Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στους Αγίους Τόπους

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στους Αγίους Τόπους

Δημοσίευση από angieholi »

16/02/2010
Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στο Πατριαρχείο


Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου, του χρηματισθέντος υπό του Αγίου Πνεύματος να μην ίδη θάνατον πριν ίδη τον Χριστόν Κυρίου (Λουκ. 2,26) και αξιωθέντος να βαστάση εις τας αγκάλας αυτού, ως βρέφος τεσσαρακονθήμερον, τον προσενεχθέντα υπό των γονέων αυτού Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εις τον Ναόν του Σολομώντος και να αναφωνήση «Νυν απολύεις τον δούλόν Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμά Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν Σου...» ( Λουκ. 2, 29-30), εωρτάσθη εις την Ιεράν αυτού Μονήν εις την συνοικίαν Καταμόνας της δυτικής νέας πόλεως των Ιεροσολύμων, ένθα και ο τάφος αυτού, την Καθαράν Τρίτην, 3/16 Φεβρουαρίου 2010. Η παράδοσις αναφέρει ότι έλαβε μέρος εις την μετάφρασιν της Π. Διαθήκης από την Εβραϊκήν εις την Ελληνικήν, η οποία έγινε το 284 π.Χ. εις την Αλεξάνδρειαν επί Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου.

Ο ναός της Ιεράς αυτής Μονής είναι αφιερωμένος εις τον άγιον Συμεών, διατηρεί αρχαιότατα χριστιανικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ανεκαινίσθη δε και ανεδείχθη περί το 1881 υπό του Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου Αβραμίου.
01.jpg
Αξιόλογον ανακαινιστικόν έργον εις τον Ναόν και την Μονήν επιτελεί επί μίαν εικοσαετίαν και πλέον ο καθηγούμενος Πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος.
05.jpg
Ανήμερα της μνήμης του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου, Καθαράν Τρίτην, 3/16 Φεβρουαρίου 2010, ετελέσθη θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων υπό του Αρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου.

Ορθόδοξοι πιστοί, διαφόρων εθνικοτήτων, Έλληνες, αραβόφωνοι, Ρώσοι, Ρουμάνοι και άλλοι προσήλθον και προσεκύνησαν με ευλάβειαν τον τάφον του Αγίου και παρηκολούθησαν με κατάνυξιν την θ. Λειτουργίαν.

Τούτους όλους εδεξιώθη φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος.

Την επομένην, Τετάρτην, 4/17 Φεβρουαρίου 2010, ετελέσθη η πρώτη θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής εις το Καθολικόν του Κεντρικού Μοναστηρίου, ιερόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του ηγουμένου της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και πάντων των Αγιοταφιτών των κατοικούντων εις το Κεντρικόν Μοναστήριον συμμετεχόντων και συμψαλλόντων καθώς και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής της Σιών και πολλών άλλων μοναχών και μοναζουσών.
07.jpg
Αι ακολουθίαι της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής συνεχίζονται εις το Κεντρικόν Μοναστήριον και εις τα πέριξ μοναστήρια και ιερούς Ναούς καθ' εκάστην ημέραν και με το Μέγα Απόδειπνον το εσπέρας προς ενίσχυσιν του αγώνος της νηστείας.

Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/90F2425B.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/02/17/984/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στους Αγίους Τόπους

Δημοσίευση από angieholi »

Περισσότερες φωτογραφίες:
02.jpg
04.jpg
09.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στους Αγίους Τόπου

Δημοσίευση από angieholi »

Η Ιερά Μονή του Αγίου Συμεών στα Ιεροσόλυμα, απέκτησε τμήμα τιμίου λειψάνου του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διατηρεῖ Ἱερόν Ναόν καί Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, μετά τοῦ τάφου αὐτoῦ, εἰς τήν δυτικήν νέαν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Simeon eisodos.jpg
Τήν Μονήν ταύτην διατηρεῖ εἰς ἀρίστην κατάστασιν, συνεχῶς βελτιουμένην, ὁ ἐπί εἰκοσαετίαν καί πλέον ἡγούμενος αὐτῆς, Κύπριος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος.Οὗτος ὡς ἕνα ἀπό τούς σκοπούς τῆς ἡγουμενείας αὐτοῦ ἔθεσε τήν ἀπόκτησιν διά τήν Μονήν τμήματος λειψάνου τοῦ Ἁγίου Συμεών.

