Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

12/01/10
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στο Πατριαρχείο

03.jpg
Την Τρίτην, 30ην Δεκεμβρίου 2009 /12ην Ιανουαρίου 2010, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ', ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor μετά 30 μελούς συνοδείας, αποτελουμένης εκ του Υπουργού της Οικονομίας, Ενεργείας και Εμπορίου της Βουλγαρίας κ. Traycho Traykov, μελών του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας, μελών του προσωπικού αυτού Γραφείου, του Πρέσβεως της Βουλγαρίας εις το Ισραήλ κ. Dimiter Tzanchev, μελών της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νικολάου, αντιπροσώπου της Συνόδου του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας και του Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος και υπό του ιμάμη Basri Pehlivan, Προέδρου του Ανωτάτου Ισλαμικού Κληρικού Συμβουλίου εις την Βουλγαρίαν.

Εις την συνάντησιν αυτήν ο Μακαριώτατος προσεφώνησεν τον Πρωθυπουργόν κ. Boyko Borissor ως έπεται: (βλέπε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον http://www.jp-newsgate.net/en/2010/01/12/678/ )

Άμα τω τέλει της προσφωνήσεως Αυτού ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Πρωθυπουργόν κεραμεικήν εικόνα της Θεοτόκου Βηθελεεμιτίσης, εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού εκ μαργαριταρορρίζης και το βιβλίον του καθηγητού κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου. Εις δε τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Νικόλαον ο Μακαριώτατος προσεφερεν ωραίον εγκόλπιον και σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης. Ο Πρωθυπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επίχρυσον αντίγραφον εξωφύλλου ευαγγελίου του 17ου αιώνος.

Ο Πρωθυπουργός κ. Boyko Borissor εις την προσφώνησιν αυτού ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την θερμήν υποδοχήν και εξέφρασε την χαράν αυτού δια την επίσκεψιν εις τους Αγίους Τόπους επί τη ευκαιρία του εορτασμού των Χριστουγέννων. Προσφωνών τον Μακαριώτατον ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικόλαος μετέφερε τον αδελφικόν ασπασμόν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Βουλγαρίας κ.κ. Μαξίμου λέγων: «Σας ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε, δια την προ δεκαετίας αποστολήν της εικόνος της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης ως και δια την καθ' έκαστον έτος αποστολήν του Αγίου Φωτός εις την χώραν μας. Ζητούμεν τας Πατρικάς και Πατριαρχικάς Σας ευχάς και ευλογίας και Σας προσφέρομεν ως δείγμα αγάπης και σεβασμού αυτήν την μίτρα, κατεσκευασμένην εις Ελλάδα, δια να μας ενθυμήσθε εις τας λειτουργίας Σας».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησεν τον Πρωθυπουργόν δια τα ωραία δώρα, εις δε την διεξαχθείσαν συζήτησιν ετόνισε και πάλιν την σημασίαν των Ιεροσολύμων δια τας τρεις μονοθεϊστικάς θρησκείας και τους οπαδούς αυτών, δηλ. Ιουδαίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Νικόλαον σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης, εις τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην Βησσαρίωνα σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης και εις τον Σεΐχην κ. Basri Pehlivan βιβλίον Κορανίου με μαργαριταρένιον κάλλυμα.

Εις τους λοιπούς εκπροσώπους της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως ο Μακαριώτατος προσέφερε το φωτογραφικόν λεύκωμα της κ. Γκάλυ Τιμπόν με εικόνας από τας Ορθοδόξους θρησκευτικάς τελετάς εις την Αγίαν Γην και εις τον ραββίνον και τους λοιπούς συνοδούς του Πρωθυπουργού μετάλλια των 2000 ετών χριστιανοσύνης.

Ο Μακαριώτατος εν συνεχεία ετόνισε ότι παρακολουθεί μετά προσοχής τας εξελίξεις προόδου εις την πολιτικήν και εκκλησιαστικήν ζωήν της Βουλγαρίας. «Προσκυνηταί έρχονται εκ Βουλγαρίας», είπεν ο Μακαριώτατος, «σημείον όντως ενθαρρυντικόν δι' Ημάς ενταύθα. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων είναι πνευματική και φυσική κληρονομία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εις την Αγίαν Γην. Το Πατριαρχείον είναι ο εγγυητής της Χριστιανικής οντότητος και των Παναγίων Προσκυνημάτων εις την Αγίαν Γην, ωρισμένα των οποίων τυγχάνουν αντικείμενα κοινού σεβασμού από τους οπαδούς των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ως ο Ναός του Σολομώντος. Προσκυνηταί αφικνούνται εκ χωρών, εις τας οποίας πριν είχον εγκαθιδρυθή αθεϊστικά καθεστώτα».

