Ο δε Αντιδήμαρχος Πειραιώς κ. Δημήτριος Βρόντος, μετέφερε τας ευχάς του Δημάρχου Πειραιώς κ. Παναγιώτου Φασούλα. Ο δε Μητροπολίτης Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβας προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επάργυρον εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος.

Εν συνεχεία ηκολούθησεν ο εόρτιος ασπασμός των Αγιοταφιτών Πατέρων και η ευλογία του Μακαριωτάτου δια πάντας τους προσκυνητάς.

Τέλος, οι εφημέριοι του Ναού της Αναστάσεως και του ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης περιήλθον τας οικίας του Μακαριωτάτου, των Πατέρων, των ομογενών της παροικίας και ηγίασαν αυτάς δια του ηγιασμένου ύδατος της τελετής του αγιασμού των Επιφανείων.

Εκ της Αρχιγραμματείας
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: H εορτή των Θεοφανείων εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Περισσότερες φωτογραφίες:
theofaneia 2.jpg
theofaneia 3.jpg
theofaneia 5.jpg
Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/275E75CE.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/19/954/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”