Ἐνδιαφερόμενος, ζητῶν πληροφορίας, τάς ὁποίας διεσταύρωνε, ἐνημερούμενος σταδιακῶς πληρέστερον, ἐξηκρίβωσε καί δι’ ἀνθρώπων, τούς ὁποίους ἐπί τούτου ἀπέστειλεν, ὅτι τό λείψανον τοῦ Ἁγίου εὑρίσκεται εἰς τήν πόλιν Zadar τῆς Κροατίας.
Simeon 4.jpg
Μετά ταῦτα ἐπανειλημμένως καί ἐπιμόνως ἀπετάθη εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ζητῶν παρ’ Αὐτοῦ, ὅπως προβῇ εἰς τάς ἀπαιτουμένας ἐνεργείας, ἵνα τμῆμα τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Συμεών ἀποκτήσῃ ἡ Μονή αὐτοῦ.

Ἀξιοποιῶν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον τοῦτο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος, ὡμίλησεν εἰς τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Zadar Msg Ivan Prendja, ὅτε οὗτος συνέπεσε νά ἐπισκεφθῇ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2007.

Τήν συνάντησιν ταύτην ἠκολούθησεν ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τῆς 17ης Σεπτεμβρόυ 2007 πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Zadar, εἰς τήν ὁποίαν ζητεῖται τεμάχιον τοῦ τιμίου λειψάνου.

Εἰς ταύτην ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zadar ἀπήντησε θετικῶς δι’ ἐπιστολῆς αὐτοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Broj 8/2010 Prez τῆς 12ης Ἰανουαρίου 2010, ἐξηγῶν ὅτι διά τήν παραχώρησιν τμήματος τοῦ ἁγίου λειψάνου ἔλαβε τήν ἔγκρισιν τῆς Ἁγίας Ἕδρας, τοῦ Συμβουλίου τοῦ ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Zadar, περιγράφων καί τόν τρόπον παραλαβῆς αὐτοῦ δι’ εἰδικῆς τελετῆς ὑπό ἀποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μεταβησομένης εἰς Zadar. Τούτων οὕτως ἐχόντων, καί ἐν ᾧ ἡ ἀποστολή εὑρίσκετο ὑπό ἀναχώρησιν, τῇ προτεραίᾳ τῆς ἀναχωρήσεως, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐνημερώθη ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zadar ἐξαίφνης ἀπεβίωσεν.

Ἕνεκα τούτου ἀνεβλήθη, ὡς ἦτο φυσικόν, ἡ παράδοσις καί ἡ παραλαβή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἄχρι τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Zadar τοῦ Don Josip Lenkić.

Τούτου συντελεσθέντος, ἐκινήθη καί πάλιν ἡ διαδικασία τῆς παραλαβῆς τοῦ ἁγίου λειψάνου. Πρός τοῦτο ἡ ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου, ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Qatar, μετέβη εἰς Zadar τῆς Κροατίας μετά τήν συμμετοχήν αὐτῆς εἰς τήν Ἐνθρόνισιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῆς Σερβίας κ. κ. Εἰρηναίου καί παρέλαβε τό παραχωρηθέν τμῆμα τοῦ τιμίου λειψάνου μετά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 271/2010.-Pres. πιστοποιητικοῦ ἐγγράφου γνησιότητος αὐτοῦ Λατινιστί καί τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Prot. 2011/2010 καί ἀπό 7.10.2010 Πρακτικοῦ παραδόσεως αὐτοῦ Κροατιστί καί Ἀγγλιστί καί ἔφερεν αὐτό εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς Καταμόνας.
Simeon 1.jpg
Τό γεγονός τοῦτο τῆς ἀνακομιδῆς τμήματος τοῦ τιμίου λειψάνου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς τήν Κυριακήν 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2010, εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν διά θ. Λειτουργίας ὑπό τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Προέδρου τῶν Οἰκονομικῶν καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ἱερομονάχων καί διακόνων καί Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐκ τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ἐν κατανύξει παρακολουθούντων.
Simeon.jpg
Simeon 2.jpg
Simeon 3.jpg
Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/10/17/2203/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”