Ο Μακαριώτατος εζήτησε να διαβιβασθούν αι ευχαί Αυτού εις τον Μακαριώτατον Πατριάχην Βουλγαρίας κ.κ. Μάξιμον. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος έδωσεν συνέντευξιν τύπου εις το βουλγαρικόν τηλεοπτικόν δίκτυον.

Εις την διεξαχθείσαν συζήτησιν ο Πρωθυπουργός ανέφερεν εις τον Μακαριώτατον περί λίαν προσεχούς συναντήσεως Αυτού μετά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, δια την άνοιξιν ειδικής ανοικτής συνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας εις την περιοχήν του Νομού Ξάνθης.

Εν συνεχεία ο Πρωθυπουργός και η συνοδεία αυτού επεσκέφθησαν, εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, το Ιερόν Κουβούκλιον, το Καθολικόν, τον Φρικτόν Γολγοθάν και το Σκευοφυλάκιον, όπου εγένοντο δεκτοί υπό του Παρασκευοφύλακος και ηγουμένου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου.

Εκ της Αρχιγραμματείας
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

12/01/10
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στο Πατριαρχείο

12.jpg
Την Τρίτην, 30ην Δεκεμβρίου 2009 /12ην Ιανουαρίου 2010, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ', ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor μετά 30 μελούς συνοδείας, αποτελουμένης εκ του Υπουργού της Οικονομίας, Ενεργείας και Εμπορίου της Βουλγαρίας κ. Traycho Traykov, μελών του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας, μελών του προσωπικού αυτού Γραφείου, του Πρέσβεως της Βουλγαρίας εις το Ισραήλ κ. Dimiter Tzanchev, μελών της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νικολάου, αντιπροσώπου της Συνόδου του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας και του Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος και υπό του ιμάμη Basri Pehlivan, Προέδρου του Ανωτάτου Ισλαμικού Κληρικού Συμβουλίου εις την Βουλγαρίαν.

Εις την συνάντησιν αυτήν ο Μακαριώτατος προσεφώνησεν τον Πρωθυπουργόν κ. Boyko Borissor ως έπεται: (βλέπε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον http://www.jp-newsgate.net/en/2010/01/12/678/ )
03.jpg
Άμα τω τέλει της προσφωνήσεως Αυτού ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Πρωθυπουργόν κεραμεικήν εικόνα της Θεοτόκου Βηθελεεμιτίσης, εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού εκ μαργαριταρορρίζης και το βιβλίον του καθηγητού κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου. Εις δε τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Νικόλαον ο Μακαριώτατος προσεφερεν ωραίον εγκόλπιον και σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης. Ο Πρωθυπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επίχρυσον αντίγραφον εξωφύλλου ευαγγελίου του 17ου αιώνος.

Ο Πρωθυπουργός κ. Boyko Borissor εις την προσφώνησιν αυτού ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την θερμήν υποδοχήν και εξέφρασε την χαράν αυτού δια την επίσκεψιν εις τους Αγίους Τόπους επί τη ευκαιρία του εορτασμού των Χριστουγέννων. Προσφωνών τον Μακαριώτατον ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικόλαος μετέφερε τον αδελφικόν ασπασμόν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Βουλγαρίας κ.κ. Μαξίμου λέγων: «Σας ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε, δια την προ δεκαετίας αποστολήν της εικόνος της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης ως και δια την καθ' έκαστον έτος αποστολήν του Αγίου Φωτός εις την χώραν μας. Ζητούμεν τας Πατρικάς και Πατριαρχικάς Σας ευχάς και ευλογίας και Σας προσφέρομεν ως δείγμα αγάπης και σεβασμού αυτήν την μίτρα, κατεσκευασμένην εις Ελλάδα, δια να μας ενθυμήσθε εις τας λειτουργίας Σας».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησεν τον Πρωθυπουργόν δια τα ωραία δώρα, εις δε την διεξαχθείσαν συζήτησιν ετόνισε και πάλιν την σημασίαν των Ιεροσολύμων δια τας τρεις μονοθεϊστικάς θρησκείας και τους οπαδούς αυτών, δηλ. Ιουδαίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Νικόλαον σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης, εις τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην Βησσαρίωνα σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης και εις τον Σεΐχην κ. Basri Pehlivan βιβλίον Κορανίου με μαργαριταρένιον κάλλυμα.

Εις τους λοιπούς εκπροσώπους της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως ο Μακαριώτατος προσέφερε το φωτογραφικόν λεύκωμα της κ. Γκάλυ Τιμπόν με εικόνας από τας Ορθοδόξους θρησκευτικάς τελετάς εις την Αγίαν Γην και εις τον ραββίνον και τους λοιπούς συνοδούς του Πρωθυπουργού μετάλλια των 2000 ετών χριστιανοσύνης.

