Σελίδα 1 από 2

Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 9:57 pm
από babisgr
ΤΑ 49 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠAΛAΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ
11 ΑΙΩΝΕΣ

Ι σ τ ο ρ ι κ ά
Γένεσn
Έξoδoς
Λευιτικό
Αριθμοί
Δευτερονίμιο
Ιησούς του Nαϋή
Κριτές
Ρούθ
Βασιλείς (4)
Παραλειπόμεvα (2)
Έσδρας (2)
Νεεμίας
Τωβίτ
Iουδίθ
Εσθήρ
Μακκαβαίοι (3)

Ποιητικά–Διδακτικά
Ψαλμοί
Πoρoιμίες
Εκκλησιαστής
Άσμα ασμάτων
Iώβ
Σοφία Σολομώντος
Σοφία Σιράχ

Π ρ ο φ η τ ι κ ά
Ησαϊας
Ιερεμίας
Θρήνοι Ιερεμίου
Επιστολή Ιερεμίου
Ιεζεκιήλ
Δανιήλ
Ωσήε
Aμώς
Μιχαίας
Iωήλ
ΑβδΙού
Ιωνάς
Nαoύμ
Αββακούμ
Σοφονίαs
Αγγαίος
Ζαχαρίας
Μαλαχίας
Βαρούχ

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 9:59 pm
από babisgr
Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:01 pm
από babisgr
Η ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (5508 π.Χ.)
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ: Δημιουργία του φωτός.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ: Δημιουργία του ουρανού.
ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ: Διαχωρισμός ξηράς – θαλάσσης, δημιουργία των φυτών.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ: Δημιουργία των ουράνιων σωμάτων.
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ: Δημιουργία των Ψαριών και των πτηνών.
ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ: Δημιουργία των ζώων και του ανθρώπου.
ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ: Θεία ανάπαυση.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ KAI ΕΚΔIΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
.jpg


Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΪΝ ΚΑI ΑΒΕΛ
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:05 pm
από babisgr
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:09 pm
από babisgr
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:10 pm
από babisgr
Γενεολογία
[από κτίσεως κόσμου (5.508 π.Χ.) έως τής γενήσις του Χριστού]
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:12 pm
από babisgr
.jpg
Σημειώσεις: α) Ο Ενώχ μετέστη.
β) Ο Νώε ήταν 600 ετών όταν έγινε ο κατακλησμός (3.266 π.Χ.).
γ) Φελέγ σημένει διαίρεση επειδή στην εποχή του διαιρ. η ανθρωπότητα.
δ) Υιοί Ιάφεθ (υιός Νώε): Γόμερ, Μαγώγ, Μαδαΐ, Ιαυάν (υιοί: Ελισά, Θαρσείς=Ισπανοί, Κίτιοι και Δωδανίμ=Ρόδιοι), Τουβάλ, Μεσέγ, Θειράς.

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:15 pm
από babisgr
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:16 pm
από babisgr
.jpg

Re: Ιστορία

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 03, 2009 10:17 pm
από babisgr
.jpg