Σελίδα 1 από 1

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχ. Ιεροσολύμων

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Φεβ 18, 2010 12:44 pm
από angieholi
15/02/2010
Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχείο


Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εις την Ιεράν Μονήν της Παναγίας της Σεϊδανάγιας («Δεσποίνης Ημών»), την Δευτέραν, 2αν /15ην Φεβρουαρίου 2010.

Η Μονή αυτή είναι μία των είκοσι Μονών του Πατριαρχείου εντός της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων εις την Χριστιανικήν συνοικίαν, πολύ πλησίον του Πατριαρχείου, απέναντι του τεμένους Χάνκε, όπου πάλαι ποτέ ήτο το Πατριαρχείον, συνορεύουσα δυτικώς με την Ιεράν Μονήν της Αγίας Αικατερίνης και βορείως με την Ιεράν Μονήν του Αγίου Ευθυμίου.

Ο ναός της Μονής, εις τον οποίον και φυλάσσεται ιερά θαυματουργική εικών της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και διατηρεί αρχαιότατα αρχιτεκτονικά χριστιανικά στοιχεία. Βορείως του κυρίως ναού υπάρχει παρεκκλήσιον αφιερωμένον εις τους Αγίους Πάντας.

Εις την Μονήν διαβιούν περί τας είκοσι μονάζουσαι, απασχολούμεναι εις διαφόρους διακονίας εις το Πατριαρχείον.

Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής είναι η μοναχή Σεραφείμα, αναλαβούσα υπό του Πατριαρχείου την ηγουμενείαν προ τριετίας, μετά την απελευθέρωσιν του ναού εκ των οπαδών του πρώην Πατριάρχου Ειρηναίου και επιτελέσασα εις τον Ναόν αξιόλογον ανακαινιστικόν έργον τη επιστασία του αρχιτέκτονος του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.
02.jpg
Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εωρτάσθη με πανηγυρικόν Εσπερινόν αφ' εσπέρας, Κυριακήν της Τυρινής, και όρθρον και κατανυκτικήν θ. Λειτουργίαν την πρωΐαν της Καθαράς Δευτέρας, 2ας /15ης Φεβρουαρίου 2010, προεξάρχοντος του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, όστις και εκήρυξε τον θείον λόγον περί του δι' ημάς σαρκί νηπιάσαντος και τεσσαρακονθημέρου εις τον Ναόν του Σολομώντος υπό του Ιωσήφ και της μητρός Αυτού προσενεχθέντος και υπό Συμεών του Θεοδόχου εις τας αγκάλας βασταχθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις τους αθρόως προσελθόντας και πληρώσαντας τον Ναόν πιστούς.
03.jpg
Μετά την θ. Λειτουργίαν φιλόφρων ήτο η υποδοχή υπό της Καθηγουμένης μοναχής Σεραφείμας εις το ηγουμενείον.
09.jpg
Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/F0FB78AD.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/02/15/978/ (πολυτονικό κείμενο)

Re: Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχ. Ιεροσολύμων

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Φεβ 18, 2010 12:48 pm
από angieholi
Περισσότερες φωτογραφίες:
01.jpg
04.jpg
Η σπάνια εικόνα της Προμήτωρ της Θεοτόκου, Μαρίας
07.jpg