Ο Μακαριώτατος εν συνεχεία ετόνισε ότι παρακολουθεί μετά προσοχής τας εξελίξεις προόδου εις την πολιτικήν και εκκλησιαστικήν ζωήν της Βουλγαρίας. «Προσκυνηταί έρχονται εκ Βουλγαρίας», είπεν ο Μακαριώτατος, «σημείον όντως ενθαρρυντικόν δι' Ημάς ενταύθα. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων είναι πνευματική και φυσική κληρονομία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εις την Αγίαν Γην. Το Πατριαρχείον είναι ο εγγυητής της Χριστιανικής οντότητος και των Παναγίων Προσκυνημάτων εις την Αγίαν Γην, ωρισμένα των οποίων τυγχάνουν αντικείμενα κοινού σεβασμού από τους οπαδούς των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ως ο Ναός του Σολομώντος. Προσκυνηταί αφικνούνται εκ χωρών, εις τας οποίας πριν είχον εγκαθιδρυθή αθεϊστικά καθεστώτα».

Ο Μακαριώτατος εζήτησε να διαβιβασθούν αι ευχαί Αυτού εις τον Μακαριώτατον Πατριάχην Βουλγαρίας κ.κ. Μάξιμον. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος έδωσεν συνέντευξιν τύπου εις το βουλγαρικόν τηλεοπτικόν δίκτυον.

Εις την διεξαχθείσαν συζήτησιν ο Πρωθυπουργός ανέφερεν εις τον Μακαριώτατον περί λίαν προσεχούς συναντήσεως Αυτού μετά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, δια την άνοιξιν ειδικής ανοικτής συνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας εις την περιοχήν του Νομού Ξάνθης.

Εν συνεχεία ο Πρωθυπουργός και η συνοδεία αυτού επεσκέφθησαν, εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, το Ιερόν Κουβούκλιον, το Καθολικόν, τον Φρικτόν Γολγοθάν και το Σκευοφυλάκιον, όπου εγένοντο δεκτοί υπό του Παρασκευοφύλακος και ηγουμένου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου.
10.jpg
Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/12/791/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

30/01/10
Νορβηγική Λουθηρανική αποστολή στο Πατριαρχείο

image1.jpg
Το Σάββατον, 17ην /30ην Ιανουαρίου 2010, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον αποστολή επισκόπων, ιερέων και λαϊκών της Νορβηγικής Λουθηρανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα, συνοδευομένη υπό του Τοπικού Επισκόπου της Λουθηρανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.

Ούτοι είχον επισκεφθή προηγουμένως την Ιορδανίαν και τώρα επισκέπτονται το Ισραήλ και την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, δια να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς την εξελισσομένην πολιτικήν εν γένει κατάστασιν και αυτήν των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην.

Ο Μακαριώτατος, ερωτηθείς, εξήγησεν εις αυτούς την σημασίαν και τον ειρηνευτικόν ρόλον του Πατριαρχείου εις την περιοχήν κατά το παρελθόν και σήμερον. «Τα προσκυνήματα αυτά καθ' εαυτά, ως ηγιασμένοι τόποι», είπεν ο Μακαριώτατος, «αποτελούν μίαν μαρτυρίαν ειρήνης και συμφιλιώσεως. Δια την διαφύλαξιν αυτών απαιτούνται θυσίαι, εις τας οποίας υποβάλλονται οι διακονούντες αυτά και οι χριστιανοί, οι αποτελούντες το ποίμνιον, οι υφιστάμενοι τας συνεπείας της τεταμένης πολιτικής καταστάσεως της περιοχής της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου».

«Εις την επίλυσιν των πολιτικών προβλημάτων και την ανακούφισιν των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών Κοινοτήτων βοηθεί σημαντικώς το Συμβούλιον Αρχηγών της Αγίας Γης /Council of the Religious Leaders of the Holy Land».

«Ημείς μετέχομεν», συνεπλήρωσεν ο Μακαριώτατος, «εις τον Θεολογικόν διάλογον μετά της Λουθηρανής Εκκλησίας, αναζητούντες ενότητα της πίστεως και ουχί ενότητα διοικήσεως».

