Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

Ότι έχει σχέση με την Ορθοδοξία γενικότερα.

Συντονιστές: konstantinoupolitis, Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
agiooros
Διαχειριστής
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 2631
Εγγραφή: Τρί Φεβ 08, 2005 9:00 am
Τοποθεσία: Νίκος@Εύβοια
Επικοινωνία:

Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

Δημοσίευση από agiooros » Τρί Φεβ 14, 2006 9:54 am

Το Σύμβολον της Πίστεως, η «Πιστεύω», αποτελείται από δώδεκα άρθρα, νοηματικάς ενότητας. Συνετάχθη εις τα μεν επτά πρώτα άρθρα υπό των αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου εν Νικαία (325), εις τα δε πέντε τελευταία άρθρα υπό των αγίων Πατέρων της Β' Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκηδόνι (381). Οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων θέτουσι απαραίτητον ίνα απαγγέλλεται υπό πάντων των πιστών εκκλησιαζομένων. Δια τούτον παρατίθεται εδώ, μετά ερμηνευτικής αποδόσεως εις την νέαν Ελληνικήν.

==========================================

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πιστεύω, ως ορθόδοξος χριστιανός, σε ένα Θεό, Πατέρα, κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία, τον ουρανό και και τη γη. Δημιούργησε δηλαδή τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.
Πιστεύω και σε ένα Κύριο, το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Γεννήθηκε από Αυτόν προαιωνίως. Είναι αληθινός Θεός επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα η κτίσμα του Θεού, όπως επίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, έχει δηλαδή την αυτή θεία ουσία και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιου.
Αυτός για την δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ούράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία, και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο επάνω στη γη.
Σταυρώθηκε, έπαθε και ετάφηκε για εμάς, όταν Ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.
Και αναστήθηκε, σύμφωνα με τις Γραφές, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.
Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε εις τους ουρανούς με την δύναμη που έχει ως Θεός, και κάθισε δεξιά του Πατέρα Του.
Θα έλθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς.
Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας τριάδος που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυναται και δοξάζεται ισότιμα μαζί τους. Το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα και προετοίμασαν το δρόμο της σωτηρίας.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι αγία, δηλαδή χωρισμένη από κάθε αμαρτία, επειδή άγιος είναι ο Χριστός, και επειδή ακόμη έχει ως σκοπό της τον αγιασμό όλων των πιστών.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια χωρίς αλλαγές και επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο για να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους της γης.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι και αποστολική, έπειδή διατηρεί ακέραιη και ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων, και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι των Αποστόλων και χειροτονημένοι κανονικά σε αδιάκοπη συνέχεια από τότε μέχρι σήμερα.
Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για μία καινούρια ζωή μέσα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Με το ένα και μοναδικό βάπτισμα συγχωρείται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα και από τις αμαρτίες που έκανε μέχρι να βαπτισθεί.
Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.
Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από το Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω τη μέλλουσα αιώνια ζωή μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

Άβαταρ μέλους
Teri
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2330
Εγγραφή: Δευ Απρ 07, 2008 8:00 am
Τοποθεσία: Αικατερίνα@Θεσσαλονίκη

Re: Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

Δημοσίευση από Teri » Κυρ Αύγ 30, 2009 2:12 pm

και σε πολυτονική γραφή

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Άβαταρ μέλους
paulina
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1074
Εγγραφή: Δευ Νοέμ 22, 2010 8:57 pm

Re: Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

Δημοσίευση από paulina » Δευ Φεβ 07, 2011 12:07 am

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ
http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el ... 1&page=214

THE CREED (Αγγλικά)

1.I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. 2.And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
3.For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
4.He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried.
5.On the third day He rose according to the Scriptures. 6.He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
7.He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
8.And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets.
9.!n one, holy, catholic, and apostolic Church.
10. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
11. I expect the resurrection of the dead.
12.And the life of the age to come.
Amen.

********************************************************

LE SYMBOLE DE FOI (Γαλλικά)

1.Je crois en un seul Dieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. 2.Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait.
3.Qui, pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
4.Qui a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli.
5.Qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 6.Qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père. 7.Et qui reviendra avec gloire, juger les vivants et les morts et dont le règne n'aura pas de fin.
8.Et en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils et qui a parlé par les Prophètes
9.En l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
10.Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés.
11.J'attends la résurrection des morts.
12.Et la vie du siècle à venir.
Amen.

***********************************************************

II SIMBOLO DI CREDO (Ιταλικά)

1.Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
2.Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
3.Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
4.Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
5.Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
6.è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
7.E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
8.Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre, e con il Padre e il Figlio è
dorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
9.Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
10.Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
11.Aspetto la risurrezione dei morti
12.e la vita del mondo che verrà.
Amen.

**************************************************************

DAS GLAUBENSBEKENNTNIS (Γερμανικά)

1.Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allherrscher, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
2.Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Einziggeborenen, den aus dem Vater Gezeugten vor allen Äonen, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles erschaffen ist.
3.Der für uns Menschen und um unseres Heiles willen von den Himmeln hernieder gestiegen ist und Fleisch angenommen hat aus dem Heiligen Geiste und Maria der Jungfrau und Mensch geworden ist.
4.Der sogar für uns gekreuzigt worden ist unter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben worden ist.
5.Und auferstanden ist am dritten Tage gemäß den Schriften.
6.Und aufgefahren ist in die Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters.
7.Und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten; dessen Reiches kein Ende sein wird.
8.Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebensschaffenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
9.An die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 10.Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
11.Ich harre der Auferstehung der Toten.
12.Und des Lebens des kommenden Äons.
Amen.

