Ιστοχώρος "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"

Ερασιτεχνικό αφιέρωμα στο Περιβόλι της Παναγίας.

Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΟΤΑΝ ΧΑΡΙΖΕΙ
1. Στους εχθρούς του: Συγχώρεση
2. Στους φίλους του: Την καρδιά του
3. Στα παιδιά του: Παράδειγμα
4. Στους αντιφρονούντες: Ανοχή
5. Στον πατέρα του: Υπακοή
6. Στη μητέρα του: Τρυφερότητα
7. Στον εαυτό του: Αυτοσεβασμό
8. Στους γείτονες του: Καλούς τρόπους
9. Στους παραπαίοντες: Κατανόηση
10. Σε όλους Αγάπη

IMG 6801

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

Στήν καρδιά τῆς ἐρήμου τῆς ἀβάτου, πετρώας καί ἀνύδρου Σιναϊτικῆς χερσονήσου πού ἀποτελεῖ τό σταυροδρόμι καί ἱερό τόπο τῶν τριῶν σπουδαιοτέρων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν τῆς γῆς (Χριστιανισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ καί Μουσουλμανισμοῦ) κεῖται ἡ ἱστορική Αὐτόνομη, Βασιλική καί Αὐτοκρατορική Ἑλληνορθόδοξη Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ.

Μὲσα σέ κλῖμα βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας τήν 8η  Δεκεμβρίου (25 Νοεμβρίου ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου) ἑορτάστηκε ἡ ἐτήσια μνήμη τῆς προστάτιδος καὶ ἐφόρου τοῦ Θεοβαδίστου Σιναίου Ὄρους Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου. Στὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ προεξῆρχε ὁ ἑλληνομαθής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως καί Χώρας κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῶν νέων Ἱεραρχῶν τοῦ παλαιφάτου καί ἐμπεριστάτου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, παρουσία πού παρέχει χρηστές ἐλπίδες μετά τοῦ εἰρηνοφόρου Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ.κ. Ἰωάννου καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τοῦ χειμαζομένου Ἀντιοχειανοῦ θρόνου, ὅτι παρά τόν ὑφιστάμενο διωγμό ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἐκριζωθεῖ βιαίως, ἀλλά θά ἐπιβιώσει σέ μία ἀπό τίς πολύπαθες κοιτίδες της, τήν Μέση Ἀνατολή, συμπροσευχομένου τοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαρᾶν καὶ Ραϊθῶ κ. Δαμιανοῦ.

 

Τὴν φερώνυμο ἡμέρα στόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί τὴν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Καθηγούμενος τῆς  Ἱ. Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου κ.κ. Δαμιανὸς συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριπόλεως καί Χώρας κ.κ. Ἐφραίμ μετά πλειάδος ἱερέων, ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ Κληρικῶν προσκυνητῶν αὐτῆς.

 

Εἶναι γνωστό τό ἰδιαίτερο κανονικό καθεστώς τῆς Ἱ. Μονῆς καί Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ κατά τό σιγγίλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γαβριήλ τοῦ Δ΄, τό ὁποῖο "κωδικοποιεῖ" παλαιότερους Ἱ. Κανόνες ἡ Ἱ. Μονή διοικουμένη ἀπό τήν Ἱ. Σύναξη τῶν Πατέρων, ἡ ὁποία προεδρεύεται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Καθηγουμένου Αὐτῆς, ἀπολαμβάνει ἰδιαίτερο ἀρχαῖο καθεστώς πλήρους αὐτονομίας καί ἀπολύτου ἀνεξαρτησίας ἔναντι πάσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς καί συγκεκριμένως οὐδείς δύναται κανονικῶς νά "δουλαγωγήσει" Αὐτήν, ἡ δέ Ἱ. Μονή αὐτοδιοικουμένη κινεῖται "...μηδενί θρόνῳ Πατριαρχικῷ ὑποκειμένῃ οὔτε τοῦ Ἀλεξανδρείας, οὔτε τοῦ Ἀντιοχείας, οὔτε τοῦ Ἱεροσολύμων, οὔτε ἄλλου τινός..." τυγχάνει δέ ὡς πρός τήν Διοίκηση "...αὐτόνομος αὐτοδέσποτος, ἐλευθέρα, ἀσύδοτος καί ἀκαταπάτητος...".

Χάριτι Θεοῦ παραλλήλως πρός τήν ἱ. πανήγυρι ἑωρτάσθη τό χρυσοῦν ἰωβιλαῖο τῶν πεντήκοντα ἐτῶν δημιουργικῆς ἐγκαταβιώσεως ἐν Αὐτῇ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Δαμιανοῦ ὡς καί τό ἰωβιλαῖο τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετούς εὐκλεοῦς Ἀρχιερατικῆς διακονίας ὡς Ἀρχιεπισκόπου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ. Ἐξ αἰτίας τῶν ἐν λόγῳ ἑορτασμῶν δέν προσεκλήθη Προκαθήμενος Ἐκκλησίας ἤ ἀντιπροσωπεῖες ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν ὡς εἴθισται.

Κατά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ηὐλογήθησαν, κατὰ τὸ μοναχικὸ τυπικὸ, τὰ ἑόρτια κόλλυβα τῆς Ἁγίας καὶ ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῶν ἱ. λειψάνων τῆς πανευφήμου νύμφης τοῦ Χριστοῦ ἁγίας Αἰκατερίνης πέριξ τῆς φερωνύμου μεγαλοπρεποῦς ἰουστινιάνειας βασιλικῆς. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη πανηγυρική Τράπεζα.

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος ἑσπερινὸς. Ἀκολούθως οἱ κληρικοὶ φέροντες τὰ ἄμφια αὐτῶν καὶ ἅπτοντες κηρίον ἔψαλλον ἐνώπιον τῶν παντίμων ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τήν Ἱερά Παράκλησι Αὐτῆς.

Τίς ἱερές ἀκολουθίες ἐλάμπρυνε βυζαντινός χορός ὑπό τήν διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Κων/νου Ἀγγελίδη.

Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες μετεδώθησαν ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ "ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ".


Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ

IMG 6778

IMG 6828

Ακολουθήστε μας

Γίνε συνεργάτης μας Στείλε στο agiooros@gmail.com

  • Άρθρα
  • video
  • Φωτογραφίες

Στατιστικά

Χρήστες
1
Άρθρα
1154
Εμφανίσεις Άρθρων
2986701

 

Ο ιστοχώρος λειτουργεί αφιλοκερδώς σε ερασιτεχνική βάση.
Αποσκοπεί στην πληροφόριση για θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος
και στην δωρεάν διανομή ορθοδόξου πνευματικού υλικού (Φωτογραφίες, Ομιλίες, Ακολουθίες, Βιβλία κλπ)
Εάν, δίχως την πρόθεσή μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.