Ιστοχώρος "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"

Ερασιτεχνικό αφιέρωμα στο Περιβόλι της Παναγίας.

Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΟΤΑΝ ΧΑΡΙΖΕΙ
1. Στους εχθρούς του: Συγχώρεση
2. Στους φίλους του: Την καρδιά του
3. Στα παιδιά του: Παράδειγμα
4. Στους αντιφρονούντες: Ανοχή
5. Στον πατέρα του: Υπακοή
6. Στη μητέρα του: Τρυφερότητα
7. Στον εαυτό του: Αυτοσεβασμό
8. Στους γείτονες του: Καλούς τρόπους
9. Στους παραπαίοντες: Κατανόηση
10. Σε όλους Αγάπη

Επίσκεψη Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Τραπεζούντα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, προέστη καί ἐφέτος διά δευτέραν φοράν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ ἐν Τραπεζοῦντι παλαιφάτῳ καί σεβασμίᾳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Πόλεως τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 14ης τ.μ., εἰς Τραπεζοῦντα, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς ὁποίας ὑπεδέξατο Αὐτόν ὁ Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka), καί ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ, ὡς καί οἱ ἐνωρίτερον ἀφιχθέντες Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί Δράμας κ. Παῦλος.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 15ην Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν διά θερμῶν ἐκδηλώσεων πλήθη πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Γεωργίας καί ἄλλων Χωρῶν, καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καί Δράμας κ. Παῦλος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλων πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβ καί Ροστώβ κ. Παντελεήμων, ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, ὅστις μετά τήν ἀπόλυσιν, Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ὡμίλησε διά βραχέων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Στυλιανός Παπαθεμελῆς, πρῴην Ὑπουργός, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδης, Βουλευτής, ἐκ Ρωσσίας. Ἐπίσης παρηκολούθησε τήν Λειτουργίαν καί ὁ Δήμαρχος Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἀναφερθείς εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς καί ἀπηύθυνε τήν πατρικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί τούς ἁπανταχοῦ Ποντίους. Ὡμίλησεν ἀκολούθως διά βραχέων καί τουρκιστί εὐχαριστήσας τάς Ἀρχάς καί εὐχηθείς εἰς τούς Μουσουλμάνους συμπατριώτας καλόν Ραμαζάνιον. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ ἁγίου Δράμας εἰς τούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἐπεσκέφθη τούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίας Σοφίας, Παναγίας Χρυσοκεφάλου καί Ἁγίου Εὐγενίου Τραπεζοῦντος (Μουσεῖον καί Τεμένη σήμερον ἀντιστοίχως) καί τήν Ἱεράν Μονήν Θεοσκεπάστου. Ἐν συνεχείᾳ ἐτίμησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Ματσούκας δεῖπνον (iftar), εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ κ. Ἔπαρχος αὐτῆς, ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί τῆς Μουφτείας Τραπεζοῦντος καί πλεῖστοι ἄλλοι συνδαιτυμόνες.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 16ην τ.μ. ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου Βαζελῶνος κειμένην εἰς ἐρείπια καί τήν περιοχήν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, προσευχηθείς καί δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων κτιτόρων, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν αὐτῶν. Ἐπίσης, ἐπεσκέφθη τήν κωμόπολιν Λιβερά (Yazlıkköy), ἄλλοτε ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ροδοπόλεως, καί δή τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου, σήμερον χρησιμοποιούμενον ὡς τέμενος.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης ἀναχώρησεν ἐκ Τραπεζοῦντος, προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἐπί τριήμερον συνοδεύσαντος Αὐτόν κ. Δημάρχου Ματσούκας, καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς ὁποίας Τόν ὑπεδέχθη ὁ καί προπέμψας Αὐτόν κατά τήν ἀναχώρησίν Του Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό ὅλον πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Τραπεζοῦντα ἐκάλυψαν ἐκτενῶς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἔδωκε δέ Οὗτος εἰδικήν συνέντευξιν εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν NTV.

Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ακολουθήστε μας

Γίνε συνεργάτης μας Στείλε στο agiooros@gmail.com

  • Άρθρα
  • video
  • Φωτογραφίες

Στατιστικά

Χρήστες
1
Διαχείριση Άρθρων
1133
Εμφανίσεις Άρθρων
3060307

 

Ο ιστοχώρος λειτουργεί αφιλοκερδώς σε ερασιτεχνική βάση.
Αποσκοπεί στην πληροφόριση για θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος
και στην δωρεάν διανομή ορθοδόξου πνευματικού υλικού (Φωτογραφίες, Ομιλίες, Ακολουθίες, Βιβλία κλπ)
Εάν, δίχως την πρόθεσή μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.