Ο Μακαριώτατος επέδωσεν αυτοίς το βιβλίον του καθηγητού κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου και μετάλλια των 1.500 ετών του Πατριαρχείου, εκείνοι δε λεύκωμα της Εκκλησίας αυτών.
image.jpg
Εκ της Αρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.romiosini.org.gr/300E0F59.el.aspx (μονοτονικό κείμενο)
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/30/971/ (πολυτονικό κείμενο)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

08/02/2010
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


Τήν 24ην Ἰανουαρίου/ 6ην Φεβρουαρίου 2010
, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Αἰκατερινβούργου καί Βερχοτούρας κ. Βικέντιον μετά συνοδείας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφάνους τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς καί ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας ἀποτελουμένης ἐκ 30 νεαρῶν κορασίδων.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Βικέντιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον λέγων ὅτι εἶναι εὐτυχής, διότι εὑρίσκεται εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν ἡ ἐγγύτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου εἶναι μεγαλυτέρα, λόγῳ τῶν χαριτοβρύτων προσκυνημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔζησε καί ἐδίδαξε καί προσέθεσεν ὅτι ὁ ρωσικός λαός στρέφεται ὁλοέν καί περισσότερον εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν προϊόντος τοῦ χρόνου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τόν Μητροπολίτην Βικέντιον καί ηὐχαρίστησε τήν ρωσικήν ἀποστολήν. Ἐν συνεχείᾳ ἡ χορῳδία ἔψαλε εἰς τόν Μακαριώτατον ρωσικούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τάς νεαράς κορασίδας καί τήν προεξάρχουσαν τῆς χορῳδίας διά τήν καλλίφωνον καί ἡδύμολπον ἑρμηνείαν τῆς ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης κ. Βικέντιος ἐδώρισεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀργυρᾶν εἰκόνα τοῦ Κυρίου καί ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης. Εἰς τήν διευθύνουσαν τῆς χορῳδίας ἐπέδωσεν ἀργυρᾶν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί ἠκολούθησεν ἀναμνηστική φωτογραφία αὐτῶν μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Θρόνον.[attachment=2]patriarxeio 1.jpg[/attachment]
Τήν ἰδίαν νύκτα ὁ Μητροπολίτης Βικέντιος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τῆς συνοδείας ρώσων ἱερέων ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐν ᾧ ἡ ρωσική χορῳδία συνέψαλε μετά τῆς ἑλληνικῆς ἑκκλησιαστικῆς χορῳδίας τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος τοῦ κ. Χρήστου Βαλσάμη.

Τήν ἑπομένην, ἡμέραν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 25ην Ἰανουαρίου/ 7ην Φεβρουαρίου τοῦ 2010, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖται π. Ἀρσένιος ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβοσκεπάστου, ὁ π. Κοσμᾶς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου Κονίτσης μετά τοῦ εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ κ. Χρήστου Βαλσάμη, ὁ ὁποῖος ἐξεπόνησε φωτογραφικόν λεύκωμα-ἡμερολόγιον τοίχου μετά τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων διά τό ἔτος 2010, καί ὁμάδος 50 νεαρῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἠπείρου.[attachment=1]patriarxeio 2.jpg[/attachment]
Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισεν αὐτούς, ηὐλόγησεν τό προσκύνημα αὐτῶν, τό ὁποῖον καλεῖται, ὡς εἶπε, «προσκυνηματική θεωρία», διότι οἱ προσκυνηταί γίνονται θεωροί τῆς βιβλικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς τούς ἁγίους Τόπους, καί τούς κατετόπισε διά τό καθεστώς τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ π. Ἁρσένιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, τονίζων τάς ἰδιαιτέρας δυσκολίας, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει σήμερον τό Ἔθνος καί ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Μακαριώτατος συνεφώνησε μετά τοῦ ἡγουμένου, προσθέτων ὅτι παρά τά ἔτη ἀγόνου «πνευματικότητος», εἰς τά ὁποῖα ζῶμεν, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν δύναται νά νικηθῇ ποτέ, διότι «πύλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι Ἐκκλησία ἐλπίδος, διότι εἶναι Ἐκκλησία ἀμέσως συνδεδεμένη μέ τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Χρῆστος Βαλσάμης ἐπαρουσίασεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό καλαίσθητον φωτογραφικόν ἡμερολόγιον τοίχου αὐτοῦ διά τό 2010, μέ εἰκόνας ἀπό τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς καί εἰσέπραξεν παρ’ Αὐτοῦ τά εὔσημα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς μετάλλια τοῦ Πατριαρχείου καί σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί ηὐλόγησε τό προσκύνημα αὐτῶν.