******************************************************************

CREIO (Πορτογαλικά)

1.CREIO EM UM SΣ DEUS,Pai Todo-Poderoso, Criador do Cιu e da terra, de todas as coisas visνveis e invisνveis. 2.Creio em um sσ Senhor, Jesus Cristo, Filho Ϊnico de Deus, nascido do Pai antes de todos os sιculos:
Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;gerado, nγo criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
3.E por nσs, homens, e para nossa salvaηγo desceu dos Cιus. E encarnou pelo Espνrito Santo, no seio de Maria Virgem e Se fez Homem.
4.Tambem por nσs foi crucificado sob Pτncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
5.Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
6.e subiu aos Cιus,onde estα sentado ΰ direita de Deus Pai.
7. De novo hα-de vir cheio de glσria, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu Reino nγo terα fim.
8.Creio no Espνrito Santo, Senhor e Fonte de Vida que procede do Pai e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoraηγo e a mesma glσria, Foi Ele que falou pelos Profetas.
9.Creio na Igreja Una, Santa, Catσlica e Apostσlica.
10.Reconheηo um sσ Bαptismo para a remissγo dos pecados. 11.Eespero a ressurreiηγo dos mortos
12.e a vida do mundo que hα-de vir.
Amen!

****************************************************

CREO (Ισπανικά)

1.Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
2.Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre; por quien todas las cosas fueron hechas;
3. que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación
descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
4.y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
5.y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
6.y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
7.y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
8.Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
9.Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
10.Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
11.espero la resurrección de la carne
12.y la vida del mundo futuro.
Amén.

*****************************************************************

CREDO (Λατινικά)

1.Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
2.Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.
3.Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
4.Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est
5.et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
6.et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
7.Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
8.Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
9.Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
10.Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
11.Et expecto resurrectionem mortuorum
12.et vitam venturi saeculi.
Αmen.

****************************************************

SERBIAN (Σερβικά)

Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало; Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве, и постао човек; и Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен; и Који је васкрсао у трећи дан, по Писму; И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца; И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом царству неће бити краја.
И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.
У једну, свету, саборну и апостолску Цркву. Исповедам једно крштење за опроштење грехова. Чекам васкрсење мртвих. И живот будућег века.
Амин.

******************************************************************

ALBANIAN (Αλβανικά)

Besoj në një Perëndi, Atë të tërëfuqishëm, krijues të qiellit e të dheut dhe të gjithë të dukarave dhe të padukurave.
Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë, të vetemlindurin, që lindi prej Atit përpara gjithë shekujve. Dritë prej Drite, Perëndi të vërtetë prej Perëndie të vërtetë, të lindur, jo të bërë, që ka të qënët një me Atin, me anën e të cilit u bënë të gjitha. Që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiejve dhe u trupëzua prej Shpirtit të Shejtë dhe Virgjëreshës Mari dhe u bë njeri. Dhe u kryqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat dhe pësoi e u varros. Dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkrimeve. Dhe u ngjit në qiejt dhe rri në të djathtën e Atit. Dhe do të vijë përsëri me lavdi të gjykojë të gjallët e të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim.
Dhe në Shpirtin e Shejtë, Zot jetëbërës, që buron prej Atit, që adhurohet e lavdërohet bashkë me Atin e me Birin, që foli me anën e Profetëve.
Në një Kishë të shejtë, katholike dhe apostolike. Pohoj një pagëzim për ndjesën e mëkateve. Pres ngjalljen e të vdekurve. Dhe jetën e ardhshme të amëshuar.
Amin.

************************************************************

RUMANIAN (Ρουμανικά)

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om; Şi S-a răstingit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat; Şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Carui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfânta, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie.
Amin.

***************************************************************

RUSSIAN (Ρωσικά)

Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком; распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.
И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего; Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава; Который вещал через пророков.
И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. _
Аминь.

*************************************************************

UKRANIAN (Ουκρανικά)

Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками. Бога від Бога, Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все було створене. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похованій. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняемий і рівнославимий, що говорив через пророків.
Вірую в єдину, святу, вселенську й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
Амінь.

***********************************************************

CZECH (Τσεχικά)

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všech bytostí viditelných a neviditelných.
I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího jednorozeného. A zrozeného z Otce před všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, nestvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož všecko učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes. A vtělil se duchem svatým z Marie Panny; a člověkem se stal. Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcově. A zase přijde se slávou soudit živých i mrtvých, jehož království nebude konce.
I Ducha svatého, Pana a Oživovatele, jenž z Otce i Syna vychází. Jenž z Otcem i Synem zároveň jest uctíván a oslavován, jenž mluvil skrze proroky.
A jednu, svatou, obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých. A život příštího věku.
Amen.

*****************************************************************

CHINESE 東正教信經 (Κινεζικά)

一,我信惟一上帝,父,普持者,天地及可見不可見一切之造化者。
二,又信惟一主伊伊穌斯合利斯托斯,上帝之子獨生者,諸世前由父所生。由光者光,由真上帝者真上帝,受生而非被造,與父同元,萬有藉彼而受造。
三,彼為我等眾人並為我等之救恩自天降來,又由聖神及童貞瑪利亞取肉軀且成人。
四,為我等被釘十字架於彭提彼拉托時,受難乃瘞。
五,及第三日復活符於經典。
六,昇於諸天且坐於父右。
七,將偕榮光復來,審判生者死者,其國將無終。
八,又信聖神,主,施生命者,由父所發,與父及子同受敬拜尊榮,藉眾先知嘗諭。
九,我信惟一聖而公及宗徒之教會。
十,我宣認惟一浸禮以赦諸罪。
十一, 我望諸亡者之復活。
十二, 並來世之生命。
阿民。
«Πάροικος εγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ. Μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς Σου»

Απάντηση

Επιστροφή στο “Ορθοδοξία”