Τήν Δευτέραν 26ην Ἰανουαρίου/ 8ην Φεβρουαρίου τοῦ 2010 ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἱερεῖς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ π. Γεώργιος Παπαθεοδώρου καί ὁ π. Νεόφυτος Δοντᾶς ἀπό τόν Ἅγιον Νικόλαον Καλλιθέας μετά τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ ἀπό τόν ἱερόν παρεκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη εἰς Ἀκρόπολιν, τό ὁποῖον πραγματοποιεῖ νεανικάς χριστιανικάς ἐκδηλώσεις καί προσκυνηματικάς ἐκδρομάς εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί εἰς ἄλλα προσκυνήματα εἰς Ἑλλάδα.[attachment=0]patriarxeio 3.jpg[/attachment]
Τούτους ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος λέγων τά τῆς χάριτος τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί ἐπιδίδων αὐτοῖς σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί ἄλλα ἐνθύμια.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Αναδημοσίευση από:
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/02/08/976/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα απο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

07/06/2010
Ο ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ κ. CHRISTIAN COINTAT ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου / 7ην Ἰουνίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν κ. Christian Cointat, Γάλλον Γερουσιαστήν μέ ἁρμοδιότητα ἐπί ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων μετά τετραμελοῦς συνοδείας.
01.jpg
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης διεξήχθη ἐνδιαφέρουσα καί οἰκοδομική συζήτησις περί τῆς Ἱερουσαλήμ εἰδικῶς καί τούς Ἁγίους Τόπους ἐν γένει ὡς τoῦ κέντρου τῆς γῆς μέ μεγίστην πνευματικήν σημασίαν δι’ ἕκαστον ἄτομον προσωπικῶς καί διά τήν θρησκείαν ἐν τῷ συνόλῳ της.

«Ἡ Ἱερουσαλήμ»,
εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα ὅλου τοῦ κόσμου. Εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἔλαβε χώραν ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο μᾶς δίδει τήν δυνατότητα, παρά τάς δυσκολίας, νά εἴμεθα αἰσιόδοξοι. Ἡ ἐλπίς αὕτη στηρίζει καί τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον,τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἔργον θρησκευτικόν, ἁγιαστικόν, πολιτιστικόν, εἰρηνευτικόν καί ἐκπαιδευτικόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Διά ποικίλων τρόπων προσπαθεῖ νά συνδράμῃ εἰς τήν εἰρηνευτικήν προσπάθειαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ὅσον ἀφορᾷ τό θέμα τῆς Χριστιανικής μεταναστεύσεως, τοῦτο, ὑφίσταται ὡς πρόβλημα, ἀλλά πρέπει νά ἀντιμετωπίζωμεν τοῦτο εἰς τάς ρίζας του καί ὄχι ὑπό τό πρῖσμα τῆς πολιτικῆς».


Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Christian Cointat καί τά μέλη τῆς συνοδείας του τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου διά τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/06/2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ SERΒSKA ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.


Τήν Τετάρτην, 27ην Μαΐου / 9ην Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Δημοκρατίας τῆς Serbska, Mr. Igor Radojicic μετά μικρᾶς συνοδείας εἰς τό πλαίσιον τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό Jerusalem International Conference 2010.

Μεγάλη χαρά ἐξεφράσθη ἑκατέρωθεν διά τήν συνάντησιν αὐτήν. Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Πρόεδρον περί του ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν ρόλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά ἑνώνῃ τάς ἐπί μέρους, ἀκόμη καί ἐναντιωμένας μεταξύ των ἐθνικάς ὀντότητας. Τοῦτο συμβαίνει καί εἰς τήν πολλάς καταστροφάς ὑποστᾶσαν καί διαμεληθεῖσαν Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
01serbia.jpg
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον πολύτιμον τόμον μέ τούς θησαυρούς τῆς Serbska, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν καί εἰς τήν συνοδείαν αὐτοῦ βιβλία τοῦ καθηγητοῦ κ. Βοκοτοπούλου καί ἐνθύμια τῶν Ἱεροσολύμων.
04 serbia.jpg
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρόεδρος κ. Igor Radojicic ἀνεχώρησε διά νά ἐπίσκεφθῇ τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἄλλα προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από:
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/06/07/1476/
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/06/09/1469/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

12/06/10
1.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ.

Τό Σάββατον, 30ήν Μαΐου /12ην Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Sergei Tigipko καί ὁ ἐπιτετραμμένος Charge d’ Affaires τῆς Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. R. Azhdar μετά μικράς συνοδείας αὐτοῦ.
oukrania.jpg
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί περί τῆς προσπαθείας αὐτοῦ νά διατηρῇ καλήν συνεργασίαν μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

«Τό Πατριαρχεῖον», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «διατηρεῖ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν πνευματικήν καί φυσικήν κληρονομίαν, περιουσίαν δηλαδή ἀπαραίτητον διά τήν συντήρησιν τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν καθιδρυμάτων αὐτοῦ. Τό Πατριαρχεῖον συνεχίζει ἐν τῇ πράξει καί κηρύττει τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί μέ κόπους, μόχθους καί θυσίας διαφυλάσσει τά Πανάγια Προσκυνήματα».

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησεν ἀπό τόν Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν τῆς Οὐκρανίας νά διαβιβάσῃ τάς εὐχάς αὐτοῦ εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Οὐκρανίας καί τόν Μακαριώτατον Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Βλαδίμηρον. Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐνημέρωσε Αὐτόν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική κρίσις εἰς τήν Οὐκρανίαν ὁσημέραι ἐξομαλύνεται καί ὅτι νέαι Ἐκκλησίαι ἱδρύονται εἰς τήν Οὐκρανίαν.

Ολόκληρη η είδηση: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/06/12/1484/


14/06/10
2. Ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τοῦ Πρωθυπουργικοῦ Συμβουλίου Βοσνίας & Ἐρζεγοβίνης κ. NIKOLA SPIRIC.

Τήν Δευτέραν, 1ην /14ην Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης κ. Nikola Spiric. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά την ὑποδοχήν καί μετέφερεν εἰς Αὐτόν τά σέβη τῶν πολιτῶν τῶν περιοχῶν τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης, ἐκ τῶν ὁποίων προέρχεται, αἱ ὁποῖαι, ὡς εἶπεν, ἔχουν πληρώσει τό τίμημα τοῦ πολέμου καί ζητεῖ τάς προσευχάς Του διά τήν εἰρήνην καί τήν εὐημερίαν.
vosnia.jpg
Ολόκληρη η είδηση: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/06/1 ... #more-1502


15/06/10
3. Επίσκεψις τῶν Ἐξοχοτάτων κ. Κιτρομηλίδου, κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί κ. Ἀλεξάνδρου Φίλωνος κ. Φωτεινῆς Τομαή-Κωνσταντοπούλου.

Τήν Τρίτην, 2αν / 15ην Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ καθηγητής τῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Σωτήριος Ἀθανασίου μετά τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Φίλωνος, Πρέσβεως ἐπί τιμῇ καί τῆς κ. Φωτεινῆς Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Προϊσταμένης τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
panepistimio.jpg
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐγένετο συζήτησις περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί περί τῶν τρόπων συνεργασίας αὐτοῦ μετά τῆς μητρός Ἑλλάδος ὡς συμπαραστάτιδος αὐτοῦ δι’ ἀποτελεσματικωτέραν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου του.

Ολόκληρη η είδηση: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/06/1 ... #more-1502
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

21/07/10
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβη στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ όπου και επισκέφθηκε το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.

Ο Πρωθυπουργός κ.Παπανδρέου μετέβη πεζός από την πύλη της Τζάφα στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων όπου, έγινε δεκτός από τον προκαθήμενο της Σιωνίτιδας Εκκλησίας Πατριάρχη Θεόφιλο τον Γ'.

Προσφωνώντας τον ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ανέφερε:
"Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, σάς υποδεχόμαστε και σας ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας σ' αυτή την ειρηνευτική πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε σε μια δύσκολη χρονική στιγμή που οι ισορροπίες και τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζονται".
02.jpg
Αμέσως μετά ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος παρασημοφόρησε τον Ελληνα πρωθυπουργό, τιμώντας τον με το Μεγαλόσταυρο του Παναγίου Τάφου.
04.jpg
"Σας δίνουμε αυτό το σταυρό από καρδιάς, ευχόμενοι επιτυχία στο έργο σας και να σας δώσει ο μεγαλόσταυρος τη δύναμη για να συνεχίσετε τον αγώνα σας ώστε να εξέλθει η Ελλάδα από την κρίση", τόνισε ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδας Εκκλησίας.

Συγκινημένος ο κ. Πρωθυπουργός, αντιφώνησε λέγων:

«Μακαριώτατε, εἶναι γιά μένα καί γιά ὅλη τήν χριστιανοσύνη ἰδιαίτερη τιμή ἡ ἀπονομή τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τούτου τοῦ σταυροῦ τοῦ Παναγίου Τάφου καί θά φέρω αὐτόν τόν σταυρό μέ ὑψηλή τιμή καί σεβασμό, ὡς σύμβολο τῶν ἀρρήκτων δεσμῶν μεταξύ τῆς Ἑλλάδας -Πατρίδας, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί, βεβαίως, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῶν Ἁγίων Τόπων. Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα γιά τήν τιμή αὐτή, ἡ ὁποία θά μοῦ μείνει ἀξέχαστη».

Κατόπιν τούτου τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὁ κ. Πρωθυπουργός, κατηυθύνθη πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Καθολικόν, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
09.jpg
15.jpg
Ἀπό τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁ κ. Πρωθυπουργός ἀνεχώρησεν διά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς εἰρηνευτικῆς αὐτοῦ ἀποστολῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν.

Πηγές:
http://www.romfea.gr/component/content/ ... 1-18-24-18
http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/07/21/1659/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Η προσφώνιση του Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλου προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Παπανδρέου:
«Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ἡ γεραρά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑποδέχεται σήμερον εἰς τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων μετ’ ἐξιδιασμένης χαρᾶς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα μετά τῶν ἐκλεκτῶν Αὐτῆς συνεργατῶν.

Ἡ εἰρηνευτική καί διαμεσολαβητικοῦ χαρακτῆρος ἐπίσκεψις ὑμῶν εἰς τήν πολιτικῶς καί θρησκευτικῶς κλυδωνιζομένην περιοχήν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἔνθα συναντῶνται καί ἐκ τῶν πραγμάτων συμβιώνουν αἱ τρεῖς Μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι, δηλονότι Ἰουδαϊσμός, Χριστιανισμός καί Ἰσλάμ, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν.

Καί ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, τόσον διά τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον διαχρονικῶς ἐνσαρκώνει τήν ἱεράν καί κοσμικήν τῶν Ἱεροσολύμων ἱστορίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μέ τό πολυπολιτισμικόν μέγεθος τῆς Ρωμηοσύνης καί συνεπῶς μέ τήν ἱστορίαν τῶν Χριστιανῶν τῆς Παλαιστίνης, τῆς Ἰορδανίας καί βεβαίως τοῦ Ἰσραήλ· ὅσον καί διά τό εὐσεβές ἡμῶν γένος καί ἔθνος, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τόν ἠθικόν τε καί ὑλικόν ἀρωγόν, πολλῷ δέ μᾶλλον τόν φυσικόν ἐγγυητήν τῶν ἀπαραγράπτων καί ab antiquo κεκτημένων προνομίων καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων ἐπί τῶν παγκοσμίων καί Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ἡ θρησκευτική καί πνευματική ἀποστολή τοῦ Rum Orthodox (Ἑλληνορθοδόξου) Πατριαρχείου, ἑδραζομένη ἐπί τῶν ἁγιογραφικῶν καί εὐαγγελικῶν παραγγελμάτων: «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», (Ματθ. 19,19), ὡς καί «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν…καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς», (Ματθ. 5,44), κατέστησε τοῦτο φορέα σεβασμοῦ πρός τό ἀνθρώπινον πρόσωπον ἀφ’ ἑνός καί τόπον εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἀλλά καί συνδιαλλαγῆς μεταξύ ἀλλογενῶν ἑτεροθρήσκων καί ἑτεροδόξων ἀφ’ ἑτέρου.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι τό Πατριαρχεῖον σήμερον καί ὅσον ποτέ ἄλλοτε ἀναδεικνύεται ὁ φυσικός καί ἠθικός θεσμικός παράγων, ὁ δυνάμενος νά συμβάλλῃ εἰς τήν λύσιν τοῦ θεοκρατικοῦ ἤ θρησκευτικοῦ γορδίου δεσμοῦ, τοῦ ἀφορῶντος εἰς τό διπλωματικόν καί πολιτικόν καθεστώς τοῦ μέλλοντος τῶν Ἱεροσολύμων (ἐννοεῖται τῆς Παλαιᾶς Πόλεως).

Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς τοπικῆς καί διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τῆς θέσεως τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ ὄχι μόνον εἰς διαθρησκειακούς καί διαχριστιανικούς διαλόγους, ἀλλά καί εἰς πολιτικο-κοινωνικά διεθνῆ συνέδρια.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Εὐγνώμονες ὄντες τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος ὑπέρ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἀλλά καί τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ, τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ὑμῶν προσωπικῶς, παρακαλοῦμεν, δεχθῆτε τάς εὐχάς τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τάς Πατριαρχικάς Ἡμῶν εὐλογίας δι’ εὐόδωσιν τῆς εἰρηνευτικῆς Ὑμῶν ἀποστολῆς εἰς τήν περιοχήν αὐτήν.

Ἐπί πλέον δέ, δεχθῆτε τά διάσημα, δηλονότι τόν Μεγαλόσταυρον τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἔνδειξιν βαθείας ἐκτιμήσεως εἰς τό πρόσωπόν Σας καί ἐνισχύσεως εἰς τόν κυβερνητικόν καί οἰκονομικοπολιτικόν δόλιχον, τόν ὁποῖον διέρχεσθε μεθ’ ὑπομονῆς καί ἀποφασιστικότητος.

Εὐχαριστῶ.
08.jpg
Πηγή: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/07/21/1659/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

22/07/2010
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ κ. KOSTYANTYN GRYSHCHENKO ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.


Τήν Πέμπτην, 9ην /22αν Ἰουλίου 2010, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας κ. Kostyantyn Gryshchenko, συνοδείᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Hennadii Nadolenko.
oukrania.jpg
Ἐπί τούτοις, ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ κ. Ὑπουργῷ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου καί ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον δῶρον μέ ἀναπαράστασιν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας καί βιβλίον μετά τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Οὐκρανίας.

Ολόκληρη η είδηση εδώ: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/07/22/1670/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27/07/2010
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ DR. DAVID ROZEN ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ & ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.


Τήν Τρίτην, 14ην /27ην Ἰουλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν ραββῖνον Dr. David Rozen μεθ’ ὁμάδος ἐπιστημόνων διαφόρων εἰδικοτήτων, Χριστιανῶν καί Ἰουδαίων ἐπί τῷ σκοπῷ μιᾶς οἰκοδομητικῆς συζητήσεως ἐπί θεμάτων, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, πολιτικῶν καί ἄλλων τῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἄλλων περιοχῶν.
rabinos.jpg
Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος αὐτῆς τήν θέσιν καί τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, ἐξ ἀρχῆς κατά τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους καί τούς Βυζαντινούς, ὅτε ἐκτίσθησαν οἱ μεγάλοι Ναοί, ἤτοι, ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ καί αἱ μεγάλαι ἱστορικαί Μοναί τῆς ἐρήμου.

Ἀπαντῶν εἰς σχετικήν ἐρώτησιν ὁ Μακαριώτατος, ἐξήγησε πῶς τό Πατριαρχεῖον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτοῦ καί ἐκ τῶν δωρεῶν φιλανθρωπικῶν Συλλόγων, Μ.Κ. Ὀργανώσεων καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν, συντηρεῖ τά προσκυνήματα, ἱδρύει καί συντηρεῖ σχολεῖα καί φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί συμμετέχει ἐνεργῶς διά βοήθειαν εἰς τά ἐκ τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως προκύπτοντα προβλήματα.

Ολόκληρη η είδηση εδώ: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/07/27/1688/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01/08/2010
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΩΚΗΣΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.


Τήν Κυριακήν, 19ην Ἰουλίου /1ην Αὐγούστου 2010, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μωκησοῦ κ. Δημήτριος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, λαβών εὐλογίαν καί λειτουργῶν κατά τήν νυκτερινήν λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά μικρᾶς ὁμάδος συνοδῶν αὐτοῦ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου μετά τήν πρωϊνήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης εἶναι καί μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακῶν Ἀρχηγῶν τῆς πόλεως τοῦ Σικάγου. Ὁ ἐπίσκοπος Δημήτριος καί ἡ ὁμάς αὐτοῦ συνωδεύοντο ὑπό τοῦ Ἱερέως Nabil Haddad, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς “The Jordanian Interfaith Coexistence Research Center”, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπεσκέφθησαν τήν Ἰορδανίαν.

Ολόκληρη η είδηση εδώ: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/08/01/1713/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Ο Υπ. Επικρατείας & ο Υφ. Εξωτερικών Ελλαδ. στο Πατριαρχείο

Δημοσίευση από angieholi »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ & Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 28ην Σεπτεμβρίου /11ην Ὀκτωβρίου 2010, ὁ κ. Χάρης Παμπούκης, Ὑπουργός Ἐπικρατείας καί ὁ κ. Δημήτριος Δόλλης,Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολυμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον.
1.jpg
Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη ἐνθέρμως τούς δύο ἐκλεκτούς ἐπισκέπτας μετά τῆς συνοδείας αὐτῶν ἐξ Ἑλλάδος, τῆς κ. Ἀργυρῶς Παπούλια & κ. Νίκης Καμβᾶ καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀλεξίου Ζέπου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου.
5.jpg
2.jpg
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Υπουργόν ἐπί τῆς θέσεως, τῆς καταστάσεως τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν δυνατοτήτων αὐτοῦ διά συμβολήν εἰς τήν προώθησιν εἰρήνης εἰς τήν περιοχήν.

Ὁ Ὑπουργός κ. Παμπούκης ἐξέφρασεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου.
3.jpg
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερε εἰς τόν Μακαριώτατον ἀσημένιον μικρόν καί ὡραῖον κιβώτιον, δυνάμενον νά χρησιμοποιηθῇ ὡς ἀρτοφόριον ἤ λειψανοθήκη.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ τά βιβλία τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ καθηγητοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί μετάλλια τοῦ Πατριαρχείου τῶν 1500 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Υπουργός ἐξέφρασε ζωηράν τήν ἐπιθυμίαν καί ἐπεσκέφθη τόν Πανάγιον Τάφον μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/10/11/2125/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”